Recht van erfpacht

Het recht van erfpacht is het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed, dat aan iemand anders toebehoort, gedurende een periode van minimaal 27 jaar tot maximaal 99 jaar.
De persoon (of vennootschap) die dit recht verleent is de eigenaar.
De persoon (of vennootschap) die het recht krijgt is de erfpachter.

 

Drie essentiële kenmerken

  • het betreft steeds onroerende goederen (gronden, woonhuizen);
  • het recht heeft een tijdelijk karakter: met een minimumduur van 27 jaar en een maximumduur van 99 jaar;
  • de erfpachter moet jaarlijks een vergoeding, pacht genoemd, betalen aan de eigenaar. Deze vergoeding kan ook éénmalig betaald worden bij de aanvang van de erfpacht.