5 zaken die de BV écht aantrekkelijk maken

6 mei 2019

De kersverse BV, flexibele opvolger van de oude BVBA, geeft ondernemers heel wat mogelijkheden dankzij een grotere speelruimte om te sleutelen in de statuten. De BV wordt dan ook de basisvennootschapsvorm voor kleine en middelgrote ondernemingen. Eentje dat volledig op maat kan worden opgericht.

1. Geen minimumkapitaal meer
Startende ondernemers moesten in het verleden een minimumkapitaal van 18.550 euro op tafel leggen om hun BVBA op te richten. Een verplichting die voor iedere BVBA gold, terwijl de ene onderneming natuurlijk de andere niet is. Sommige ondernemers hebben nu eenmaal minder zware investeringen nodig om te starten. Denk maar aan een IT-consultancy bureau, softwareleveranciers of andere dienstenkantoren. Daarom werden de regels aangepast.

Startende ondernemers die een BV willen oprichten hoeven geen rekening meer te houden met een minimum startkapitaal. Ze moeten wél een toereikend eigen vermogen voorzien dat rekening houdt met hun ondernemingsplannen. Om aan te tonen dat de onderneming met genoeg concrete middelen start, gaat de oprichting altijd gepaard met een financieel plan.

2. Arbeid en knowhow in ruil voor aandelen
It’s not all about the money. Ook niet in het nieuwe vennootschapsrecht. Om aandelen te krijgen moeten de oprichters een zogenaamde inbreng doen. Vroeger kon je ofwel geld inbrengen, ofwel goederen. Met de nieuwe BV kan je echter evengoed arbeid en/of knowhow inbrengen in ruil voor aandelen.

Zo’n inbrengen mogen uiteraard niet in het nadeel spelen van de aandeelhouders. Daarom ziet een revisor er op toe dat de inbrengen ‘in natura’ van arbeid of knowhow correct worden beoordeeld.

Wat als één van de oprichters langdurig ziek wordt waardoor hij niet meer kan werken in de BV? Dan worden ook de rechten die verbonden zijn aan zijn aandelen tijdelijk opgeschort.

3. “Besloten”… tenzij je dat niet wilt
De nieuwe BV is flexibel en geeft oprichters wat meer vrijheid om hun statuten aan te passen aan hun noden en wensen. De goedkeuringsprocedure om aandelen over te dragen van de BVBA, blijft bestaan, maar de oprichters van een BV kunnen deze procedure gewoon links laten liggen. De statuten kunnen dus bepalen dat de aandelen vrij overdraagbaar zijn.

4. Aandelen ‘à la carte’
Eén van de belangrijkste aspecten voor een onderneming is het stemrecht verbonden aan de aandelen. Met de nieuwe BV wordt ook hier meer ademruimte gegeven. Oprichters kunnen in de statuten bepalen dat sommige aandelen géén stemrecht hebben, anderen één stemrecht en weer anderen meer stemrechten. Zo kan een BV volledig op maat gemaakt worden, aan de hand van verschillende ‘soorten’ aandelen.

Goed nieuws voor de ondernemers die in het kader van successieplanning aandelen willen verdelen onder hun kinderen. Met de nieuwe regeling kan een bedrijfsleider een ‘stukje van de taart’ geven aan zijn kinderen, zonder perse de zeggenschap te verliezen. De stemrechten kunnen losgekoppeld worden van de waarde van de aandelen.

5. Het bestuur organiseren
De oprichter van een BV kan kiezen om alleen te besturen of met meerdere. Zo kunnen oprichters opteren voor een monistisch bestuur (gezamenlijk beslissen met een bestuurscollege). De bestuurder(s) van de BV kunnen dus een bestuurssysteem uitwerken dat volledig afgestemd is op de noden van de vennootschap en deze van de betrokken personen.

De nieuwe BV biedt zowel startende als niet-startende ondernemers nieuwe mogelijkheden. Laat geen kansen liggen… informeer je bij een notariskantoor met oog op het aanpassen van jouw statuten.

Bron: Fednot