Praktische gids voor familiale bewindvoerders i.s.m. de Koning Boudewijnstichting

4 april 2017

Toen de moeder van Damienne begon te dementeren, waren zij en haar vader niet bezig met de praktische gevolgen van de ziekte. Tot de dag dat haar vader een som spaargeld die op naam van zijn vrouw stond wilde herbeleggen, en botste op een ‘nee’ van de bank. Die eiste een bewindvoerder. Hoe moest Damienne dat aanpakken? En wat als ze eerder geweten had welke de juridische gevolgen waren van de onbekwaamheid van haar moeder?

Een familielid onder gerechtelijke bescherming plaatsen, is ingrijpend. Voor sommige ouderen met dementie, volwassenen met een handicap of een psychiatrische aandoening kan het nochtans (tijdelijk) de beste optie zijn. De wetgever heeft een voorkeur voor familiale bewindvoerders zoals Damienne. Familieleden willen vaak helpen, maar weten niet hoe. Met een praktische eerstelijnsgids maken de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot) hen wegwijs.

In de nieuwe gerechtelijke bescherming spreekt de wetgever een duidelijke voorkeur uit voor een familielid of een naaste, om beslissingen te nemen over het vermogen of een persoon die dit zelf niet (meer) kan. Maar dat is niet altijd zo eenvoudig. Wat doet een bewindvoerder? Wat is gerechtelijke bescherming? Welke alternatieven zijn er? Hoe wordt gerechtelijke bescherming gevraagd en hoe verloopt het? Op deze en andere vragen biedt de praktische eerstelijnsgids voor familiale bewindvoerders een antwoord.

De gids richt zich tot mensen die over een vorm van bescherming nadenken voor zichzelf of voor een familielid. Het kan mensen ook stimuleren om eventueel maatregelen te nemen voor het tot een bewind komt. De gids toont wat ze kunnen verwachten, om zo ook de emotionele impact van een bewind te verzachten.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat