3

Mijn oma heeft zware dementie… Hoe kunnen wij een bescherming inbouwen?

Dementie is iets dat veel mensen treft. Het is niet alleen zwaar voor de demente persoon zelf, maar ook voor de omgeving. Vaak is er een gevoel van machteloosheid. Hoe kan je zo iemand het best beschermen?

Iedereen (familieleden, artsen, het ziekenhuis, sociale diensten…) kan naar de vrederechter stappen met de vraag om een bewindvoerder aan te stellen. Hiervoor is dan wel een medisch attest nodig dat max. 15 dagen oud is.

Het klinkt allemaal zeer ingrijpend, maar het is belangrijk om te onthouden dat zo’n bewind volledig op maat van de patiënt wordt uitgebouwd. Zo kijkt men bv. naar hoe autonoom de patiënt nog beslissingen kan nemen.

  • De bewindvoerder zal voor sommige handelingen in de plaats van de patiënt optreden als vertegenwoordiger (dus echt beslissingen nemen in zijn plaats), maar voor andere handelingen eerder een bijstandsbevoegdheid hebben (waarbij de patiënt in samenspraak met de bewindvoerder beslissingen neemt).
  • Er kan een bewindvoerder aangesteld worden om persoonlijke beslissingen te nemen (bv. over de woonplaats, zorgaspecten, medische beslissingen,…) maar er kunnen ook één of meerdere bewindvoerders aangesteld worden om beslissingen te nemen over het vermogen. Bij het nemen van persoonlijke beslissingen is er telkens maar één enkele bewindvoerder mogelijk.
  • Vaak worden familieleden als bewindvoerder aangesteld, maar voor kwesties die te maken hebben met het vermogen, kan er ook beroep gedaan worden op een professioneel. Denk maar een accountant of een advocaat.

Voor sommige zaken kan de bewindvoerder niet optreden. Het gaat dan om zeer persoonlijke handelingen zoals euthanasie, abortus, trouwen…

Zijn er geen afspraken gemaakt op voorhand, dan bestaat er voor de zorgbeslissingen een ‘cascadesysteem’: een rangorde van wie mag beslissen als het ware.

  1. Samenwonende echtgenoot of partner
  2. Een meerderjarig kind
  3. Een ouder
  4. Een meerderjarige broer of zus

Verre familieleden (vb. verre tante of nicht) kunnen niet vertegenwoordigen (tenzij ze uitdrukkelijk benoemd zijn).

Kan of wil geen enkel familielid optreden, dan zal de behandelaar of het behandelteam beslissen in het belang van de patiënt.