Werken in het notariaat

Het notariaat bestaat niet alleen uit notarissen.  Er zijn ook juridische en administratieve medewerkers, boekhouders en informatici in deze sector, die heel was perspectieven biedt, dankzij de aandacht voor permanente vorming.

 

Redactie van akten:

De kernactiviteit van de notaris bestaat uit het opstellen van goede overeenkomsten die in akten worden vastgelegd. Deze akten zijn een perfecte weergave van de overeenkomst die partijen wensen af te sluiten. Sommige overeenkomsten zijn relatief eenvoudig, andere zijn dan weer bijzonder complex.

De redacteur van een akte stelt een ontwerptekst op die hij voorlegt aan de notaris. De redacteur kan zich soms baseren op modelteksten en deze aanpassen aan het concrete dossier. Meestal zal hij speciale clausules moeten opstellen en deze bespreken met de cliënt. In andere gevallen zal de ganse akte op maat geredigeerd moeten worden.

 

Boekhouding:

Deze meer traditionele functie omvat het beheer van de boekhouding, de analyse van documenten, het onderhouden van de relaties met banken, administraties en de overheid, ...

 

Welk diploma?

Het notariaat biedt zowel mogelijkheden voor universitairen, als voor niet-universitairen. Alle diploma’s zijn nuttig : humaniora, graduaat rechten, economie, management, boekhouding, secretariaat, master rechten en notariaat, ...

 

Administratie:

Dit omvat het secretariaat van het notariskantoor : van ontvangst van de cliënten tot de administratieve opvolging van dossiers. Het gaat hier om alle opzoekingen en controles die moeten uitgevoerd worden, alvorens de notaris de akte kan verlijden (bv. identificatie van de partijen, opvragen van gegevens bij de fiscale administratie, het kadaster, het hypotheekkantoor, ...). Soms loopt dit zelfs voor relatief eenvoudige akten op tot maar liefst vijftig administratieve handelingen.

 

In de dagelijkse praktijk zijn deze drie activiteiten niet al te strikt van mekaar gescheiden. Een notariskantoor is een KMO waar elke medewerker meerdere taken uitvoert, in functie van zijn kennis, kwaliteiten, persoonlijke bekwaamheden en vooral zijn ervaring.
 

 

Het notariaat is een beroepssector die mee-evolueert met de samenleving en dat werkstabiliteit garandeert.  Elke burger zal immers vroeg of laat een beroep moeten doen op een notaris.  Verder zijn notariskantoren geografisch over het ganse land verspreid.  Ook in jouw buurt is er  dus een notariskantoor waar je misschien weldra aan de slag kan.