4

Wat is een dading?

Een dading is een schriftelijke overeenkomst tussen twee partijen die een geschil (een conflict) wensen te beëindigen of een toekomstig geschil wensen te voorkomen door elk wederzijdse toegevingen te doen. Dit moet niet noodzakelijk een juridisch geschil zijn, een meningsverschil over feitelijkheden volstaat. Doordat de partijen elk “water bij de wijn” doen, vermijden ze tijdrovende en kostelijke discussies voor de rechtbank.

Bij een dading onderhandelen de partijen tot ze een wilsovereenstemming hebben bereikt over de aangekaarte punten. De partijen hebben de touwtjes in handen. De beslissingen worden niet opgelegd aan de partijen door een derde (in tegenstelling tot arbitrage of een bindende derdenbeslissing). Partijen kunnen zich natuurlijk wel laten bijstaan door een derde bij de onderhandelingen of bij het opstellen van de overeenkomst.

Eenmaal een dading is opgesteld, kunnen de partijen niet op hun gemaakte afspraken terugkomen, behoudens wederzijds akkoord. Een dading bindt de partijen op definitieve wijze. Indien één van de partijen zich niet houdt aan de gemaakte afspraken, kan de andere partij zich verweren door te wijzen op het bestaan van de dading (exceptie van dading). Aangezien een dadingsovereenkomst als doel heeft een geschil definitief te beëindigen, is het uitgesloten dat partijen de afspraken nog voor de rechtbank brengen.