4

Wat met de kentekenplaat van een wagen na overlijden

Na het overlijden van een houder van een wagen mag de overlevende echtgenoot, de wettelijke samenwonende of van één van zijn kinderen met de wagen voortrijden mits de nummerplaat over te schrijven op zijn of haar naam.
Dezelfde personen kunnen ook hun eigen wagen laten inschrijven op de nummerplaat die naar aanleiding van een overlijden is vrijgekomen omdat de wagen van de overledene van de hand werd gedaan.
In dit geval vervalt de inschrijving op naam van de oorspronkelijke houder van zodra het voertuig op een andere persoon wordt overgeschreven.
Het bewijs van het overlijden wordt geleverd door de akte van overlijden.
De aanvraag wordt ingediend per briefwisseling of afgegeven bij een kantoor van de dienst « DIV » van de directie Wegverkeer, door middel van een formulier dat daar te verkrijgen is.