2

Mijn vriend en ik zijn uit elkaar. Moeten wij naar de notaris als we zelf afspraken kunnen maken over de lening?

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de eigendomsrechten op een woning en de betaling van de lening.

De verhouding in eigendomsrechten van de samenwonende partners komt vaak overeen met hun aandeel in de lening (bv. 50 % betalen van de lening = 50% eigendomsrechten), maar dit is niet steeds het geval. De eigendomsrechten van elk van de partners worden beschreven in de eigendomsakte. Wie de lening verder zal afbetalen kan praktisch van belang zijn voor de partners, maar op zich wijzigt dit de eigendomsakte, en dus de eigendomsrechten, niet.

Koppels die een woning samen hebben aangekocht of koppels die samen hebben gebouwd of gerenoveerd moeten dus op een zeker punt nadat ze uit elkaar zijn naar de notaris stappen om de eigendomsakte te wijzigen.

Het valt sterk aan te raden tijdig naar de notaris te stappen voor advies. Koppels die samen eigenaar zijn van een onroerend goed hebben na een scheiding verschillende mogelijkheden als het op de woning aankomt. Zo kunnen de ex-partners kiezen om de woning te verkopen, de ene partner kan het huis overnemen (“uitkopen”) of het koppel kan kiezen om in onverdeeldheid eigenaar te blijven.

De notaris is de aangewezen persoon om de ex-partners bij te staan bij deze moeilijk keuze.