21

Wat kost erven?

Wanneer u erft moet u erfenisrechten betalen. Als echtgenoot, (klein)kind of ouder geniet u van de laagste tarieven. Voor andere familieleden of vreemden geldt een hoger tarief. Ook de langstlevende partner en stiefkinderen kunnen eventueel genieten van een voordelig tarief.

De regel is : hoe groter de erfenis, hoe hoger de tarieven. Erfenisrechten verschillen volgens het Gewest waarin de overledene zijn fiscaal domicilie had.
Ook bepalingen in een huwelijkscontract kunnen de hoogte van de erfbelastingen beïnvloeden.