De notaris in de klas


De notaris is ook graag bereid in de klas een juridische voordracht te geven in het kader van de cursus recht.

 

De meeste leerlingen vinden dergelijke voordrachten interessant en hebben belangstelling voor volgende thema's:

  • Huwelijk
  • Ongehuwd samenwonen
  • Echtscheiding
  • Kopen / verkopen en lenen
  • Erven
  • Schenkingen
  • De rol van de notaris
  • Vennootschappen

Bent u klasverantwoordelijke en wenst u zo'n voordracht  in te lassen in uw opleidingspakket, dan kan u bijgaand aanvraagformulier, minstens 6 weken voor de gewenste datum die door u vrij wordt bepaald, opsturen naar de Vlaamse Raad van het Notariaat (VlaNot) van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN), Bergstraat 30/34 te 1000 Brussel of via e-mail naar voordrachten@fednot.be.
Wij contacteren dan een notaris uit uw buurt en houden u op de hoogte.

De notaris brengt ook aangepaste documentatie mee.