Rechten van de opstalhouder

  • hij mag de gebouwen oprichten, mits de nodige vergunning te bezitten;
  • hij kan zowel de gebouwen als het recht van opstal zelf verhuren, verkopen of hypothekeren. De duurtijd van deze overeenkomsten is evenwel beperkt tot de duur van het recht.

Verplichtingen van de opstalhouder

  • hij moet een vergoeding (ook cijns genoemd) betalen, indien dit overeengekomen is;
  • hij moet alle belastingen op de opgerichte gebouwen betalen.

Op het einde van het opstalrecht zullen de gebouwen die de opstalhouder opgericht heeft en de beplantingen die hij aangebracht heeft, steeds moeten vergoed worden door de grondeigenaar, tenzij dit anders is overeengekomen in het contract.