De Vlaamse Renovatiepremie: aanvragen mogelijk vanaf 1 december

1 december 2015

De renovatiepremie is terug van weggeweest. Goed nieuws dus voor de mensen die renovatieplannen hebben. Renoveren gaat immers gepaard met grote kosten. De renovatiepremie is niet nieuw. Ze bestond al, maar werd in december 2014 vervangen door een belastingvermindering. Nu maakt de renovatiepremie een comeback, maar een paar zaken zijn toch veranderd…

Welke werken?
De werken waarvoor je de premie kan aanvragen worden opgedeeld in vier categorieën: werken aan structurele elementen van de woning, werken aan het dak, buitenschrijnwerk en ten slotte werken aan de technische installaties.

Voor iedereen?
Zowel de bewoner als de verhuurder van de gerenoveerde woning kunnen de premie aanvragen. Als bewoner mag je wel geen andere woning in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben of gehad hebben tot drie jaar vóór de aanvraagdatum. Let op, hierop bestaan er uitzonderingen. Als verhuurder moet je de woning op de aanvraagdatum verhuren aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar.

De vraag of je recht zal hebben op de premie hangt af van een aantal factoren: het inkomen (rekening houdend met het aantal personen ten laste ), de te renoveren woning (minstens 25 jaar oud), of u andere eigendommen bezit, de facturen en de werken die je wil uitvoeren.

Welk bedrag?
Het premiebedrag wordt verrekend per categorie van werken en bedraagt 20% van de factuurbedragen. Indien je inkomen lager is dan 29.030 euro of als je een woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor kan je premie 30% bedragen van de factuurbedragen. Er geldt wel een minimum van 2500 euro aan factuurbedrag per categorie. Hou er ook rekening mee dat jouw facturen niet ouder mogen zijn dan twee jaar!

Het maximumbedrag van 10.000 euro blijft onveranderd en geldt voor iedereen.

Hoe vraag je het aan?
De premie moet je na de voltooiing en de facturering van de werken aanvragen. In tegenstelling tot vroeger moet je hiervoor twee aanvragen te sturen. De tweede aanvraag gebeurt ten vroegste een jaar na de eerste aanvraag en ten laatste twee jaar na de eerste aanvraag. Het is van belang om goed die termijnen in het oog te houden. Een renovatieplanning opstellen is daarom geen slecht idee.

Ik ben reeds gestart met renovatiewerken, en nu?
Voor wie vóór 1 december 2014 een overeenkomst met een aannemer afsloot (ondertekende offerte) of bestellingen plaatst voor materialen is een overgangsmaatregel voorzien. Je kan dan nog een renovatiepremie aanvragen vóór 1 februari 2016 onder de voorwaarden van de oude renovatiepremie.

Ben je van plan om te renoveren? Dan kom je misschien wel in aanmerking voor een renovatiepremie. De premie kan aangevraagd worden vanaf 1 december 2015. Informeer je zeker eens op www.wonenvlaanderen.be naar de specifieke voorwaarden. Op dezelfde site kan je trouwens vanaf 1 december 2015 ook het aanvraagformulier downloaden. Succes met de renovatieplannen!

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat