Cechy charakteryzujące funkcję notariusza

Notariusz jest niezależny zarówno w stosunku do swoich klientów, jak i wobec urzędów publicznych. Aby zagwarantować tę niezależność, jego czynności podlegają stałej, prawnie ustalonej taryfie, od której nie może odstąpić.

Notariusz ma obowiązek zachować bezstronność: nawet jeśli został mianowany przez jedną ze stron, musi pozostać całkowicie neutralnym.

Notariusza obowiązuje tajemnica zawodowa zatem nie ma prawa ujawniać spraw mu powierzonych osobie trzeciej.