269 berichten, chronologisch geordend per 25
van nieuw > oud | oud > nieuw

Vorige 1 2 3 4 ... Volgende

Kan u uw echtgeno(o)t(e) uitsluiten uit uw nalatenschap?

16 juli 2014 - Hoe zit het erfrecht van de langstlevende echtgenoot in mekaar? Kan u hiervan afwijken? U krijgt het antwoord in onze video van de...

Wat is een attest van erfopvolging bij overlijden?

23 juli 2014 - Waarvoor dient zo’n attest? Wie kan het afleveren? En wat staat er precies in? U krijgt het antwoord in onze video van de week Alles...

Nieuw in Erven & Schenken

31 juli 2014 - Vroeger nadenken over later… hierbij denken we vlug aan onze goederen en onze rekeningen, maar wat met de onderneming? Als bedrijfsleider kunt...

Kan de verdeling van een nalatenschap geëist worden?

13 augustus 2014 - Wat zegt de wet hierover? Hoe zit het met de rechten van de langstlevende partner? U krijgt het antwoord in onze video...

Is een schenking via een Nederlandse notaris voordeliger?

20 augustus 2014 - Hoe zit het met de schenkingsrechten? Wat met een handgift? Hoe kan een Nederlandse notaris u helpen? U krijgt het antwoord in onze...

Blokkering rekeningen bij overlijden: hoe vrijmaken?

27 augustus 2014 - De rekeningen kunnen gedeblokkeerd worden zodra de bank officieel op de hoogte is van de wettige erfgenamen van de overledene. Over welke...

Wat is het Centraal Register van Testamenten?

3 september 2014 - Welke gegevens zitten er in deze databank? Kan u deze zelf raadplegen? U krijgt het antwoord in onze video van de week.  Alles over...

Erfrechten samenwonenden vs gehuwden bij overlijden van één van de partners

22 oktober 2014 - Wat zijn de verschillen tussen samenwonen en gehuwd zijn? Erven samenwoners automatisch van elkaar? En wat als er kinderen zijn? U krijgt het...

Wat met de schulden van je ouders als één van hen overlijdt?

29 oktober 2014 - Kan je schulden ook erven? Hoe kan je dit vermijden? Moet je een erfenis sowieso aanvaarden? U krijgt het antwoord in onze video...

Wat met de ouderlijke woning? Schenken of in de erfenis laten zitten?

5 november 2014 - Wat is de beste oplossing: de ouderlijke woning schenken aan de kinderen wanneer de ouders nog in leven zijn? Of de woning...

Wat moet u allemaal regelen bij het overlijden van een naaste?

12 november 2014 - Moet u een erfenis sowieso aanvaarden? Hoe kunnen bankrekeningen worden gedeblokkeerd? Hoe kan uw notaris u helpen? U krijgt het antwoord in onze...

Meemoeders kunnen vanaf 1 januari 2015 hun kind erkennen

23 december 2014 - Vanaf 1 januari 2015 is het zover: meemoeders kunnen hun afstamming met hun kind juridisch vastleggen. Tot nu toe konden meemoeders enkel...

Kunnen ouders hun eigendom verkopen zonder toestemming van de kinderen?

28 januari 2015 - Kunnen de kinderen hiertegen opkomen? Wat is de link met hun nalatenschap? Wat als één van de ouders overlijdt? U krijgt het antwoord...

Erfrecht langstlevende echtgenoot

11 februari 2015 - Heeft de langstlevende echtgenoot, net als de kinderen, recht op een voorbehouden deel van de erfenis? Wat als er een testament bestaat?...

Nieuw in Erven & Schenken

26 februari 2015 - Sinds de inwerkingtreding van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) in 2015 spreekt men in Vlaanderen niet meer van successierechten, maar van de...

Vruchtgebruik: welk rechten en plichten?

18 maart 2015 - Mag u als vruchtgebruiker goederen beheren? Wat met de opbrengsten? En wat met eventuele herstellingswerken? U krijgt het antwoord in onze video van...

Erfrechtregeling langstlevende bij kinderen uit vorig huwelijk

25 maart 2015 - Op wat heeft de langstlevende recht? En wat met de kinderen? Wat kan er al dan niet geregeld worden via testament? U...

De vijf meest gestelde vragen over erven

8 april 2015 - Er komt heel wat kijken bij een erfenis. Zowel bij een erfenis ontvangen als je eigen erfenis regelen. In beide gevallen kun...

Het recht van terugkeer bij schenkingen

6 mei 2015 - Je kan het je als ouder niet inbeelden, maar stel dat je kind voor je overlijdt. Wat gebeurt er dan met de...

Waardering van het vruchtgebruik

13 mei 2015 - Hoe wordt de waarde van het vruchtgebruik van bv. de gezinswoning berekend? Is deze berekeningswijze bindend? U krijgt het antwoord in onze video...

Erven: ontdek de nieuwe brochure

13 mei 2015 - Wie zijn volgens de wet je erfgenamen? Moet je een erfenis sowieso aanvaarden? En kan je je erfgenamen zelf kiezen? Je leest...

Nieuw in Erven en Schenken

1 juli 2015 - Deel II: vergroening van de onroerende schenkingen

Nieuw in Erven en Schenken

1 juli 2015 - Deel I: vereenvoudiging en verlaging van de tarieven

5 misverstanden over schenkingen

4 augustus 2015 - Als ik iets schenk, kan ik er niet meer van genieten Gegeven is gegeven, dat klinkt logisch. Maar wist je dat je toch...

Nieuwe regels bij internationale nalatenschappen: het nadenken waard

24 augustus 2015 - Jaarlijks worden ongeveer 450.000 nalatenschappen verdeeld met een internationaal karakter. Internationale nalatenschappen zijn niet altijd een eenvoudige zaak. Tot nu toe had...

Vorige 1 2 3 4 ... Volgende