A közjegyzői eljárás jellemzői

A közjegyző független : nem csak ügyfeleitől, hanem az közigazgatástól is. Függetlenségét biztosítja a törvény által kötött díjszabály is, melytől nem térhet el.

A közjegyző pártatlan marad : még ha csak az egyik fél megbízásából jár is el, teljesen semlegesnek kell maradnia.

A közjegyző hivatalos titoktartás mellett jár el, a rábízott titkot harmadik személynek soha sem fedheti fel.