1

Moet ik een erfenis aanvaarden?

Niemand is verplicht om een erfenis te aanvaarden. Meer nog, als er een vermoeden bestaat dat de overledene behoorlijk wat schulden had, dan verwerp je beter de erfenis zuiver. De juiste keuze maken is belangrijk, want je kan er in principe niet op terugkomen. De notaris zal je begeleiden doorheen heel dit proces. 

1. Je gaat voor een zuivere aanvaarding: Zijn er geen of weinig schulden, dan aanvaard je de erfenis. Dit hoef je niet via de notaris te doen. Het aanvaarden van een erfenis kan stilzwijgend gebeuren. Dit geeft wel als nadeel dat je soms een erfenis aanvaardt zonder dat je het beseft, door bepaalde handelingen te verrichten. Denk bijvoorbeeld aan het leeghalen van de woning van de overledene of het betalen van bepaalde facturen. Als je twijfelt, speel je best op veilig en blijf je voorzichtig met je handelingen. Heb je een nalatenschap (stilzwijgend) aanvaard, dan kan je de nalatenschap achteraf niet verwerpen wanneer er toch schulden aanwezig zijn.

2. Je gaat voor een aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving: Ben je niet zeker of er schulden zijn, en wil je liever geen risico's nemen? Dan kan je beter voor deze piste gaan. De notaris maakt een inventaris op van al het actief (inkomsten) en passief (schulden) van de nalatenschap. Zo weet je waar je aan toe bent. Bij een aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving kan je nooit tot meer gehouden worden dan de waarde van de activa. In het slechtste geval erf je dus gewoon niets.

3. Je gaat voor een verwerping van de erfenis: Als je weet dat er te veel schulden zijn in de erfenis, kan je de erfenis weigeren. Je erft dan niets, maar je betaalt ook de schulden niet af en uiteraard betaal je dan ook geen successierechten. 

Strikt gezien heb je 30 jaar vanaf het overlijden om de erfenis te verwerpen. Maar dit is misleidend. Eigenlijk moet je al vroeg nadenken over je keuze om al dan niet te aanvaarden. Aanvaarden om te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving kan immers maar gebeuren tot drie maanden na het overlijden. Na die drie maanden heb je 40 dagen bedenktijd. Na deze termijn kunnen de schuldeisers van de overledene je aanspreken om een keuze te maken. 

Ben je geconfronteerd met een overlijden? Laat je begeleiden door de notaris. De notaris zal je niet alleen helpen met de aangifte van nalatenschap, maar kan je begeleiden bij de allereerste stappen, zoals het maken van een keuze over de erfenis. Hij kan je ook helpen met allerlei praktische vragen over de blokkering van rekeningen van de overledene.