Mit csinál a közjegyző ?

Közjegyzői okiratok

A közjegyzők fő tevékenysége a jogügyleteket hitelesítő közjegyzői okiratok, közokiratok kiállítása. Az ilyen okirattal a jogügyletben szereplő felek közötti megállapodást hitelesíti, az iratot így bizonyítási és végrehajthatósági erővel ruházza fel.

A közjegyzői okirat szerkesztése összetett folyamat:

  • A közjegyző először fogadja a hozzáforduló magánszemélyeket, véleményt mond, megoldásokat javasol, a feleket választásukban irányítja, a különböző megoldások polgárjogi és pénzügyi következményeit elemzi, az azokkal járó költségeket felbecsüli.
  • Mikor a felek választottak, a szükséges információkat és adminisztratív adatokat begyüjti, rendszerezi.
  • A közjegyző az okiratot kidolgozza, a tervezetet a feleknek megküldi.
  • A közjegyző az okiratot hivatos bejegyzéssel átveszi, a feleknek azt megmagyarázza, további bejelentéseiket hitelesíti, aláirásaikat begyüjti, majd ő maga is aláírja az okiratot. Az okirat hitelesítő elfogadásával maga is felelősséget vállal.
  • A jogügyletből kifolyó eljárásokat is elvégzi ( bejegyzés a Földhivatalnál, … )
  • Az közokiratokat közjegyzői irodájában biztos helyen megőrzi.
     

Egyes jogügyleteknél a közjegyzői okirat nélkülözhetetlen.

Magánokiratok

Nincs mindig közjegyzői okiratra szükség. Néha, a közjegyző a felek megbízásából olyan iratot szerkeszt, melyet maga nem ír alá : például magánszemélyek közötti egyszerű kölcsönről szóló szerződést. Ez esetben magánszemélyek által aláírt okiratról van szó, mely nem ad ugyanolyan garanciát, mint a közjegyzői okirat. Ezzel szemben nincs kötve az előírt alakiságokhoz és nem is jár ugyanolyan költségekkel.

Hagyatéki eljárás lefolytatása

A hagyatéki eljárás lefolytatását hagyományosan a közjegyzőre szokták bízni. Gyakran fordulnak hozzá végrendelet megfogalmazásáért. Az elhalálozáskor kapcsolatba lép az örökösökkel, az örökség elfogadását vagy elutasítását tudomásul veszi, a hagyaték elosztását megszervezi, felügyeli a hagyatéknak minden kedvezményezett részére történő átadását, az adó-és illetékhivatalnál az előírt bejelentéseket megteszi. Az örökösök néha egyéb feladatokkal is megbízzák, úgysmint számlafizetéssel, bérleti díj átvételével, ingóságok eladásával, értékfelbecsüléssel, ....

Ügyfélfogadás és szakvélemény

A közjegyzők közokirat, megállapodás szerkesztése nélkül is fogadják ügyfeleiket. Családjogi szakértőkként véleményt mondanak, melyek előzetes mélyebb kutatást igényelnek s ellenszolgáltatással járnak.

Az elsődleges közjegyzői tanács ingyenes is lehet.