Nieuws RSS - Notaris.be Nieuws RSS - Notaris.be http://www.notaris.be/nieuws-pers/rss Wed, 03 Mar 2021 19:28:19 +0100 <![CDATA[Eerst trouwen… of eerst een woning kopen? De notaris legt het uit in onze nieuwe Notaristip! ]]> Getrouwd of niet getrouwd zijn wanneer je een woning koopt… Maakt het iets uit? Ja!

Er zijn verschillen die een invloed hebben als het op je bescherming aankomt. Maar geen paniek: ook wanneer je samenwoont kan je op een veilige manier een woning kopen. De notaris kan jullie hierbij helpen. Meer weten? Bekijk de Notaristip van deze week!

Bron:Fednot

]]>
http://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/eerst-trouwen-of-eerst-een-woning-kopen-de-notaris-legt-het-uit-in-onze-nieuwe-notaristip Mon, 01 Mar 2021 00:00:00 +0100
<![CDATA[Vastgoedprijzen in de Vlaamse provinciehoofdsteden in de lift]]>

Een woning kopen in de vijf Vlaamse provinciehoofdsteden werd in 2020 een stuk duurder. De prijzen voor woonhuizen stegen gemiddeld met +6,7% in vergelijking met 2019. De prijzen voor appartementen namen met +7,0% toe. Dat blijkt uit de derde barometer over de prijsevolutie voor vastgoed in Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt en Leuven van de Federatie van het Notariaat (Fednot).
Een woonhuis was het goedkoopst in Hasselt (292.160 euro) en het duurst in Leuven (404.149 euro). Een appartement was het goedkoopst in Antwerpen (223.764 euro) en het duurst in Gent (288.184 euro). In het afgelopen jaar was het aandeel jongeren dat vastgoed kocht in de provinciehoofdsteden minder groot: 27,9% was 30 jaar of jonger. In 2019 ging het om 30,1%.

Voor een woonhuis steeg de prijs in Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt en Leuven met gemiddeld +6,7%, dezelfde prijsevolutie als in de rest van Vlaanderen. De prijs van een appartement steeg iets meer in de 5 steden (+7,0%) tegenover +6,5% in de rest van Vlaanderen.
Leuven was in 2020 de duurste stad om een woonhuis te kopen. De prijs bedroeg er gemiddeld 404.149 euro. Hasselt was het goedkoopst met een gemiddelde prijs van 292.160 euro.

Een appartement was het goedkoopst in Antwerpen (223.764 euro) en het duurst in Gent (288.184 euro).

Minder jonge kopers in 2020
In het afgelopen jaar was het aandeel jongeren dat vastgoed kocht in de provinciehoofdsteden minder groot: 27,9% was 30 jaar of jonger. In 2019 ging het om 30,1%.
In Leuven was 21,4% van de kopers 30 jaar of jonger. In 2019 bedroeg hun aandeel 24%.
In 2020 kochten jonge kopers vooral in Antwerpen (29,8%). In 2019 waren ze vooral actief in Gent (32,3%).
Op nationaal niveau daalde het aantal kopers dat 30 jaar of jonger was het afgelopen jaar ook: -19,6% in vergelijking met 2019. In dat jaar waren jongeren bijzonder actief op de markt nadat de afschaffing van de woonbonus werd aangekondigd. Bij de 50-plussers bedroeg de daling van iets meer dan -7%.
In de provinciehoofdsteden was de daling forser: -26% bij de kopers van 30 jaar en jonger tegenover -11% bij de 50-plussers.
Notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be: “Het feit dat jonge kopers minder actief waren in de provinciehoofdsteden is een aandachtspunt. We merken in onze dagelijkse praktijk dat het voor vele jonge koppels geen evidente zaak is om een betaalbare woning te vinden in het centrum van de stad. Zeker als ze op eigen kracht, zonder financiële steun van ouders, een woning willen kopen. Jonge singles hebben het nog moeilijker.”  

Lees hier het perscommuniqué.

Bron:Fednot

]]>
http://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/vastgoedprijzen-in-de-vlaamse-provinciehoofdsteden-in-de-lift Wed, 24 Feb 2021 00:00:00 +0100
<![CDATA[Wat als corona de verblijfsregeling van je kinderen in de war stuurt?]]>

Je wil het niet meemaken: de school van je zoon of dochter belt je op om een coronabesmetting te melden. Daardoor moet je onverwacht thuiswerk en de opvang van je kind combineren. En dat kan doorwegen, zeker als je alleen woont omdat je gescheiden bent.

Kan je dan van de co-ouderschapregeling afwijken?   

Co-ouderschap

Co-ouderschap is een regeling waarbij gescheiden ex-partners zoveel mogelijk op gelijke voet staan als het op de opvoeding en het verblijf van hun kind(eren) aankomt. Het co-ouderschap omvat verschillende facetten zoals:

 • Gezagsco-ouderschap: Het is de regel dat de ouders samen het ouderlijk gezag uitoefenen over de kinderen.  Dat betekent dat beide ouders instaan voor de opvoeding. Beiden nemen belangrijke beslissingen over de opvoeding, de schoolkeuze, medische beslissingen... Slechts in uitzonderlijke gevallen kent de rechter het ouderlijk gezag toe aan één van de ouders.

 • Verblijfsco-ouderschap: Ouders kiezen in onderling overleg hoe ze het verblijf van hun kinderen regelen. Vandaag geeft de rechter de voorkeur aan een regeling waarbij de kinderen in gelijke mate (50/50) bij hun ouders verblijven als één van de ouders dit wenst.

 • Financieel co-ouderschap:Beide ouders krijgen elk de helft van de volledige verhoging van de belastingvrije som door het fiscaal ten laste hebben van een kind.

Corona en verblijfsregelingen

De afspraken over het verblijf van de kinderen kunnen de ouders vastleggen in een overeenkomst. Maar een familierechter kan deze regeling ook opleggen via een vonnis. Ouders kunnen niet op eigen houtje beslissen om deze afspraken niet na te leven. Ook niet in coronatijden.

Ondanks de coronacrisis, verhuizen kinderen vandaag  van de ene co-ouder naar de andere als dat zo bepaald is. Er bestaat geen verbod op contact binnen een gezinsverband, ook niet bij gescheiden ouders.  Dit geldt ook als het kind in het buitenland woont. Een kind naar zijn andere ouder brengen, is een essentiële verplaatsing. Een ouder kan zich niet verschuilen achter de grenscontroles om de afspraken te ontlopen.

Afwijken van de regeling

In sommige situaties is het onoverkomelijk om af te wijken van de regeling.  Uitzonderlijk kan een ouder beslissen om zijn kind niet naar de andere co-ouder te brengen. Dat kan

 • Als de ouders in onderling overleg belissen om van de regeling af te wijken. Bijvoorbeeld wanneer een ouder vaak met kwetsbare groepen werkt en minder risico’s wil nemen. Ouders kunnen ook afwijkende afspraken maken als één van de ouders de opvang echt niet op zich kan nemen.

 • Als het kind, één van de ouders of een ander gezinslid besmet is en dus in quarantaine moet blijven.

 • Als het kind volgens de coronaregels in thuisisolatie moet verblijven.

De co-ouder die omwille van een besmettingsrisico zijn kind niet naar de andere ouder wil brengen, moet dit rechtvaardigen met een medisch attest of een ander bewijs. Corona kan  een reden zijn om af te wijken van een regeling, maar het mag nooit als excuus gebruikt worden. Stabiliteit en structuur voor de kinderen, zekerheid en het naleven van de afspraken blijven de regel.

Bron:Fednot

]]>
http://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/wat-als-corona-de-verblijfsregeling-van-je-kinderen-in-de-war-stuurt Tue, 23 Feb 2021 00:00:00 +0100
<![CDATA[Ga je voor een eenmanszaak of een vennootschap? ]]> Van plan om te ondernemen in 2021? Proficiat! Alles start met een goed juridisch kader. Je kan kiezen voor een eenmanszaak of een vennootschap. Een belangrijke keuze, die een invloed heeft op je verschuldigde belastingen, rechten, verplichtingen en aansprakelijkheid. Een woordje uitleg in onze nieuwe Notaristip!

Wil je meer weten over het starten van een onderneming? Bekijk dan hier onze handige brochure!

Bron:Fednot

]]>
http://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/ga-je-voor-een-eenmanszaak-of-een-vennootschap Mon, 22 Feb 2021 00:00:00 +0100
<![CDATA[Alles wat je moet weten over de afschaffing van het duolegaat]]> Ontdek het in onze nieuwste infofiche!

Had je een goed doel aangeduid in je testament? Of heb je weinig familie en overweeg je om een testament op te stellen? Dan is een bezoek bij de notaris absoluut nodig! De wetgeving verandert binnenkort en dit zal veel invloed hebben op je regeling. Wacht daarom niet te lang meer, en plan een afspraak bij de notaris. Zo kan je tijdig alles (her)bekijken en een regeling op maat uitwerken.

Meer informatie ontdek je alvast in onze nieuwste infofiche!

Bron:Fednot

]]>
http://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/alles-wat-je-moet-weten-over-de-afschaffing-van-het-duolegaat Wed, 17 Feb 2021 00:00:00 +0100
<![CDATA[Wat zijn de kosten bij de aankoop van een woning? Ontdek het hier!]]> Bij de aankoop van een woning betaal je meer dan enkel de prijs. Maar met welke kosten moet je eigenlijk rekening houden? Is de ene notaris duurder dan de andere? Onze notaris legt het uit in onze nieuwe Notaristip.

Bron:Fednot

]]>
http://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/wat-zijn-de-kosten-bij-de-aankoop-van-een-woning-ontdek-het-hier Tue, 16 Feb 2021 00:00:00 +0100
<![CDATA[Familiebarometer: 21% minder huwelijkscontracten in 2020]]>

In 2020 daalde het aantal huwelijkscontracten met -21% tegenover 2019. Dat blijkt uit de Familiebarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot). Een mogelijke verklaring is dat corona in 2020 de trouwplannen van veel koppels in de war stuurde.

