“Hetzelfde voor ieder kind”? Opgelet met de indexatie!

24 december 2019

Veel ouders willen hun kinderen helpen bij de aankoop van hun eerste woning. Ze ‘sponseren’ als het ware elk kind in dezelfde mate door hetzelfde te schenken. Natuurlijk volgt elk kind zijn levensweg, waardoor de schenkingen mogelijks met jaren interval gebeuren. In hoofde van de ouders wordt elk kind gelijk behandeld want elk kind ontvangt hetzelfde bedrag. Maar hebben de verschillende ‘gelijke’ schenkingen gelijke gevolgen? Niet altijd. De indexering van schenkingen kunnen een onvoorziene impact hebben op het uiteindelijke erfdeel van de kinderen.

Indexering
Hoe kan er een sprake zijn van een ongelijke behandeling als elk kind hetzelfde bedrag ontvangt van zijn ouders? Het klinkt bizar, maar het kan.

Wat een kind ontvangt zal verrekend worden met zijn erfdeel. Belangrijk hierbij is dat een kind niet alleen de waarde van zijn schenking as such zal moeten inbrengen, maar ook rekening moet houden met de indexatie van de schenking. Waarom worden schenkingen geïndexeerd? Omdat de koopkracht varieert met de inflatie. Iemand die vandaag 100 euro krijgt, zal binnen 20 jaar niet hetzelfde kunnen kopen met 100 euro.

Het verstrijken van tijd heeft met andere woorden een invloed op wat je kind zal moeten inbrengen of ‘verrekenen’ wanneer hij of zij erft. De oudste schenking zal, door een hogere indexatie, zwaarder doorwegen.  Hoewel je er niet bij stilstaat wanneer je schenkt of een schenking ontvangt, speelt het verstrijken van de tijd dus een rol. Ouders die aan elk van hun kinderen 20.000 euro schenken, met een interval van telkens een aantal jaren, beseffen mogelijks niet dat het resultaat van de verrekening met het erfdeel van de kinderen niet hetzelfde zal zijn. Dat is vaak niet de bedoeling van ouders. Ouders willen zeker zijn van de finale afrekening. Een erfovereenkomst biedt hier mogelijks een oplossing.

Globale erfovereenkomst
Sommige ouders gaan het systeem van de indexatie van schenkingen correct en verantwoord vinden. Maar er zijn wel degelijk situaties waarbij de gevolgen van de indexatie mogelijks aanleiding geven tot discussies. De toepassing van indexatie kan je niet zomaar ‘uitschakelen’. Wat wel kan is het sluiten van een erfovereenkomst.

Een globale erfovereenkomst is een instrument die toelaat een familiale situatie in alle transparantie te regelen. Zo’n erfovereenkomst laat toe dat ouders en kinderen bevestigen dat een evenwicht is gevonden voor wat de genoten voordelen en schenkingen betreft. Men gaat na wie wat heeft ontvangen en men gaat samen na of iemand teveel of te weinig heeft gekregen. Alle partijen worden hierbij betrokken. De kaarten worden in alle openheid op tafel gelegd. Dit vermijdt conflicten en overbodige discussies achteraf. Want met een erfovereenkomst plak je een cijfer op de ‘onderbedeling’ en ‘overbedeling’ van de kinderen.

Opletten van de fiscale gevolgen
Een globale erfovereenkomst is het instrument bij uitstek om de schenkingen aan kinderen en de door hen genoten voordelen naast elkaar te leggen en te vergelijken. En er een mouw aan te passen indien zou blijken dat één van de kinderen benadeeld is.

Maar hier moeten we een belangrijke kanttekening plaatsen: een erfovereenkomst opstellen kan fiscale gevolgen doen ontstaan. Het is belangrijk om te weten dat de schuldvordering van het ene kind (die te weinig heeft ontvangen) op het andere kind (die te veel) heeft ontvangen al dan niet in belangrijke mate belast zal zijn.

Voor ouders die schenken met jaren interval aan hun kinderen en de gevolgen hiervan willen nagaan, zal het een kwestie zijn van te vergelijken. De indexatie laten spelen op de schenkingen of een erfovereenkomst sluiten die zou kunnen leiden tot een belasting? De notaris zal de ouders begeleiden en adviseren om tot een rechtszekere oplossing te komen.

Bron: Fednot