Cine alege notarul ?

Cine alege notarul ?

Alegerea notarului este întru totul liberă. Misiunea încredinţată notarului este o misiune de încredere şi notarul este confidentul clienţilor săi.

Astfel, atunci când mai multe părţi intervin într-un act, fiecare îşi poate alege notarul. Pentru a respecta această alegere, s-a decis ca atunci când mai mulţi notari intervin într-un act, acest lucru să nu antreneze nicio creştere la nivelul cheltuielilor.