Voorbeeld van een recht van opstal

Een eigenaar bezit een perceel bouwgrond, geschikt voor het oprichten van een appartementsgebouw. De grondeigenaar verleent een recht van opstal aan een bouwpromotor, die er vervolgens een appartementsgebouw op bouwt.

De appartementen zullen door de promotor worden verkocht, samen met de delen in de grond die de opstalgever blijven toebehoren en die deze laatste ook zal verkopen. Het recht van opstal neemt een einde wanneer alle appartementen verkocht zijn. De grondeigenaar kan genieten van de meerwaarde die zijn grond verkregen heeft door het oprichten van het appartementsgebouw en hij wordt niet belast op die meerwaarde.