Geen belastingvrije schenkingen meer via Nederland: ‘Kaasroute’ sinds 15 december afgeschaft

16 december 2020

Sinds 15 december is de zogenaamde ‘kaasroute’ afgeschaft. Doe je een schenking voor een Nederlandse notaris, dan moet die geregistreerd worden in België. Hierdoor wordt deze schenking onderworpen aan de schenkingsrechten in het gewest van de fiscale woonplaats van de schenker. 

Kaasroute

De ‘kaasroute’ is een systeem waarbij Belgische schenkers een roerende schenking (bv. de schenking van geld of aandelen) doen voor een Nederlandse notaris. Heel vaak om te vermijden dat deze schenking in België wordt geregistreerd en belast. De schenking van een onroerend goed (bv. van een woning) moet altijd geregistreerd worden, ook wanneer deze schenking gebeurt voor een Nederlandse notaris. Daarop zijn altijd schenkingsrechten verschuldigd.

Geregistreerde schenking = veilige oplossing

Hoewel niet-geregistreerde roerende schenkingen vaak voorkomen, bijvoorbeeld een bankgift, is het belangrijk om stil te staan bij de risico’s van het niet registreren van een schenking.

Niet geregistreerde schenkingen zijn maar belastingvrij als de schenker na de schenking drie jaar blijft leven. Overlijdt de schenker binnen deze periode, dan wordt de waarde van de schenking fictief opgeteld bij de waarde van zijn nalatenschap. Op deze totale waarde betaalt de erfgenaam dan geen schenkingsrechten, maar wel de hogere tarieven in de successierechten.

Waarom kan het niet registreren van je schenking aanleiding geven tot een hogere belasting? Omdat de verschuldigde erfbelasting stijgt met de omvang van de nalatenschap. De schenkbelasting van 3% die verschuldigd is bij schenkingen van roerende goederen aan kinderen (erfgenamen in rechte lijn) is daarentegen een vlak tarief. Dat tarief blijft 3% , ongeacht de waarde van de schenking. Een schenking niet laten registreren, is daarom een mes dat aan twee kanten snijdt…

Advies is bij een schenking is cruciaal

Schenken is iets dat weloverwogen moet gebeuren, want een schenking heeft onherroepelijke gevolgen. ‘Gegeven is gegeven’. Wat je hebt geschonken, kan je niet terugnemen. Gelukkig bestaan er verschillende mogelijkheden om te schenken op maat van je persoonlijke situatie. Denk  aan een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik. Zo kan de schenker de vruchten blijven genieten van wat hij schonk, zoals de intresten van een som op een spaarrekening.  Ook kan de schenker de begunstigde verplichten hem een periodieke rente uit te betalen.

Schenken met een voorwaarde of een last in het voordeel van de schenker, betekent voor de schenker een extra bescherming. Maar wel op voorwaarde dat deze modaliteit nauwkeurig wordt bepaald en neergeschreven. Denk  aan een precieze beschrijving van de rente  aan de schenker. Onnauwkeurigheden bij het bepalen van de  lasten of het vastleggen van andere voorwaarden, kan nadien leiden tot onaangename verrassingen. Bij sommige schenkingen, bijvoorbeeld een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik, is een bezoek bij de notaris verplicht. Maar gelet op de onherroepelijke gevolgen van een schenking, laat je je best altijd begeleiden door een notaris voor je de stap zet.  

Schenking familiebedrijven en ‘doorgeefschenking’ nog steeds belastingvrij

Dat de ‘kaasroute’ vanaf 15 december wordt afgeschaft, doet niets af aan de mogelijkheid om aandelen in familiale ondernemingen belastingvrij te schenken. In Vlaanderen kunnen de aandelen in familiale ondernemingen – onder voorwaarden – geschonken worden aan de volgende generatie of een derde zonder dat daar schenkbelasting op verschuldigd is.

De maatregel verandert ook niets aan de belastingvrije ‘doorgeefschenking’, waarmee iemand een stuk erfenis belastingvrij kan doorschenken aan zijn eigen kinderen.

Meer informatie over schenkingen? Raadpleeg onze brochure of notaris.be voor meer informatie. Heb je een concrete vraag? Aarzel dan niet om een notariskantoor te contacteren.

Bron: Fednot