Plichten van de pachter

De pachtprijs tijdig betalen.

Het pachtgoed uitbaten maar in alle vrijheid.

Het pachtgoed teruggeven bij het einde van de pacht.

De nodige huurherstellingen uitvoeren (onderhoud van gebouwen, grachten proper houden) en beschadigingen en verliezen herstellen.