Co wznosi notariusz?

Notariusz zapewnia obywatelom zabezpieczenie prawne i materialne:

  • Informuje i udziela porad osobom, które o to proszą. Czuwa nad prawidłowością aktów, które redaguje poprzez ich uwierzytelnienie oraz nadanie im mocy dowodowej i wykonalnej.
  • Czuwa nad prawidłowością sporządzania aktów.
  • Przechowuje akty, chroniąc je przed utratą.
  • Pobiera należne państwu podatki z tytułu sporządzenia aktów, co pozwala mu na kontrolowanie żądanej kwoty.
  • Udziela gwarancji wypłacalności.
  • Ponosi całkowitą odpowiedzialność za akty, które redaguje oraz za informacje, których udziela.