Een aanbouw aan je huis: hoe zit het stedenbouwkundig?

5 juni 2024

Het weer van de voorbije weken laat ons allemaal meer hunkeren naar zonnige dagen in de tuin. Misschien heb je de komende maanden zelfs plannen om je huis of je tuin aan te pakken. Een veranda plaatsen of je living vergroten… er zijn verschillende manier om je huis een serieuze face-lift te geven. Maar kan en mag alles zomaar?

Informeren bij de gemeente

Zin om je huis te verrijken met een poolhouse, een bijkeuken, een veranda? Dan zal je een stuk aan je huis moeten aanbouwen of bijbouwen. De regel is dat je voor zo’n uitbreiding altijd een omgevingsvergunning nodig hebt. Onder bepaalde voorwaarden volstaat een melding. Wie een omgevingsvergunning aanvraagt, moet in principe ook een architect onder de arm nemen. Onder bepaalde voorwaarden zal je hiervan vrijgesteld zijn. 

De gemeenten mogen eigen strengere regels uitvaardigen. Maak dus altijd een afspraak met je gemeente zodat je kan nagaan wat de te volgen regels zijn. Een afspraak maken met je gemeente die je zal informeren over de procedure is vaak de allereerste stap in je verbouwavontuur.

De vergunningsaanvraag

Afhankelijk van de situatie zal je dossier al dan niet gepaard gaan met een openbaar onderzoek. Een onderzoek is nodig om na te gaan of je buren of andere burgers bezwaren hebben tegen je verbouwingsplannen. Tijdens de vergunningsaanvraag wordt ook rekening gehouden met eventuele regels die bepaald worden in een gewestplan of een bijzonder plan van aanleg. Ligt je woning in een verkaveling, dan zullen misschien specifieke verkavelingsvoorschriften gelden. Verkavelingsvoorschriften hebben als doel om de uniformiteit van een verkaveling te behouden. Voorschriften die ouder zijn dan 15 jaar maken vandaag geen automatische grond meer tot weigering van je vergunning. De gemeente zal je hierover meer informatie kunnen geven. 

Na de vergunningsaanvraag

Na de vergunningsaanvraag heeft de gemeente 30 dagen om je te informeren over de geldigheid en de volledigheid van je aanvraag. De gemeente zal je ook aangeven of je verbouwplannen onderhevig zijn aan een openbaar onderzoek.

Afhankelijk van de vraag of een openbaar onderzoek nodig is, geldt een verschillende termijn voor de uiteindelijke beslissing van de gemeente. Bij een positieve beslissing is je vergunning binnen, bij een negatieve beslissing wordt je vergunningsaanvraag geweigerd. Tegen een weigering kan je beroep aantekenen.

Let wel deze termijn zijn louter richtinggevend:

  • Zonder openbaar onderzoek: 3 maanden
  • Met openbaar onderzoek: 6 maanden

Vergunning binnengehaald: en nu?

Goed nieuws: de gemeente verleent je een vergunning. In een volgende stap zal je de beslissing aan je woning moeten aanplakken. Contacteer je gemeente om hulp te krijgen met de tekst van de affiche. Pas 35 dagen na de aanplakking mogen de werken starten. Gedurende deze periode hebben je buren de kans om beroep aan te tekenen tegen de beslissing.

In sommige gevallen is een aanplakking ook nodig wanneer je vergunningsaanvraag werd geweigerd. Informeer je hierover bij je gemeente.

Je tuin upgraden met een zwembad of zwemvijver?

Ook voor het aanleggen van een zwembad, sier- of zwemvijver zal je in principe een omgevingsvergunning moeten aanvragen. Onder bepaalde voorwaarden zal je kunnen genieten van een vrijstelling en geen vergunningsprocedure moeten volgen. Eén van de voorwaarden is bijvoorbeeld de omvang van je zwembad of vijver: bewoners mogen maximaal 80 vierkante meter niet-overdekte constructies per goed in zijtuin en achtertuin bezitten. Om te weten of je in aanmerking komt voor een vrijstelling tel je de grootte van al je niet-overdekte constructies (terrassen, tuinpaden, zonnepanelen, opritten…) samen.

Klaar voor een verbouwingsavontuur? Informeer je eerst en vooral op de website van Omgeving Vlaanderen. Op deze website vind je gemakkelijk informatie over de basisvoorwaarden per type verbouwing. Contacteer vervolgens je gemeente zodat je meer informatie kan krijgen over de specifieke voorwaarden die in jouw gemeente gelden.

Bron: Fednot