Successierechten en schenkingsrechten voor gezinnen: nieuwe regeling voor Brussel

3 juli 2023

Een ontwerp van ordonnantie dat de Brusselse fiscaliteit wijzigt op vlak van successie-en schenkingsrechten, werd vorige vrijdag aangenomen door het Brusselse parlement. Dit ontwerp past de fiscaliteit aan aan de nieuwe gezinsstructuren. Het wil ook de overdrachten tussen verschillende generaties bevorderen. In Vlaanderen gelden al gelijkaardige regels.

Successierechten aangepast aan feitelijk samenwonende partners

successierechten schenkingsrechten Brussel

De regels die bepalen wie van wie erft, zijn federaal. Maar de fiscale tarieven, gunstmaatregelen en vrijstellingen bepalen de Gewesten. Zo gelden in Vlaanderen bijzondere successie- en schenkingstarieven voor partners.

Ook Brussel voert binnenkort bijzondere regelingen in voor feitelijk samenwonende partners (wettelijk samenwonende partners genieten ook in Brussel en Wallonië al van het tarief partners).

 

 

Een overzicht een aantal belangrijke wijzigingen:

  • Feitelijk samenwonende partners die minstens 1 jaar samenwonen genieten van het verlaagd tarief dat geldt voor partners en rechte lijn (zoals kinderen);
  • Feitelijk samenwonende partners die minstens 3 jaar samenwonen genieten, van het verlaagd tarief voor het verkrijgen van de gezinswoning (hoofdverblijfplaats) en van het verlaagd tarief voor de vererving van familiale ondernemingen en vennootschappen.
  • Het toepassingsgebied van de vrijstelling van het successierecht op een groepsverzekering van de erflater met de wettelijk samenwonende als begunstigde zal uitgebreid worden;

De Brusselse ‘vriendenerfenis’

Personen die aangeduid worden in een testament en vallen onder het tarief broers en zussen, ooms en tantes, neven en nichten of ‘anderen’ genieten binnenkort van een laag tarief van 3% op de eerste schijf van 15.000 euro. In Vlaanderen geldt vandaag een gelijkaardige regeling met de zogenaamde ‘vriendenerfenis’.

Aangepaste schenkingsrechten voor feitelijk samenwonende partners

  • Feitelijk samenwonende partners die minstens een jaar samenwonen zullen kunnen schenken aan het verlaagd tarief ‘partners’;
  • Feitelijk samenwonende partners die minstens drie jaar samenwonen zullen familiale ondernemingen en vennootschappen kunnen schenken aan het verlaagd tarief ‘partners’;

De nieuwe regels treden in werking  voor overlijdens en schenkingen vanaf 1 januari 2024.

Bron: Fednot