Skargi

Osoba prywatna pragnąca złożyć skargę przeciwko notariuszowi, który nie dopełnił swoich obowiązków zawodowych może się zwrócić do izby dyscyplinarnej, której podlega dany notariusz.

 

Izby dyscyplinarne:

  • Notarishuis Antwerpen, Koningin Elisabethlei 10 te 2018 Antwerpen;
  • Notarishuis Brussel, Bergstraat 30-32 te 1000 Brussel;
  • Notarishuis Limburg, Guffenslaan 25 te 3500 Hasselt;
  • Notarishuis Oost-Vlaanderen, Notarisstraat 1 te 9000 Gent
  • Notarishuis Vlaams-Brabant, Bondgenotenlaan 134 te 3000 Leuven
  • Notarishuis West-Vlaanderen, Spanjaardstraat 9 te 8000 Brugge.