“Partners” in de drie gewesten

De gehuwden en de wettelijke samenwonenden partners kunnen in de drie gewesten genieten van een laag belastingtarief “in rechte lijn”. Feitelijke samenwoners hebben geen juridische band met elkaar en vallen in principe onder het tarief dat van toepassing is op “vreemden”, het hoogste tarief.

 

Sommige samenwoners worden gelijkgesteld met gehuwden bij het bepalen van de toepasselijke tarieven. De gewesten geven aan het begrip “samenwoners” echter elk een eigen inhoud, waardoor de toepasselijke tarieven ook hier kunnen verschillen. Zo genieten feitelijke samenwoners in Brussel en Wallonië nooit van de gunstige tarieven die van toepassing zijn op gehuwden, zelfs als zij al tientallen jaren samen leefden. Enkel wettelijke samenwoners genieten van gelijkgestelde tarieven. In Vlaanderen kan de feitelijke samenwoner, indien hij erft, wél genieten van de laagste tarieven die van toepassing zijn op gehuwden als hij minstens één jaar onafgebroken feitelijk samenwoonde met de erflater én daarmee een gemeenschappelijke huishouding voerde. Wel erven feitelijk samenwonende partners enkel indien de erflater een testament heeft opgesteld in zijn of haar voordeel. Feitelijk samenwonenden hebben immers geen wettelijk erfrecht.

 

Let op: om vrijgesteld te worden van het betalen van erfbelasting op de gezinswoning, moeten feitelijke samenwonende partners in Vlaanderen minstens drie jaar feitelijk samenwonen. Feitelijk samenwonende koppels zijn in Brussel en Wallonië niet vrijgesteld wat de gezinswoning betreft.

 

Opmerking: Een verkrijging tussen ex-partners wordt ook onderworpen aan de laagste tarieven als er gemeenschappelijke kinderen zijn.

 

Dan maar verhuizen? 
Als je in het ene gewest al wat meer successierechten betaalt dan in het andere, zou het dan niet slim zijn om op je oude dag gewoon te verhuizen naar het gewest met de gunstigste fiscale regeling? Op het eerste gezicht lijkt dit een oplossing, maar niets is minder waar. De fiscus heeft willen vermijden dat mensen omwille van fiscale redenen van gewest verhuizen door een specifiek criterium in te voeren om te bepalen welke successietarieven gelden.

 
 

Het is de fiscale woonplaats van de laatste vijf jaar die bepalend is om te weten welke regels van toepassing zijn. Meer specifiek zal de fiscus nagaan in welk gewest de erflater het langst zijn fiscale woonplaats heeft gehad. Niet ieder koppel in Vlaanderen geniet dus automatisch van de gunstigere “Vlaamse” fiscale tarieven. Hoe lang ze in Vlaanderen woonden in de vijf jaar voor het overlijden van de partner zal bepalend zijn.