Deadline van 1 januari 2024 nadert voor kopers die willen genieten van de meeneembaarheid van het verkooprecht.

25 oktober 2023

Met het systeem van meeneembaarheid kunnen kopers (die voldoen aan bepaalde voorwaarden) een bedrag aan verkooprecht in mindering brengen van het verkooprecht dat verschuldigd is naar aanleiding van een nieuwe aankoop. Het systeem wordt echter afgeschaft voor alle nieuwe aankopen vanaf 1 januari 2024. Kopers die van de meeneembaarheid willen genieten hebben uiterlijk tot 31 december 2023 de tijd om hun aankoopakte bij de notaris te laten verlijden.

Meeneembaarheid

meeneembaarheid verhuizen

Meeneembaarheid is een systeem waarbij de koper van een onroerend goed (in principe een woning of bouwgrond) eerder betaald verkooprecht (bij een “oude” aankoop) in mindering kan brengen van het verschuldigd verkooprecht voor een nieuwe aankoop (ofwel onmiddellijk ofwel achteraf). Het in mindering te brengen bedrag kan wel nooit meer bedragen dan 14.500 euro. Hoeveel je individueel kan “meenemen” hangt echter af van je persoonlijke situatie: de individuele meeneembaarheid wordt beperkt door je wettelijk aandeel in het verkooprecht dat betaald werd bij de “oude” aankoop (van de opnieuw verkochte woning) én je wettelijk aandeel in het verkooprecht verschuldigd op de nieuw aangekochte woning.

Concreet bestaan er in de praktijk twee soorten meeneembaarheid:

  • Meeneembaarheid door teruggave wanneer de nieuwe woning of bouwgrond wordt aangekocht vóór de verkoop van de “oude” woning.
  • Meeneembaarheid door verrekening wanneer de nieuwe woning of bouwgrond wordt aangekocht na de verkoop van de “oude” woning.

Voor beide gevallen gelden specifieke voorwaarden. Voldoet de koper aan deze voorwaarden, dan geniet de koper van deze vermindering.

Niet combineerbaar met verlaagd tarief van 3% en 1%

De meeneembaarheid van het verkooprecht is niet combineerbaar met het verlaagd verkooprecht van 3% voor de aankoop van een enige eigen woning (of 1% bij ingrijpende energetische renovatie / sloop en (gedeeltelijke) herbouw).

Huizenjagers die op zoek zijn naar een eigen woning en eerder al een woning hadden staan dus voor een keuze (mits ze voldoen aan de voorwaarden voor het verlaagd tarief):

  • ofwel passen ze de meeneembaarheid toe en vallen ze onder het ‘oud’ verlaagd tarief van 6% (of 5%),
  • ofwel genieten ze van het huidig verlaagd tarief van 3% (of 1%) zonder toepassing van de meeneembaarheid.

Vergelijken en berekenen is de boodschap.

Kopers die onder het standaardtarief van 12% vallen (bijv. voor de aankoop van tweede verblijven, gronden, investeringsvastgoed…) kunnen dit tarief wel combineren met meeneembaarheid (voor nieuwe aankopen tot 31 december 2023).

Afschaffing meeneembaarheid voor nieuwe aankopen vanaf 1 januari 2024

Het systeem van de meeneembaarheid dooft geleidelijk uit. Voor nieuwe aankopen vanaf 1 januari 2024 wordt de meeneembaarheid volledig afgeschaft.

Wie op korte termijn een nieuwe woning wil kopen en nog wil genieten van het systeem van meeneembaarheid, heeft dus niet veel tijd meer. Je kan er nog van genieten als

  • De notariële akte van je “oude” aankoop verleden werd vóór 1 januari 2022 en
  • De notariële akte van je nieuwe aankoop verleden wordt uiterlijk op 31 december 2023.

Bij meeneembaarheid door verrekening is deze nieuwe aankoop de laatste verrichting in de keten (“oude” aankoop – verkoop “oude” woning – nieuwe aankoop).

Bij meeneembaarheid door teruggave is het de tweede verrichting in de keten (“oude” aankoop – nieuwe aankoop – verkoop “oude” woning) en kan de verkoopakte van de “oude” woning wel nog na 1 januari 2024 verleden worden.

Deze deadlines gelden zowel voor kopers die in aanmerking komen voor het verlaagd verkooprecht (behalve de vermelde tarieven van 3% en 1%), als voor kopers die onder het standaardtarief van 12% vallen. Het systeem van meeneembaarheid dooft dus voor iedereen uit, voor nieuwe aankopen vanaf 1 januari 2024.

Wil je hier meer informatie over? Aarzel niet om een notariskantoor te contacteren.

Bron: Fednot