Coëfficiënten voor gronden

I. Antwerpen
1. Polders 7,50
2. Zandstreek 6,70
3. Kempen 9,70
II. Vlaams-Brabant
1. Zandstreek 6,10
2. Kempen 9,78
3. Zandleemstreek 5,60
4. Leemstreek 4,50
III. Limburg
1. Kempen 8,91
2. Zandleemstreek 5,76
3. Leemstreek 4,28
4. Grasstreek 4,24
IV. West-Vlaanderen
1. Duinen 4,62
2. Polders 4,53
3. Zandstreek 6,11
4. Zandleemstreek 4,97
5. Leemstreek 4,58
V. Oost-Vlaanderen
1. Polders 4,65
2. Zandleemstreek 4,85
3. Zandstreek 5,10
4. Leemstreek 4,70

Publicatie Belgisch Staatsblad van 13 december 2013
(3-jaarlijkse herziening)