Ik wil uit de echt scheiden: kan dat via een schriftelijke procedure?

1 oktober 2018

Echtgenoten die wensen uit de echt te scheiden kunnen dat vandaag volgens twee procedures doen: volgens de procedure die voorzien is voor een EOT (echtscheiding door onderlinge toestemming) of volgens de procedure voorzien voor de EOO (echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting).

Om te kunnen uit de echt scheiden met de procedure EOT moeten de (ex) partners het eens zijn over alle belangrijke familiale en materiële aangelegenheden: de verblijfsregeling van de kinderen, de alimentatie, het lot van de goederen… De onderlinge toestemming slaat dus niet alleen op de beslissing om uit de echt te scheiden.

Sinds 1 september 2018 verloopt de procedure voor echtgenoten die wensen uit de echt te scheiden met een EOT – in principe – schriftelijk. Echtgenoten moeten dus, ongeacht hoe lang ze al gescheiden leven, in principe niet meer voor de familierechter verschijnen. Opgelet, de rechter kan wél ambtshalve, op verzoek van de procureur des Konings of op verzoek van één van de echtgenoten de persoonlijke verschijning bevelen. Er hoeven daarvoor geen uitzonderlijke omstandigheden voorhanden te zijn.

Wist je dat?
Wist je dat echtgenoten die elkaar géén enkele onderhoudsuitkering willen toekennen na de echtscheiding, dit sinds 9 juni 2018 in de overeenkomst in het kader van de EOT uitdrukkelijk moeten vermelden? Voordien moest dit niet uitdrukkelijk opgenomen worden, wat tot interpretatieproblemen en rechtsonzekerheid kon leiden.

Bron: Fednot