De reserve van de langstlevende echtgenoot

De langstlevende echtgenoten genieten in ons recht van een bijzondere bescherming. Ze komen niet alleen in aanmerking om te erven, ze hebben ook recht op een beschermd minimaal erfdeel (de reserve). Een echtgenoot kan dus in principe niet onterfd worden (behoudens het geval waarbij de echtgenoten in een echtscheidingsprocedure zitten).

De wet kent de langstlevende echtgenoot twee soorten reserves toe:

  • het vruchtgebruik op de helft van alle goederen van de nalatenschap = ABSTRACTE RESERVE

    OF

  • het vruchtgebruik op de gezinswoning en de huisraad = CONCRETE RESERVE
 

De langstlevende kiest zelf welke reserve hij opeist.

Beide reserves zijn een minimum

Stel, de langstlevende kiest de concrete reserve. Is het vruchtgebruik op de gezinswoning en het huisraad meer dan de helft van het vruchtgebruik van de nalatenschap? Overstijgt de concrete reserve met andere woorden de abstracte reserve? Dan is dat geen enkel probleem. De langstlevende echtgenoot krijgt toch het vruchtgebruik op de gehele woning.

 

En wat als het omgekeerde gebeurt?

Stel dat de concrete reserve minder waard is dan de helft in vruchtgebruik van de nalatenschap. Dan mag de langstlevende zijn reserve aanvullen via vruchtgebruik op andere goederen uit de nalatenschap, tot de grens van de abstracte reserve is bereikt.

 
 

Opgelet! Een wettelijk samenwonende partner heeft géén reserve.