Een huwelijk uitstellen is sowieso niet leuk, maar dat uitstel heeft ook gevolgen voor de bescherming van de partners.

In 2020 werden 10.287 nieuwe huwelijkscontracten afgesloten, een daling van -21% in vergelijking met 2019. Notaris Joni Soutaer, woordvoerster van Notaris.be: “Veel koppels stelden hun huwelijk in 2020 uit, niet alleen de feestelijkheden, maar ook het zogenaamde burgerlijk huwelijk. Velen onder hen kozen ervoor om de ondertekening van een huwelijkscontract naar een latere datum te verschuiven.”  

Wie trouwt zonder huwelijkscontract, valt onder het zogenaamde wettelijk stelsel, en dit vanaf de dag van het burgerlijk huwelijk. Dit houdt in dat er drie vermogens ontstaan: een gemeenschappelijk vermogen en twee aparte, eigen vermogens.
Je denkt hierover best op voorhand na of dit de regeling is die je wenst. Met een huwelijkscontract kan je van het wettelijk stelsel afwijken. De aanstaande echtgenoten kunnen ook een huwelijkscontract sluiten na het huwelijk. Maar dat brengt wel meer formaliteiten met zich. Daarom valt het ook duurder uit.

Je huwelijk uitstellen: zorg dat je bescherming inbouwt
Een huwelijksfeest uitstellen, is niet leuk. Een uitstel van je burgerlijke trouw brengt dan weer risico’s met zich mee. Trouwen voor de wet heeft juridische gevolgen en biedt bescherming.
Als je ervoor kiest om een huwelijkscontract af te sluiten, zal dit ook pas uitwerking hebben op het ogenblik dat jullie getrouwd zijn ‘voor de wet’. Zo kan je in een huwelijkscontract afspreken of de inkomsten al dan niet gemeenschappelijk zijn. Of stel dat je al een woning kocht voor jullie een koppel vormden: blijft deze woning dan je persoonlijk bezit of wordt de woning een onderdeel van het  gemeenschappelijk vermogen?
Notaris Joni Soutaer: “Voor alle duidelijkheid: notarissen zullen koppels nooit ‘pushen’ om te trouwen of een huwelijkscontract af te sluiten. We zijn neutrale en onafhankelijke adviseurs die luisteren naar de wensen van de partners en op basis hiervan de mogelijkheden aangeven. Het valt ons wel op dat relatief veel mensen denken dat samenwonen dezelfde bescherming biedt als een huwelijk. Maar dat is niet zo. De partners hierover informeren zodat ze zelf een bewuste keuze kunnen maken, is een deel van onze job.”

Wat als je feitelijk of wettelijk samenwoont?
Feitelijk samenwonen brengt geen wettelijke verplichtingen met zich mee, maar biedt ook geen bescherming. Wanneer één van de partners zou overlijden, zal de andere bijvoorbeeld niets erven, tenzij dit op voorhand werd geregeld via een testament.
Wie bij de gemeente een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd,  geniet  meer bescherming. Zo is er een beperkt erfrecht: de overblijvende partner krijgt het vruchtgebruik van de gezinswoning en de aanwezige huisraad. Maar dat erfrecht is beperkt en niet zo ruim als van gehuwde partners.
Deze infofiche  geeft een overzicht van de verschillen tussen feitelijk/wettelijk samenwonen en trouwen.

Ook minder aanpassingen van huwelijkscontracten in 2020: -10,1%
De Familiebarometer van Fednot geeft ook aan dat minder koppels hun huwelijkscontract tijdens hun huwelijk hebben laten wijzigen het afgelopen jaar. In vergelijking met 2019 bedroeg de daling -10,1%.
Notaris Joni Soutaer: “Doorgaans wijzigen koppels hun contract als ze een zekere leeftijd hebben, gemiddeld als ze 59,5 jaar oud zijn. Ze kiezen hier bijna altijd voor omdat ze aan successieplanning willen doen. Gehuwde partners die het huwelijkscontract op jongere leeftijd aanpassen, doen dat vaak op een belangrijk moment zoals bij de geboorte van een eerste kindje.”

Facebook Live van Notaris.be over samenwonen en trouwen
Gaan samenwonen of trouwen: het is een belangrijke keuze. De notarissen en hun medewerkers krijgen hier dan ook veel vragen over. Reden genoeg om de meest gestelde te beantwoorden in een Facebook Live. VRT-journaliste Annelies Van Herck praat erover met notaris Goedele Vandekerckhove.  
Afspraak op www.facebook.com/notaris.be op donderdag 11 februari om 12u.
Via deze link krijg je rechtstreeks toegang naar de livestream.

 

Bron:Fednot

]]>
http://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/familiebarometer-21-minder-huwelijkscontracten-in-2020 Wed, 10 Feb 2021 00:00:00 +0100
<![CDATA[Vragen over samenwonen en trouwen? Volg onze Facebook Live!]]>

Heeft trouwen nog zin vandaag? En als je niet van plan bent om te trouwen… hoe kan je elkaar toch beschermen voor als het zou mislopen? Wat als je partner en jij niet evenveel spaarcenten hebben? En is trouwen beter als je kinderen hebt?
VRT-journaliste Annelies Van Herck en notaris Goedele Vandekerckhove bespreken het allemaal, zonder enige taboes. 

Afspraak op www.facebook.com/notaris.be op donderdag 11 februari om 12u!
Rechtstreekse link naar het event: klik hier.

Ontdek alvast onze brochure over ongehuwd samenwonen!
Samenwonen of trouwen… geen evidente, maar wel een belangrijke keuze! Je samenlevingsvorm bepaalt je rechten en plichten. Wil je sowieso niet trouwen? Dan moet je zelf stappen ondernemen om jezelf en je gezin te beschermen voor als het mis zou lopen. Gelukkig zijn er oplossingen. Benieuwd? Neem alvast een kijkje in onze brochure.
Zit je nog met vragen? Bekijk dan zeker onze Facebook Live en stel je vraag aan onze notaris!

Bron:Fednot

]]>
http://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/vragen-over-samenwonen-en-trouwen-volg-onze-facebook-live Tue, 09 Feb 2021 00:00:00 +0100
<![CDATA[Wat is een "aanwasbeding"? Bekijk onze nieuwe notaristip!]]> Samen met je partner een woning aankopen … een heel avontuur! Maar er zijn ook aandachtspunten, want als je ongehuwd samenwoont moet je bescherming inbouwen. Samenwonende partners hebben immers maar een beperkt erfrecht (wettelijke samenwoning) of geen erfrecht (feitelijke samenwoning). Maar daar kan de notaris je bij helpen! Met een zogenaamd aanwasbeding komt het deel van de partner die als eerste zou sterven toe aan de andere partner. Zo kan de overlevende partner de volledige eigendom behouden van de woning. Maar om een aanwasbeding te gebruiken zijn er wel een paar voorwaarden. Onze notaris legt het even uit.

Bron:Fednot

]]>
http://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/wat-is-een-aanwasbeding-bekijk-onze-nieuwe-notaristip Mon, 08 Feb 2021 00:00:00 +0100
<![CDATA[Wens je ook na te laten aan een goed doel? Laat je testament checken door je notaris! ]]>

Wie een goed doel in zijn testament heeft opgenomen via de techniek van een duolegaat, doet er goed aan dit document te laten controleren door een notaris. Vanaf 1 juli 2021 veranderen de regels voor legaten aan goede doelen drastisch in Vlaanderen. Daardoor krijgt je testament mogelijk niet de beoogde uitwerking. Een nieuw testament dringt zich dan op.

Misschien heb je een goed doel in je testament opgenomen? Dan is er goed nieuws. Weldra zijn goede doelen geen erfbelasting meer verschuldigd op de sommen die ze via een testament krijgen. Dat geldt voor alle overlijdens vanaf 1 juli 2021. Tot dan zijn goede doelen nog erfbelasting verschuldigd aan een tarief van 8,5 procent.

Helaas kan je nobele wens om je vermogen na te laten aan een goed doel wel eens anders uitpakken. Althans als je, naast het goede doel, ook een belangrijk deel van je vermogen nalaat aan een ander persoon die je in je testament hebt opgenomen via een duolegaat.

Wat is een duolegaat?
Het is een techniek waarbij je je vermogen nalaat aan een goed doel op voorwaarde dat deze organisatie een vooraf bepaalde som doorspeelt aan een dierbare én de daarop verschuldigde erfbelasting betaalt. Daardoor zal de dierbare meer van je erfenis overhouden dan wanneer hij rechtstreeks van jou zou erven.
Dankzij zo’n duolegaat geniet die andere persoon - een dierbaar familielid of een goede vriend -  nu vaak een aanzienlijk fiscaal voordeel. Die fiscale meevaller verdwijnt als je overlijdt vanaf 1 juli”, waarschuwt notaris Joni Soutaer, woordvoerster van Notaris.be.  “Meer nog, als je dan overlijdt is de kans groot dat het goede doel je erfenis zal verwerpen en dat je familielid of goede vriend toch veel erfbelastingen zal moeten betalen. Je huidige testament zal dan niet langer het beoogde effect sorteren.” 

Vraag advies aan je notaris
Wens je dit te vermijden, dan neem je best contact op met een notaris. Zo kan je met hem bespreken of je een nieuw testament moet opmaken en hoe je je wensen dan best formuleert.
Een testament is een hoogstpersoonlijk document. Wat je wenst na te laten en aan wie, kan je in alle discretie met de notaris bespreken. De notaris is gebonden aan het beroepsgeheim en mag daarover alleen spreken met de persoon die een testament opmaakt (de testator), nooit met andere personen. Zolang de testator leeft, mag de notaris ook niet aan anderen meedelen of er een testament is.  

Lees hier het volledige perscommuniqué.

Bron:Fednot

]]>
http://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/wens-je-ook-na-te-laten-aan-een-goed-doel-laat-je-testament-checken-door-je-notaris Wed, 03 Feb 2021 00:00:00 +0100
<![CDATA[Trouwen met scheiding van goederen? De notaris legt het uit in onze nieuwe Notaristip!]]> Trouwen koppels met scheiding van goederen? Dan houden ze hun vermogen gescheiden van elkaar. En dat is in sommige situaties best wel handig. Financiële autonomie tussen de partners kan trouwens ook perfect gecombineerd worden met andere beschermingstechnieken. De notaris legt het uit in onze nieuwe tip!

Wil je meer weten over de bescherming van je partner? Volg dan onze Facebook Live op 11 februari om 12u. Afspraak hier!

 

 

Bron:Fednot

]]>
http://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/trouwen-met-scheiding-van-goederen-de-notaris-legt-het-uit-in-onze-nieuwe-notaristip Mon, 01 Feb 2021 00:00:00 +0100
<![CDATA[Wat als je ouders een deel van je verbouwingswerken betalen? ]]>

Je koopt een woning met je samenwonende partner, maar je ouders betalen een deel van de verbouwingswerken. Leuk! Maar voor jou en je partner roept het misschien een paar vragen op. Komt dat geld ook aan je partner toe? Wat als het misloopt tussen jullie? Papieren bijhouden is de boodschap. Een woordje uitleg.

Stel: jij en je partner vinden na een lange zoektocht jullie droomwoning. Toekomstige droomwoning, want hoewel de jaren ’60 weer helemaal in zijn, kan de woning toch wel wat verfraaiingswerken gebruiken. Jullie beslissen om het stap voor stap aan te pakken. Maar het plaatsen van dubbele beglazing of een nieuw dak… dat mag wel eens vlugger gebeuren. En dan volgt een financiële meevaller: je ouders stellen voor om een deel voor hun rekening te nemen.

De meerwaarde van het huis

Je ouders staan er misschien niet bij stil, maar door bepaalde renovatie- of bouwwerken voor hun rekening te nemen bevoordelen ze jullie beiden. De meerwaarde van het huis stijgt, maar dat huis is ook eigendom van je partner. Dit is allemaal geen probleem tenzij… de relatie op de klippen loopt. In dat geval zal de woning verkocht worden of zal de ene partner de andere ‘uitkopen’. Maar wat met die investeringen van de ouders?

Daar wordt rekening mee gehouden bij het bepalen van de uitkoopsom. Hiervoor zijn er drie verschillende zaken van belang:

 • De huidige waarde van de woning;

 • Hoeveel het nog af te betalen bedrag van de lening bedraagt;

 • Wat jullie inbrengen. Het kan bijvoorbeeld perfect zijn dat één van jullie meer spaargeld had dan de andere, en dus meer bij de aankoop heeft kunnen inbrengen. Dan heeft de notaris misschien een onderhandse leningsovereenkomst tussen jullie geregeld zodat jullie toch in gelijke delen konden aankopen. Een andere situatie: jullie zijn elk voor de helft eigenaar, maar jij hebt bepaalde werken betaald omdat je een financieel steuntje in de rug kreeg van je ouders.

Goede afspraken, goede… familie

Je ouders kunnen kiezen om de verbouwingen te financieren als een schenking of ze kunnen het zien als een lening. Hoe dan ook zet je best alle afspraken met je ouders keurig op papier. Dat voelt vandaag misschien niet aangenaam aan, maar het bespaart je een hoop miserie later.

Je inbreng recupereren zal immers maar lukken met de nodige bewijzen. Hoe meer bewijzen, hoe minder discussie. Hebben je ouders de aannemers betaald? Dan houden ze best alle facturen bij op een veilige plaats. Zo niet zal deze inbreng, die eigenlijk gezien wordt als “jouw” inbreng niet verrekend kunnen worden als het zou mislopen. Deze papieren mogen dus niet verloren gaan met de jaren.

Documenten bijhouden: denk aan een digitale kluis!

Vandaag kan je belangrijke documenten zoals facturen, afspraken met je ouders en een leningsovereenkomst met je partner veilig bewaren in Izimi, een online digitale kuis. Documenten uploaden in Izimi vervangt voor alle duidelijkheid niet de originelen (die je nodig hebt als bewijs), maar het is wel een handig hulpmiddel om alles terug te vinden. In je kluis kan je immers aangeven waar alles precies ligt voor het geval je de originele exemplaren moet bovenhalen.

Een groot voordeel van Izimi is bovendien dat je documenten kan delen met specifieke mensen. Je ouders uploaden alle nodige documenten, en vervolgens delen ze die met jou en je partner. Dat vergroot het vertrouwen en zorgt voor minder discussies over de bedragen.  Loopt het mis met je partner en moeten jullie de woning verkopen of verdelen, dan kunnen deze belangrijke papieren gemakkelijk teruggevonden worden.

Izimi is een dienst van algemeen belang ontwikkeld door de notarissen. Het platform is  volledig gratis.

Bron:Fednot

]]>
http://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/wat-als-je-ouders-een-deel-van-je-verbouwingswerken-betalen Thu, 28 Jan 2021 00:00:00 +0100
<![CDATA[Een aangifte van nalatenschap invullen? Check onze herwerkte brochure! ]]>

Op een erfenis betaal je successierechten. Hoeveel successierechten je betaalt, hangt af van wat je erft. De fiscus achterhaalt dat via de aangifte van nalatenschap. Het invullen van zo’n aangifte is niet altijd eenvoudig. Maar de notaris kan je er wel bij helpen. Het antwoord op de belangrijkste vragen vind je in onze herwerkte brochure!

Bron:Fednot

]]>
http://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/een-aangifte-van-nalatenschap-invullen-check-onze-herwerkte-brochure Wed, 27 Jan 2021 00:00:00 +0100
<![CDATA[Moet je een erfenis altijd aanvaarden?]]> Erven betekent niet altijd meer geld op je rekening. Soms kunnen er ook schulden in de erfenis zitten! Gelukkig ben je niet verplicht om een erfenis te aanvaarden. Ben je niet zeker van wat er allemaal in de erfenis zit? Dan neem je best niet te veel risico’s. De notaris zal je adviseren over de verschillende mogelijkheden, zodat je een bewuste keuze kan maken!

Bron:Fednot

]]>
http://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/moet-je-een-erfenis-altijd-aanvaarden Mon, 25 Jan 2021 00:00:00 +0100
<![CDATA[Wanneer geniet je van het verlaagde btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw?]]>

Wie een gebouw afbreekt om een nieuwe woning te bouwen, heeft recht op 6% btw in de plaats van de gebruikelijke 21%. Niet alleen in de 32 centrumsteden, maar in heel België. De relancemaatregel voor gans het land loopt twee jaar.

 

Uitbreiding bestaande maatregel

Koop je een woning die je volledig wil afbreken om vervolgens herop te bouwen? Dan kan je genieten van een verlaagd btw-tarief van 6% in plaats van de gebruikelijke 21%. Dat was al mogelijk in 32 centrumsteden, maar sinds 1 januari 2021 kan je overal van de maatregel genieten. De voorwaarden voor de steden die niet behoren tot de 32 centrumsteden zijn wel wat verfijnd. Voor de percelen die gelegen zijn in een van de 32 centrumsteden zijn de voorwaarden minder streng en blijft de oude regeling van toepassing.

Ook nieuw: het gunstig tarief geldt niet alleen voor de intiatiefnemers van de sloop en heropbouw. Ook eigenaars die later ‘instappen’ in een project (denk maar aan co-housingprojecten of eigenaars die aankopen via een bouwpromotor) genieten mee. Het nieuwe regime is een tijdelijke regeling die van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 loopt.

Verfijnde voorwaarden

Niet iedereen kan zomaar genieten van het laag btw-tarief. Er zijn een aantal voorwaarden aan gekoppeld:

 • Er moet sprake zijn van de afbraak van een gebouw en de heropbouw van een woning. Het gesloopte gebouw moet dus niet perse “een woning” geweest zijn. Het afbreken en heropbouwen moet gebeuren door dezelfde persoon. Dat kan een particulier zijn, maar ook een bouwpromotor. De sloop moet omvangrijk zijn en op het volledige gebouw slaan. De heropgebouwde woning moet zich op hetzelfde kadastraal perceel bevinden als het gesloopte gebouw.

 • Je moet je domicilie vestigen in de heropgebouwde woning. Het moet dan gaan om je enige woning die hoofdzakelijk als hoofdverblijfplaats wordt aangewend. Je moet voor minimum vijf jaar aan deze voorwaarde voldoen, anders zal je een deel van het genoten voordeel moeten terugbetalen.

De totale bewoonbare oppervlakte van de heropgebouwde woning mag niet groter zijn dan 200 vierkante meter (ook als het om een appartement gaat).

Je hebt een stukje mede-eigendom door een erfenis of een schenking. Kom je in aanmerking?

Om te genieten van het verlaagde btw-tarief mag je geen andere woning bezitten. Dat geldt ook als je die andere woning slechts in “blote” eigendom of in vruchtgebruik hebt (bv. omwille van een schenking).

Je hebt echter wél recht op de verlaging als:

 • je mede-eigenaar (in “blote eigendom” of vruchtgebruik”) bent van een woning die je verkrijgt uit een erfenis;

 • je een woning betrekt die je uiteindelijk zal verkopen. Je moet deze woning dan uiterlijk tegen 31 december van het jaar dat volgt op het jaar van de eerste ingebruikneming of de eerste inbezitneming van je nieuwe woning verkopen. Een voorbeeld: Je verhuist naar je nieuwe woning (nadat het oorspronkelijke gebouw op dat perceel is afgebroken) in mei 2021. Je moet je vorige woning dan tegen uiterlijk 31 december 2022 verkopen.

Gehuwde of wettelijk samenwonende partners worden als één geheel beschouwd om te bepalen of het om de enige woning gaat. Als één van jullie in deze situatie dus al eigenaar is van een woning, vallen jullie beiden onder het tarief van 21% btw (tenzij het gaat om één van de uitzonderingen die hierboven zijn beschreven).

Ken je budget

Weten hoeveel belastingen je moet betalen op de aankoop van je woning is cruciaal. De belastingen vormen immers de grootste kostenpost van je aankoop. Om een duidelijk beeld te hebben van je kosten moet je ook de belastingtarieven kennen. Moet je registratierechten betalen of btw? Heb je recht op een fiscaal gunsttarief? De notaris zal je dossier bekijken en nagaan of je voldoet aan de voorwaarden. Hij zal je bovendien op een neutrale en onafhankelijke manier informeren over de belastingen verbonden aan je aankoop en de gevolgen op het totaalbudget.

Bron:Fednot

]]>
http://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/wanneer-geniet-je-van-het-verlaagde-btw-tarief-van-6-voor-afbraak-en-heropbouw Wed, 20 Jan 2021 00:00:00 +0100
<![CDATA[« Belgische » zorgvolmachten voortaan ook in andere Europese landen erkend]]>

Sinds 1 januari wordt een zorgvolmacht die je in België hebt opgesteld, ook in een aantal andere lidstaten van de Europese Unie erkend. Dit is handig voor wie zinnens is om, bijvoorbeeld na de pensionering, naar Frankrijk of Portugal te verhuizen. De aangeduide lasthebbers ontsnappen zo aan een pak formaliteiten.

Wat is een zorgvolmacht?
Met een zorgvolmacht kun je op voorhand aangeven wie je goederen mag beheren als je dat zelf niet meer kunt door ouderdom, ziekte of een ongeval. Je bepaalt dan op voorhand wie, in dat geval, je pensioen of huurgelden mag innen en/of je belastingen en facturen mag betalen. Je kunt in een zorgvolmacht ook bepalen in welk verzorgingstehuis je later wil opgenomen worden.

Je kunt nog een stapje verder gaan en aan de aangeduide persoon, de lasthebber, de mogelijkheid geven om je woning te verkopen of te schenken als je wilsonbekwaam zou worden. Je kunt daar gerust allerhande voorwaarden aan koppelen.

Erkenning in andere Europese landen
Sinds begin dit jaar wordt de zorgvolmacht die je in België hebt opgesteld in een aantal andere Europese landen erkend. Het gaat om Frankrijk, Portugal, Duitsland, Oostenrijk, Cyprus, Tsjechië, Finland en Letland. Dit zijn allemaal landen waar het parlement het Haags Verdrag inzake de bescherming van kwetsbare personen heeft goedgekeurd ( “geratificeerd”). 

Het Europees Parlement roept de andere EU-lidstaten op om dit ook te doen. Zolang die landen het Haags Verdrag niet goedkeuren, bepalen de lokale regels of je Belgische zorgvolmacht uitwerking kan hebben en onder welke voorwaarden. Dat is niet zo evident en veel complexer.

Minder rompslomp
De erkenning door andere Europese lidstaten van een ‘Belgische’ zorgvolmacht kan de aangeduide lasthebber een pak rompslomp en narigheden besparen als je in de zorgvolmacht ook aangeeft dat het Belgisch recht van toepassing moet zijn. Een voorbeeld om dit te illustreren.

Je stelt een zorgvolmacht op en je voorziet dat daarop het Belgisch recht van toepassing is. Je stelt je enige zoon aan tot lasthebber en je bepaalt dat die je tweede verblijf in de Provence later, onder bepaalde voorwaarden, mag schenken. Na je pensionering, verhuis je definitief naar je optrekje in de Provence. 10 jaar later word je daar het slachtoffer van een ongeval waarbij je een hersenbeschadiging oploopt en waardoor je je wensen niet meer kunt uitdrukken. Je zoon die nog in België woont, kan je woning in de Provence zonder problemen schenken, bijvoorbeeld aan zijn kinderen. Omdat het Belgisch recht van toepassing is op je zorgvolmacht, moet je zoon daarvoor geen voorafgaande machtiging vragen aan een Franse rechter.

‘Om dit alles naadloos te doen verlopen, is het belangrijk dat de zorgvolmacht correct wordt opgesteld’, zegt notaris Carol Bohyn, woordvoerder van Notaris.be. ‘Zo moet de zorgvolmacht duidelijk voorzien dat het Belgisch recht van toepassing is. Ook de bevoegdheden van de lasthebber moeten duidelijk worden verwoord zodat er daar later geen discussies kunnen ontstaan.’

Lees hier het volledige perscommuniqué.

Bron:Fednot

]]>
http://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/belgische-zorgvolmachten-voortaan-ook-in-andere-europese-landen-erkend Tue, 19 Jan 2021 00:00:00 +0100
<![CDATA[Wat kan je allemaal doen met een testament? Ontdek onze nieuwe tip! ]]> Het testament beantwoordt al lang niet meer aan het stereotiepe beeld van een op een sterfbed geschreven plechtige brief. Integendeel, een testament opstellen, kan vandaag een antwoord bieden op de knelpunten die ons erfrecht kent voor de nieuwe samenlevingsvormen zoals  de bewuste vrijgezellen, de nieuw- samengestelde gezinnen of gewoonweg de gezinsvormen die afwijken van het kerngezin zoals we die lang hebben gekend.

Het testament – hoe oud het begrip ook klinkt – is vandaag een modern en efficiënt instrument geworden om zijn vermogen te verdelen na zijn overlijden.

Bron:Fednot

]]>
http://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/wat-kan-je-allemaal-doen-met-een-testament-ontdek-onze-nieuwe-tip Mon, 18 Jan 2021 00:00:00 +0100
<![CDATA[Waarom zijn erfovereenkomsten nuttig? Ontdek het in onze nieuwe tip! ]]> Een erfenis kan leiden tot veel conflicten en onbegrip tussen broers en zussen. Als er in het verleden schenkingen zijn gebeurd, is het bovendien niet altijd gemakkelijk om te begrijpen wat de effecten van deze schenkingen zijn op de erfenis. Niet alles wordt zomaar als een schenking beschouwd… Hoe komt het dat een schenking van een kind wél wordt aangerekend op zijn erfdeel, terwijl het feit dat een ouder jarenlang op de kinderen heeft gelet of mee heeft geholpen bij het opknappen van een huis niet als schenking wordt beschouwd en dus niet aangerekend wordt op een erfenis? Onze notaris legt het uit!

 

Bron:Fednot

]]>
http://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/waarom-zijn-erfovereenkomsten-nuttig-ontdek-het-in-onze-nieuwe-tip Mon, 11 Jan 2021 00:00:00 +0100
<![CDATA[Welke stappen moet je ondernemen wanneer je partner komt te overlijden? ]]>

Wanneer je partner sterft, staat de wereld voor je stil. Naast alle verdriet moet je ook nog eens een hoop administratie regelen. Niet simpel.

Ons handig overzicht van de te nemen stappen helpt je op weg.

 

Bron:Fednot

]]>
http://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/welke-stappen-moet-je-ondernemen-wanneer-je-partner-komt-te-overlijden Thu, 07 Jan 2021 00:00:00 +0100
<![CDATA[Vastgoed in 2020: minder transacties, prijsstijgingen in tweede jaarhelft]]>

De coronacrisis zorgde in het 2de trimester van 2020 voor een vertraging van de vastgoedmarkt in het ganse land. Eind 2020 was die achterstand niet ingehaald. Dat blijkt uit de Notarisbarometer van de Federatie van het Notariaat. In vergelijking met 2019 daalde het aantal transacties met -2,7% in België en -4,2% in Vlaanderen. In de tweede jaarhelft waren kopers opnieuw bijzonder actief op de vastgoedmarkt. De inhaalbeweging na de semi-lockdown leidde tot prijsstijgingen.

Vastgoedactiviteit 2020: -2,7% in België, -4,2% in Vlaanderen
In vergelijking met 2019 daalde de verkoop van vastgoed in ons land met -2,7%. In Vlaanderen daalde het aantal vastgoedtransacties met -4,2%, in Brussel met -4,8%. In Wallonië bleef het aantal transacties zo goed als stabiel: +0,8%.
De coronacrisis zorgde in het 2de trimester van 2020 voor een vertraging op de vastgoedmarkt. Sinds de zomer was er een inhaalbeweging, maar die was onvoldoende sterk om de coronadip volledig weg te werken.
Notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be: “Toch hield de vastgoedmarkt al bij al behoorlijk goed stand. In de tweede jaarhelft waren kopers opnieuw actief en had de coronacrisis geen negatief effect meer op het aantal transacties. De lage rentevoeten waren daarbij een essentiële factor. Belgen zien vastgoed sowieso als een veilige investering. Wellicht is een eigen thuis door de coronacrisis voor vele mensen  nog belangrijker geworden. Kopers kozen vaak voor woningen met een tuin, een balkon of wat extra ruimte om in alle rust van thuis uit te kunnen werken. Dit soort vastgoed was zeer gegeerd en zat in een hogere prijscategorie.”

Gemiddelde prijs van een woonhuis in België: 276.993 euro (+5,7% t.o.v. 2019)
Een woonhuis in ons land kostte in 2020 gemiddeld 276.993 euro, een prijsstijging van +5,7% in vergelijking met 2019. Gemiddeld moesten kopers 15.000 euro meer betalen in het afgelopen jaar. Rekening houdend met de inflatie bedroeg de reële prijsstijging 14.000 euro.

Gemiddelde prijs van een appartement: 244.112 euro (+6,8% t.o.v. 2019)
Een appartement in ons land kostte in 2020 gemiddeld 244.112 euro, een prijsstijging van +6,8% in vergelijking met 2019. Gemiddeld moesten kopers in het afgelopen jaar 16.000 euro meer betalen voor een appartement. Rekening houdend met de inflatie bedroeg de reële prijsstijging +6,4% (+15.000 euro).

Lees hier het volledige communiqué en ontdek onze Notarisbarometer.
 

Bron:Fednot

]]>
http://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/vastgoed-in-2020-minder-transacties-prijsstijgingen-in-tweede-jaarhelft Wed, 06 Jan 2021 00:00:00 +0100