Mit nyújt a közjegyző?

A közjegyző jogi és pénzügyi biztonságot nyújt ügyfeleinek:

  • A hozzáfordulóknak felvilágosítással és tanáccsal szolgál. Biztosítja az okiratok szabályszerűségét, mivel azokat hitelesíti, bizonyítási és végrehajthatósági erővel ruházza fel.
  • Felügyeli az az okiratok szabályszerűségét.
  • Az okiratokat megőrzi, így azokat az elveszéstől megóvja.
  • Az állam adórészesedését begyüjti, ezáltal a költségeket is ellenőrzi.
  • Fizetésképességi garanciát ad.
  • Az általa kiállított iratokért és az adott információkért teljes mértékben felelős.