De Vlaamse Woonlening van de VMSW

26 februari 2010

BRUSSEL - Een lening krijgen voor een huis of appartement is vandaag de dag niet zo eenvoudig. Zeker niet voor mensen met een beperkt inkomen. Daarom zet de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) ook dit jaar de Vlaamse Woonlening in de kijker met een multimediale informatiecampagne. Met rentevoeten vanaf 1,67% (februari 2010) is de Vlaamse Woonlening meestal een stuk goedkoper dan de markt. Voor mensen met een beperkt inkomen wordt een eigen woning zo een bereikbare droom.

Persbericht

De Vlaamse Woonlening kan verkregen worden voor de aankoop van een woning die minstens 30 jaar oud is en die gerenoveerd moet worden. De aankoopprijs mag niet hoger zijn dan 156.690 euro, maar dat bedrag stijgt naargelang de gezinssamenstelling.
De renovatiewerkzaamheden moeten minstens 15.000 euro voor een appartement en 25.000 euro voor een huis bedragen. Ook wie al een woning heeft, kan voor de renovatie, verbetering of aanpassing een Vlaamse Woonlening aangaan. Daarnaast kan ook wie wilt bouwen of een sociale woning wilt kopen, gebruikmaken van de Vlaamse Woonlening.

Op de gloednieuwe website www.vlaamsewoonlening.be vind je meer informatie over de concrete voorwaarden en kan je met de wooncalculator zelf berekenen of je in aanmerking komt en hoeveel de maandelijkse afbetalingen bedragen. Met vragen kan je terecht op info@vlaamsewoonlening.be of het gratis nummer 1700. Er worden folders en affiches bezorgd aan sociale huisvestingsmaatschappijen, gemeenten, OCMW's, notarissen enzovoort. Deze kunnen ook steeds worden besteld bij de VMSW.

ACHTERGRONDINFORMATIE

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen moet het gezamenlijk belastbaar inkomen liggen tussen 7 720 en 30 860 euro (voor een alleenstaande) en 46 300 euro (voor een gezin van minstens twee personen). Het maximumbedrag wordt verhoogd met 3 090 euro per persoon ten laste. Kandidaat-ontleners mogen ook geen andere woning in volle eigendom of 100% vruchtgebruik hebben.

Informatiecampagne
In de tweede week van februari worden tv-spots uitgezonden op Eén (zendschema) en zit er een uitneembare folder in het weekblad Flair. Daarnaast worden folders en affiches bezorgd aan sociale huisvestingsmaatschappijen, gemeenten, OCMW’s, notarissen enzovoort en loopt er een online campagne op www.immoweb.be, www.renteopdevoet.be, www.bouwenwonen.net, www.hotmail.com en www.livios.be.

Banner
Professionele actoren worden van harte uitgenodigd om de banner van de Vlaamse Woonlening op hun eigen website te adverteren. Op die manier helpt u de Vlaamse Woonlening bekend te maken bij de mensen die het nodig hebben. U kan de banner in verschillende formaten verkrijgen bij de VMSW.

Contact
Andy Dilles • Woordvoerder VMSW
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen nv
T 02 505 45 54 • M 0474 45 62 49 • andy.dilles@vmsw.be

Bron: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen nv