Ondernemers

Als een ondernemer onverwacht sterft, kan dat een zware klap zijn voor bv. een familiebedrijf. Vaak ontbreekt een successieregeling, waardoor de opvolging een zware dobber wordt. Gelukkig kunnen de erfgenamen onder bepaalde voorwaarden profiteren van een gunstregeling. Ze betalen dan een gunsttarief of zijn soms zelfs vrijgesteld van de erfbelasting.

 

 

 

Het erven van een familiebedrijf

Elk gewest werkte een bijzondere gunstregeling uit. In Vlaanderen en Brussel kan het familiebedrijf vererfd worden tegen 3% of 7%. Er zijn wel een aantal voorwaarden, zowel vóór als na het overlijden.

De drie gewestelijke regelingen verschillen deels van elkaar. Ga eerst na welke regels op jouw onderneming van toepassing zijn. Dat hangt af van de hoofdverblijfplaats van de overledene: waar woonde die het langstde laatste vijf jaar?

De fiscale gunstregeling voor het familiebedrijf is zeer complex. Je spreekt hierover best de notaris en eventueel ook een andere expert aan, zoals een boekhouder. De details kunnen heel belangrijk zijn in deze materie.

 

 

Het schenken van een familiebedrijf

Elk gewest heeft een fiscale gunstregeling voor de ‘bedrijfsschenking’. Dat is een schenking met een specifiek voorwerp, namelijk een eenmanszaak of de aandelen van een (exploitatie)vennootschap. De regeling verschilt van gewest tot gewest en er zijn zeer veel toepassingsvoorwaarden. We beperken ons hier tot de essentiële basiskennis. Voor meer details raden we de bedrijfsleider aan samen met zijn accountant een bezoek te brengen aan de notaris.

De aantrekkingskracht van de regeling is het tarief. In Vlaanderen en Brussel is een bedrijfsschenking onder bepaalde voorwaarden onbelast. De spelregels voor de schenking zijn in Vlaanderen en Brussel gelijklopend aan die die gelden voor de Vlaamse gunstregeling (3% of 7%) voor de vererving van het familiebedrijf.

Dat zijn vlakke tarieven. De waarde van het geschonken bedrijf is niet relevant. De schenking gebeurt via een notariële akte (in Vlaanderen kan een attest worden afgeleverd door de Vlaamse Belastingdienst dat bevestigt dat de 0%-regeling van toepassing is).

In alle gewesten moet je ook een bepaalde periode na de schenking aan een reeks voorwaarden voldoen, als je het fiscaal voordeel wil behouden. Aarzel niet om meer informatie te vragen aan de notaris.