Een garage verhuren? Denk aan de btw!

2 november 2016

Veel mensen zien vastgoed als de ideale belegging. In vastgoed investeren betekent echter niet altijd dat je op zoek moet gaan naar een huis of een appartement. Zo zijn parkings en garages de laatste jaren ook een interessant investeringsinstrument geworden. Het verhuren van een garage op een ideale locatie kan immers een aardig centje opleveren. Hoe zit het met het fiscaal plaatje?

Btw-plichtig
Volgens het wetboek btw zijn bepaalde leveringen van goederen en bepaalde diensten onderworpen aan de btw-verplichtingen. Ook het ter beschikking stellen van een “stalling” voor voertuigen valt expliciet onder deze diensten. De btw-regelgeving geldt in principe niet voor de verhuur van onroerende goederen. Een woning verhuren zal je dus met andere woorden niet btw-plichtig maken, ook al verhuur je de woning samen met een garage.

Evenwel geldt een specifieke regel voor de verhuur van garages afzonderlijk: De verhuur van deze onroerende goederen maakt je wél btw-plichtig, zelfs als je een particulier bent en geen onderneming. Om onderworpen te zijn aan btw moet er dan wel sprake zijn van een “economische” activiteit. Dit betekent dat je als particulier op regelmatige en zelfstandige wijze je garage te huur moet aanbieden.

Wat betekent “btw-plichtig”?
Na het verkrijgen van een ondernemingsnummer door de Kruispuntbank van Ondernemingen, moet iedereen die btw-(plichtige)activiteiten uitoefent een btw-nummer aanvragen. Een btw-plichtige moet bovendien een paar verplichtingen naleven. Om te beginnen moet je als btw-plichtige het bevoegd btw-kantoor op de hoogte brengen van je activiteiten. Daarnaast moet je ook periodiek btw-aangiften indienen, de aangerekende btw aan klanten (of in ons geval huurders) doorstorten aan de Staat, een jaarlijkse klantenlisting indienen, een minutieuze boekhouding bijhouden en ten slotte facturen aan je huurders afleveren. Daar staat tegenover dat je recht hebt op een aftrek van btw tegenover je leveranciers.

Je hoort het al… een hele klus voor iemand die zijn garage wil laten renderen door ze te verhuren.

Vrijgestelde btw-plichtige
Btw-plichtig zijn kan gepaard gaan met een hele rompslomp. Gelukkig heeft de wetgever bepaalde categorieën belastingplichtigen vrijgesteld van de verplichtingen rond btw.

Zo zal je géén rekening moeten houden met de btw-verplichtingen indien de omzet die je haalt uit het verhuren van de garage(s) minder dan 25.000 euro bedraagt per jaar. Heel vaak zal iemand die investeert in een paar garages met oog op het verhuren ervan niet aan dit grensbedrag komen.

Wel nog steeds een btw-nummer vragen!
Indien je onder het grensbedrag valt, zal je als verhuurder bijgevolg geen btw moeten aanrekenen aan je huurder(s) en zal je evenmin aangiften moeten doen. Dit neemt echter niet weg dat je nog steeds een btw-plichtige bent in de zin van de wet. Een btw-nummer aanvragen zal dus nog verplicht zijn!

Normaal beheer van uw vermogen
De vrijstelling om aan de btw-verplichtingen te voldoen geldt enkel in het kader van een persoon of een onderneming die zijn garage(s) verhuurt in het kader van een “normaal beheer van zijn patrimonium”. Maak je van het verhuren van garages je “hoofdactiviteit”, dan zal de fiscus wél aan de deur komen kloppen en riskeer je dat je huurinkomsten worden belast als diverse inkomsten of als beroepsinkomsten.

En wat met de regels rond de huurovereenkomst?
Weet dat het verhuren van een garage slechts onderworpen is aan de regels van het “gemeen” huurrecht, en niet onder de specifieke regels die dwingend gelden voor het verhuren van woningen. Dit betekent dat je voor het opstellen van een huurovereenkomst met betrekking tot de verhuur van een garage veel meer vrijheid hebt bij het bepalen van diverse aspecten van je overeenkomst. Denk daarbij aan opzeggingstermijnen, de duur van je overeenkomst of nog de wijze waarop de overeenkomst kan worden beëindigd.

Geïnvesteerd in een garage en van plan om deze te verhuren? Weet dat je als verhuurder van een garagebox volgens de wet btw-plichtig bent. Dit betekent niet dat je btw moet aanrekenen aan je huurder of dat je periodieke aangiften zult moeten doen; In veel gevallen zal je van deze verplichtingen vrijgesteld worden. Vergeet wel niet dat je nog steeds een btw-nummer moeten vragen. Dit kan gemakkelijk online gedaan worden via de site van FOD Financiën.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat