Nieuws RSS - Notaris.be Nieuws RSS - Notaris.be https://www.notaris.be/nieuws-pers/rss Wed, 22 May 2024 14:23:53 +0200 <![CDATA[Het keuzebeding: de kers op de taart voor je huwelijkscontract]]>

Met een keuzebeding in een huwelijkscontract kunnen koppels afspraken maken over welke goederen de langstlevende uit het gemeenschappelijk vermogen kan houden. Vooral voor de gezinswoning kan dat best handig zijn. Zonder keuzebeding erft de langstlevende partner ‘slechts’ het vruchtgebruik over de nalatenschap, niet de volledige eigendom.

Trouwen met of zonder huwelijkscontract

Verschillende regels kunnen van toepassing zijn op getrouwde koppels. Zo heb je getrouwde partners die geen huwelijkscontract afsluiten. Ze zijn dan getrouwd onder het ‘wettelijk gemeenschapsstelsel’. Er bestaat in deze situatie een gemeenschappelijk vermogen en twee afzonderlijke vermogens van de partners. Er is niet altijd sprake van een gemeenschappelijk vermogen. Zo kunnen koppels ook kiezen om te trouwen met scheiding van goederen, waardoor ze elk hun eigen afzonderlijk vermogen hebben.

Invloed van het erfrecht

Liefde en erfrecht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om te weten of een huwelijkscontract voor jou nuttig is, moet je weten wat je van elkaar zou erven indien je niets voorziet. De overlevende huwelijkspartner erft volgens de wet het vruchtgebruik op de nalatenschap. Vruchtgebruik betekent dat de langstlevende het recht heeft om levenslang van de goederen te genieten: hij of zij kan blijven wonen in de gezinswoning, interesten innen van bepaalde rekeningen, gebruik maken van de goederen… De economische waarde van de goederen uit de nalatenschap, wat men de ‘blote eigendom’ noemt, gaat naar de kinderen. Zowel de kinderen, als de overlevende partner mogen niet zomaar zonder instemming van elkaar verkopen.

Uit de erfenis halen

Misschien heeft de overlevende partner er volledig vrede mee dat hij of zij slechts een beperkt recht verkrijgt op hun gemeenschappelijke goederen. Maar in veel gevallen willen partners juist wel volle eigendomsrechten op de goederen van hun gemeenschappelijk vermogen. Dat kan het geval zijn als de langstlevende zelf over de verkoop van de gezinswoning wil beslissen, als de banden met de (schoon)kinderen wat minder is of als er minderjarige erfgenamen zijn. Door bepaalde goederen in ‘volle’ eigendom te erven, kunnen bepaalde ongemakken vermeden worden.

Kiezen welke gemeenschappelijke goederen in volle eigendom naar de langstlevende gaan, kan door een optioneel keuzebeding te voorzien in je huwelijkscontract. Zo kan de langstlevende kiezen hoe de gemeenschappelijke goederen moeten worden verdeeld: wat neemt de langstlevende in volle eigendom en wat blijft in de nalatenschap (om verdeeld te worden volgens de wettelijke regels)? Op zich hebben de partners een grote vrijheid bij de regeling: ze kunnen afspreken dat slechts bepaalde goederen in volle eigendom toekomen aan de langstlevende, alle goederen, enkel de gezinswoning, een kunstcollectie, alleen het appartement aan zee… De omschrijving van het keuzebeding is maatwerk.

Het groot voordeel van dat beding is dat de langstlevende kan handelen in functie van de situatie zoals het bestaat op het moment van overlijden van de partner. Verschillende factoren spelen dan een rol: hoe is de relatie met de kinderen? Hoe is de financiële situatie? Wat zijn de plannen met de gezinswoning?

Oud huwelijkscontract? Doe een check-up!

Sommige oudere huwelijkscontracten bevatten nog een langst-leeft-al-heeft’-clausule. Zoals de naam het laat vermoeden, zorgt deze clausule ervoor dat de langstlevende al gemeenschappelijke goederen in volle eigendom ontvangt. Dit kan fiscaal echter duur uitkomen, waardoor er wellicht betere alternatieven zijn om te voorzien in het huwelijkscontract. De notaris kan je hierbij helpen.

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/het-keuzebeding-de-kers-op-de-taart-voor-je-huwelijkscontract Wed, 22 May 2024 00:00:00 +0200
<![CDATA[Nieuwe brochure: richtlijnen aan mijn naasten ]]>

Een naaste verliezen is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen uit het leven van mensen. Midden in een emotionele tumult, moeten naasten van de overledene zich verzoenen met de harde realiteit van de administratieve rompslomp die erbij komt kijken. Stapels papieren, facturen, bankrekeningen, overeenkomsten die wachten om doorzocht te worden, de aangifte in orde brengen…

Bij leven documenten verzamelen en stilstaan bij het belang van bepaalde gegevens, kan de taak van je erfgenamen aanzienlijk verlichten. Notaris.be heeft daarom een praktische brochure uitgewerkt die je toelaat bepaalde gegevens en wensen in te vullen. Het notarieel zakboekjerichtlijnen aan mijn naasten’ houdt zowel rekening met patrimoniale gegevens, als gegevens met betrekking tot de familiale situatie en meer praktische zaken.

Dankzij dit boekje kan je jouw gegevens verzamelen en delen met je naasten. Je familieleden kunnen deze informatie op hun beurt vlotter doorgeven aan de notaris. Bovendien krijgen de mensen rond jou meer duidelijkheid over je wensen: had je bepaalde documenten ingevuld met betrekking tot je levenseinde? Wat wil je dat er gebeurt met je huisdier na je overlijden? Heb je documenten in een Izimi-kluis gestoken? Wil je bepaalde liedjes afspelen tijdens je begrafenis? Wie is je huisarts? Duidelijkheid over je wensen kan moeilijke discussies tussen je familieleden besparen.

Dit boekje invullen hoeft niet in één keer te gebeuren. Je kan het bijhouden en met de tijd en de jaren stelselmatig aanvullen. Het is bedoeld als een echt zakboekje, dat je bij de hand houdt.

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/nieuwe-brochure-richtlijnen-aan-mijn-naasten Wed, 15 May 2024 00:00:00 +0200
<![CDATA[Een geërfde woning ‘overnemen’ : hoe zit het precies?]]> Een woning kopen, is vaak een spel van vraag en aanbod. Nochtans is een woning kopen niet de enige manier om een stek te verwerven. Zo gebeurt het wel eens dat een erfgenaam die mede-eigenaar is van een onroerend goed, het deel van de andere erfgenamen wil ‘overkopen’. Maar hoe zit het dan precies? En gaat het dan nog over een ‘verkoop’?

Wanneer een erfgenaam interesse toont in een woning dat tot de nalatenschap behoort, bestaat een eerste stap er in om te bepalen tegen welke waarde de woning kan toebedeeld worden aan de geïnteresseerde erfgenaam.

Hier zijn verschillende scenario’s mogelijk.

  • Ofwel geraken de erfgenamen - die elke mede-eigenaar zijn - het eens over de vergoeding.
  • Ofwel willen de erfgenamen meer zekerheid over de waarde van de woning, vaak om conflicten te vermijden of omdat een schatting door een onafhankelijke derde toch een gevoel geeft dat er ‘objectiever’ wordt gewerkt. De erfgenamen kunnen dan één of meerdere onafhankelijke schatters aanspreken.

Erfgenamen kunnen nooit verplicht worden om hun deel te verkopen aan één van de mede-erfgenamen, ook niet als de waarde bindend wordt vastgelegd door een schatter.

Erfgenamen hebben uiteraard de keuze om de woning te verkopen aan een derde. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de betrokkenen hopen op een hogere verkoopopbrengst. Vaak worden onroerende goederen uit een erfenis verkocht via een openbare verkoop, bv. via Biddit. De geïnteresseerde erfgenaam kan ook deelnemen aan de openbare verkoop. Wordt er een hoge verkoopprijs behaald, dan speelt dat uiteraard ook in het voordeel van de betrokken erfgenaam. De erfgenaam die deelneemt aan de biedingen en het hoogste bod uitbrengt, zal de verkoopprijs betalen van de hele woning (dus niet enkel voor zijn aandeel), maar nadien gebeurt er wel een verrekening waardoor de erfgenaam zijn aandeel in de woning terugkrijgt.

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/een-geerfde-woning-overnemen-hoe-zit-het-precies Tue, 14 May 2024 00:00:00 +0200
<![CDATA[Het belang van de vraag: "Wat als...?"]]> In de aflevering "Kinderloos of kindervrij door het leven: wat met je vermogen?" praten auteur en actrice Leen Dendievel openhartig met notaris Anne-Sophie Willems over het belang van de vraag "Wat als...?". Niemand denkt graag na over zijn overlijden of een relatiebreuk, maar toch moeten we bij deze vraag stilstaan. Ook voor mensen zonder kinderen is  denkwerk vaak nodig om een bewuste keuze te maken en de juiste zaken te regelen. 

Benieuwd naar het gesprek? Beluister de aflevering via Spotify

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/het-belang-van-de-vraag-wat-als Mon, 13 May 2024 00:00:00 +0200
<![CDATA[Ruim 100.000 Belgen sloten het afgelopen jaar een zorgvolmacht af]]> Ook het aantal erfovereenkomsten zat in de lift: +27,5%

In 2023 werden er in ons land ruim 100.000 zorgvolmachten geregistreerd, 18,7% meer dan in 2022. Via zo’n volmacht kan je o.a. preventief regelingen treffen voor het geval je zelf niet meer in staat zou zijn om je vermogen te beheren. 9 op de 10 zorgvolmachten werden in Vlaanderen afgesloten. Vorig jaar was ook goed voor bijna 6.000 erfovereenkomsten. Zo’n overeenkomst biedt families extra opties om hun nalatenschap in alle transparantie te regelen.

18,7% meer zorgvolmachten
Vorig jaar werden er 100.451 zorgvolmachten afgesloten in ons land, waarvan bijna 90.000 in Vlaanderen. In 2022 ging het nog om 84.634 zorgvolmachten in België, waarvan zo’n 75.000 in het noorden van het land. De zorgvolmacht werd in 2014 ingevoerd. Sindsdien werden er in België in het totaal zo’n 500.000 zorgvolmachten afgesloten.
Notaris Carol Bohyn, woordvoerder van Notaris.be: “Dankzij een zorgvolmacht kan je jezelf beschermen indien een ongeval of een ziekte er jammer genoeg toe leidt dat je niet meer in staat bent om zelf je vermogen te beheren. Je kan één of meerdere personen aanduiden om bijvoorbeeld je bankrekeningen te beheren, je facturen te betalen of je pensioen te innen. Met een zorgvolmacht kan je ook bepaalde instructies geven met betrekking tot een verkoop of een schenking. Zo is je vermogen niet geblokkeerd door het feit dat je niet meer wilsbekwaam bent.”
Een zorgvolmacht is ook een instrument voor zorgplanning. Zo kan je op voorhand aangeven in welk rust- of verzorgingstehuis je later wil verblijven. Let wel, om de zorgvolmacht te laten uitwerken als je wilsonbekwaam wordt, moet je de zorgvolmacht laten registeren in het CRL (Centraal register van lastgevingen). De notaris kan hiervoor zorgen.

Wat als je geen zorgvolmacht opstelt?
Een zorgvolmacht wordt vaak toegekend aan de partner of aan één of meerdere kinderen. Is er niets op voorhand geregeld via een zorgvolmacht, dan zal een bewindvoerder het vermogen beheren wanneer je niet meer in staat bent om je belangen te behartigen. De aanstelling gebeurt via de rechtbank.

27,5% meer erfovereenkomsten in 2023
Vorig jaar werden er in België 5.927 erfovereenkomsten geregistreerd (+27,5% in vergelijking met 2022). De meerderheid in Vlaanderen: 4.422, +23% t.o.v. 2022.  
Notaris Carol Bohyn: “De erfovereenkomst is een relatief jong instrument. Het was een van de nieuwigheden van het erfrecht dat in september 2018 in werking trad. Sindsdien werden er in ons land al meer dan 20.000 erfovereenkomsten afgesloten.”

Wat is een erfovereenkomst?
Een erfovereenkomst biedt families extra opties om hun nalatenschap in alle transparantie te regelen. Het is een ideaal instrument om zaken uit het verleden in kaart te brengen en openlijk te bespreken. Alle erfgenamen - ook stiefkinderen en kleinkinderen - worden bij de gesprekken betrokken, wat leidt tot minder familieruzies en meer gemoedsrust.
Notaris Carol Bohyn: “Ouders kunnen in de loop van hun leven een of meerdere erfgenamen op allerlei manieren een steuntje in de rug hebben gegeven. Denk maar aan een schenking, het financieren van een opleiding in het buitenland of het helpen bij een verbouwing. Zo’n verkregen voordeel kan een onevenwicht creëren tussen de erfgenamen wanneer ze geconfronteerd worden met een erfenis. Schenkingen worden in principe verrekend in een erfenis, terwijl dat bij andere genoten voordelen niet automatisch het geval is. Via een erfovereenkomst kan je nagaan of alle betrokken kinderen zich evenwichtig behandeld voelen. Indien nodig kunnen bepaalde scheeftrekkingen hersteld worden in overleg met de ouders en alle kinderen samen. Op die manier worden latere conflicten vermeden. ”

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/ruim-100-000-belgen-sloten-het-afgelopen-jaar-een-zorgvolmacht-af Tue, 07 May 2024 00:00:00 +0200
<![CDATA[1 op 1 met de notaris: wat is je 'lievelingsakte'? ]]> In ‘1 op 1 met de notaris’ werpen we een blik achter de schermen van het leven als notaris. Deze week vragen we notaris Bénédicte Strobbe welke akten haar nauw aan het hart liggen. "Een oud koppel dat na veertig jaar een woning verkoopt aan een jong koppel, dat doet wel iets." 

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/1-op-1-met-de-notaris-wat-is-je-lievelingsakte Mon, 06 May 2024 00:00:00 +0200
<![CDATA[Schenk jezelf wat gemoedsrust met een goed geregelde schenking]]> Fiscaal interessant

Mensen overwegen wel eens om bij leven een deel van hun vermogen door te geven aan een naaste, zoals een kind. Er zijn vaak fiscale motieven. Een goed schenken komt in principe fiscaal gezien vaak voordeliger uit. Enerzijds verklein je je te erven vermogen (waardoor je minder erfbelasting verschuldigd bent) en anderzijds zijn de tarieven van de schenkbelasting lager. Vooral voor wat de schenking van roerende goederen betreft, zijn de ‘vlakke’ tarieven van 3% (partners en rechte lijn) en 7% (anderen) aantrekkelijk ten opzichte van de erfbelasting.

Maar los van het fiscaal aspect, betekent schenken vooral dat je iets geeft aan een naaste op een moment dat je er zelf nog bent. Je bevoordeelt met de ‘warme’ hand; je maakt de dankbaarheid van de begunstigde bij leven mee. Voor veel schenkers is dit emotioneel aspect niet te onderschatten.  

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/schenk-jezelf-wat-gemoedsrust-met-een-goed-geregelde-schenking Thu, 02 May 2024 00:00:00 +0200
<![CDATA[10 jaar zorgvolmacht: welke vragen krijgen notarissen het meest? ]]> De zorgvolmacht bestaat dit jaar tien jaar. Tijd om poolshoogte te nemen van dit nuttig ‘parachute-instrument’ dat al door veel burgers werd omarmd. Hier zijn de meest gestelde vragen aan notarissen over de zorgvolmacht.

Dat bepaal je zelf. In tegenstelling tot een gewone volmacht, kan een zorgvolmacht uitwerken nadat je wilsonbekwaam bent geworden. Voorwaarde is dan wel dat je de zorgvolmacht laat registreren in het CRL (Centraal Register voor Lastgevingsovereenkomsten).  ‘Wilsonbekwaam’ betekent dat je je in een toestand bevindt waarbij je de gevolgen van je handelingen niet meer kan inschatten. Denk bijvoorbeeld aan dementie of een coma. Vaak wordt dit begrip in één adem genoemd met ‘gezond zijn van geest’. Als gevolg van zo’n toestand mag je geen overeenkomsten meer aangaan.

Exact bepalen wanneer je je in zo’n toestand bevindt is een zeer feitelijke kwestie. Vaak bepaalt de zorgvolmacht dat één of meerdere onafhankelijke artsen dit moeten beoordelen. Je kan ook kiezen om de zorgvolmacht onmiddellijk te laten uitwerken. Dat heeft als voordeel dat je door je aangeduide naasten al wat hulp kan krijgen zonder dat dit perse gekoppeld is aan je geestelijke toestand. Bespreek dit ook met de naasten die je wil aanduiden in je zorgvolmacht zodat alles voor iedereen duidelijk is.

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/10-jaar-zorgvolmacht-welke-vragen-krijgen-notarissen-het-meest Tue, 23 Apr 2024 00:00:00 +0200
<![CDATA[Wat is de impact van een relatiebreuk op kinderen? ]]> Nieuwe podcastaflevering

Heb je je ooit afgevraagd welke impact een relatiebreuk heeft op kinderen? Van vragen over co-ouderschap tot financiële regelingen, het is een mijnenveld van zorgen voor ouders die uit elkaar gaan.

In onze nieuwste aflevering duiken we dieper in het onderwerp. Notaris Joni Soutaer, CAW bemiddelaar Ilke Christiaens en sociologe Kimberly Jacobs geven een overzicht van veel voorkomende misverstanden, concrete tips en interessante cijfers. 

Luister naar de volledige aflevering op Spotify. 

Bekijk hieronder een fragment van de aflevering. 

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/wat-is-de-impact-van-een-relatiebreuk-op-kinderen Mon, 22 Apr 2024 00:00:00 +0200
<![CDATA[Vastgoed in het 1ste trimester 2024: minder verkopen, prijzen stabiliseren]]> Ontdek onze Vastgoedbarometer

In het 1ste trimester van 2024 waren er in ons land -7,3% minder verkopen in vergelijking met het 1ste trimester 2023. Dat blijkt uit de Vastgoedbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot).
De gemiddelde prijs van een huis en een appartement steeg lichtjes in vergelijking met het jaargemiddelde in 2023: +1,7% en +1,3%. Rekening houdend met de inflatie ging het om prijsdalingen: -0,6% voor een huis en -1% voor een appartement.

Aantal verkopen daalt: -7,3% in België, -8,8% in Vlaanderen
In de eerste drie maanden van 2024 waren er in ons land -7,3% minder verkopen in vergelijking met dezelfde periode in 2023. In Vlaanderen ging het om een daling van -8,8%.
Notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be: “In 2023 waren er in België zo’n -15% minder verkopen in vergelijking met 2022. In Vlaanderen bedroeg de daling bijna -17%. In het eerste trimester van dit jaar bleef de tendens negatief.”
Ook in Wallonië waren er in het 1ste trimester 2024 minder verkopen: -6,5%. In Brussel bleef het aantal verkoop zo goed als stabiel: -0,8%.

Aantal verkopen in de Vlaamse provincies
Het aantal verkopen daalde in alle Vlaamse provincies: het meest in Antwerpen (-10,8%), het minst in Oost-Vlaanderen (-6,4%). In Limburg bedroeg de daling -9,6%, in West-Vlaanderen -9% en in Vlaams-Brabant -7,3%.

Gemiddelde prijs van een huis in België: 328.187 euro (+1,7% t.o.v. 2023)
Een huis in ons land kostte in het 1ste trimester 2024 gemiddeld 328.187 euro, een prijsstijging van +1,7% in vergelijking met het jaargemiddelde in 2023. Rekening houdend met het verschil qua inflatie tussen het 1ste trimester 2024 en het jaar 2023 ging het om een prijsdaling van -0,6%.

Huis werd goedkoper in Wallonië en Brussel
Notaris Bart van Opstal: “In Vlaanderen steeg de gemiddelde prijs van een woonhuis met +2,4% tot 367.120 euro. Rekening houdend met het verschil qua inflatie bleef de prijs zo goed als stabiel: +0,1%.”
In Wallonië klokte de prijs van een woonhuis af op 239.886 euro (-0,3% voor inflatie). In Brussel daalde de prijs naar 545.210 (-3,1%), zonder rekening te houden met de inflatie.

Huizen in de Vlaamse provincies
De gemiddelde prijs van een huis zat in alle Vlaamse provincies in de lift, indien we geen rekening houden met de inflatie. In Vlaams-Brabant steeg de prijs met +3,1%, tot een gemiddelde prijs van 433.320 euro). Een identieke prijsstijging in Limburg (+3,1%), tot 317.594 euro. In West-Vlaanderen steeg de prijs iets meer: +3,8% tot een gemiddelde huizenprijs van 334.378 euro.
In Antwerpen en Oost-Vlaanderen steeg de prijs minder: +1,3% en +1,9%. Rekening houdend met de inflatie daalde de reële prijs er lichtjes: -1% en -0,4%.

Gemiddelde prijs van een appartement in België: 268.256 euro (+1,3% t.o.v. 2023)
Een appartement in ons land kostte in het 1ste trimester 2024 gemiddeld 268.256 euro, een prijsstijging van +1,3% in vergelijking met het jaargemiddelde in 2023. Rekening houdend met de inflatie ging het om een prijsdaling van -1%.

Appartementen in de regio’s
In Vlaanderen steeg de gemiddelde prijs van een appartement met +1,2% tot 279.811 euro. Rekening houdend met de inflatie ging het om een prijsdaling van -1,1%.
In Wallonië was de prijsdaling groter: -3,4%, zelfs voor inflatie. Een appartement kostte er gemiddeld 192.265 euro. In Brussel steeg de prijs met +3%, naar een gemiddelde prijs van 288.878 euro. Na inflatie ging het om een stijging van +0,7%.

Appartementen in de Vlaamse provincies
In het eerste trimester 2024 steeg de prijs van een appartement het meest in West-Vlaanderen: +5,5% naar een gemiddelde prijs van 313.082 euro. In Limburg bedroeg de stijging +3,5%, naar een gemiddelde prijs van 254.453 euro. In Antwerpen ging het om +1,4%, naar 269.275 euro. In Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen daalde de gemiddelde prijs van een appartement, ook voor inflatie: -0,3% en -4,1%.

Appartementen: nieuwbouw versus bestaand vastgoed
In 2023 was 14,8% van de verkochte appartementen een nieuwbouwappartement. In het 1ste trimester 2024 zakte hun aandeel naar 10,3%. In 2019 bedroeg het aandeel nieuwbouwappartementen nog iets meer dan 22%.
In België kostte een nieuwbouwappartement in het 1ste trimester 2024 gemiddeld 326.896 euro, +0,5% meer dan in 2023. Een bestaand appartement kostte gemiddeld 261.449 euro, +2,5% in vergelijking met 2023.
In Vlaanderen betaalden kopers begin dit jaar gemiddeld 342.675 euro voor een nieuwbouwappartement, een prijsdaling van -0,2% in vergelijking met 2023. Een bestaand appartement kostte gemiddeld 270.433 euro (+2,8%).
Van de 100 verkochte nieuwbouwappartementen waren er 76 gelegen in Vlaanderen, 20 in Wallonië en 4 in Brussel.

Gemiddelde leeftijd koper
Wie in de eerste drie maanden van 2024 vastgoed kocht in ons land, was gemiddeld 39,6 jaar oud. In Vlaanderen was een koper gemiddeld 39,4 jaar oud. In West-Vlaanderen was een koper wat ouder: gemiddeld 41 jaar oud. Enkel in Waals-Brabant lag de gemiddelde leeftijd nog wat hoger (42 jaar).   

Aandeel jonge kopers lichtjes gedaald
In het afgelopen trimester was 27,1% van de kopers in ons land 30 jaar of jonger. In 2023 bedroeg hun aandeel 29,3%. 
In Vlaanderen was het aandeel jonge kopers begin 2024 het grootst: 28,6%. In Wallonië bedroeg hun aandeel 26%, in Brussel slechts 19%. 
Notaris Bart van Opstal: “Jonge kopers waren vooral actief in Limburg (hun aandeel bedroeg er 31,8%), Oost-Vlaanderen (30,5%) en Antwerpen (30,3%). In de provincies Vlaams- en Waals-Brabant was het aandeel jonge kopers het kleinst: 22,4% en 16,2%.”  

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/vastgoed-in-het-1ste-trimester-2024-minder-verkopen-prijzen-stabiliseren Wed, 17 Apr 2024 00:00:00 +0200
<![CDATA[1 op 1 met de notaris: Wanneer contacteer je een notaris na een overlijden? ]]> In ‘1 op 1 met de notaris’ werpen we een blik achter de schermen van het leven als notaris. Deze week stellen wij notaris Joni Soutaer een paar vragen over erven. Wanneer moet je eigenlijk een notaris contacteren bij een overlijden? Kan je schulden erven van een overledene?

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/1-op-1-met-de-notaris-wanneer-contacteer-je-een-notaris-na-een-overlijden Mon, 15 Apr 2024 00:00:00 +0200
<![CDATA[Nieuwe verplichte vermelding over het belang van kinderen bij EOT-overeenkomsten]]> Voortaan moeten ouders in het kader van een echtscheidingsovereenkomst door onderlinge toestemming (EOT) verplicht vermelden hoe ze rekening hebben gehouden met de belangen van hun minderjarige kinderen. Op die manier wil men de belangen van de kinderen centraler vooropstellen bij echtscheidingsregelingen. Deze vermelding moet sinds 8 april in de EOT-overeenkomst en bemiddelingsakkoorden staan.

Scheiden kan volgens twee procedures. De meest constructieve en aanbevolen weg is via de “EOT” procedure: de ‘echtscheiding door onderlinge toestemming’ waarbij de ex-echtgenoten zelf afspraken maken over al de verschillende aspecten van hun relatiebreuk. Dat gaat niet alleen over de verdeling van hun vermogen, maar ook familiale regelingen.

De familiale regelingen zoals bijvoorbeeld de onderhoudsuitkering en verblijfregeling van de kinderen worden beschreven in de ‘familierechtelijke’ overeenkomst (EOT-overeenkomst). Sinds 8 april 2024 moeten ouders niet alleen de regelingen beschrijven. In de overeenkomst moeten ze ook bepalen hoe er rekening werd gehouden met het belang van het minderjarig kind. Op die manier wordt het belang van het kind centraal gesteld in de bespreking. Zo kan de overeenkomst bepalen of een regeling al dan niet in overleg met hun kinderen is gebeurd, of er rekening werd gehouden met bepaalde hobby’s, de nabijheid van school en familie,…

Vermeldt de overeenkomst niet hoe de ouders rekening hebben gehouden met de belangen van het kind, dan zou de rechter een aanvulling in die zin kunnen bevelen. Hoe dan ook kan de rechter de persoonlijke verschijning van de partijen bevelen als hij dit wenselijk acht, dat was vroeger ook al het geval.

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/nieuwe-verplichte-vermelding-over-het-belang-van-kinderen-bij-eot-overeenkomsten Wed, 10 Apr 2024 00:00:00 +0200
<![CDATA[Wat kan je regelen voor je kind met een beperking? ]]> Ontdek de nieuwste aflevering van onze podcast Zeg es Notaris

In deze aflevering gaat Mark in gesprek met Ellen De Meyer en notaris Anne-Sophie Willems. Ellen is de mama van Pia. Een vrolijke kleuter die door een zeldzame aandoening in een rolstoel zit. Ondanks dat Pia het vandaag fantastisch doet met allerlei dagdagelijkse dingen, zit Ellen met veel vragen over de toekomst van Pia. Zal ze ooit zelfstandig kunnen leven? Hoe zal ze later haar financiën kunnen regelen? Wie zal zich over haar ontfermen als wij er niet meer zijn?

Wij bekijken de mogelijkheden en de aandachtspunten.

Ontdek de nieuwe aflevering op Spotify/Zeg es notaris.

 

 

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/wat-kan-je-regelen-voor-je-kind-met-een-beperking Mon, 08 Apr 2024 00:00:00 +0200
<![CDATA[Je notariële akte digitaal ondertekenen? Het kan vanaf 8 april!]]>

Manueel je handtekening op je akte plaatsen en de vele bladzijden ervan paraferen: binnenkort is het niet meer nodig. Een wet die dit mogelijk maakt, werd afgelopen vrijdag in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De maatregel gaat in op maandag 8 april. Een nieuwe stap in de digitalisering van het notariaat en ook goed voor het milieu.

Geen pen en papier meer
De ondertekening van een akte voor bijvoorbeeld een schenking, de aankoop van een woning of een krediet kan binnenkort op een andere manier. Alle personen die fysiek aanwezig zijn in het kantoor van eenzelfde notaris kunnen de akte waarbij ze betrokken zijn digitaal tekenen. Dit is ook mogelijk als cliënten elk bij hun eigen notaris langsgaan en ze zo samen de toelichting bij de akte volgen via videoconferentie. Het digitaal ondertekenen gebeurt met behulp van de eID of itsme.
Notaris Katrin Roggeman, voorzitter van de Federatie van het Notariaat (Fednot): “Hierdoor wordt onze manier van werken weer wat digitaler, maar tegelijkertijd blijft het persoonlijk contact essentieel. Onze cliënten duidelijk en onpartijdig advies geven, is sowieso onze kernrol. De nood aan persoonlijk advies neemt zelfs nog toe. Vandaar dat cliënten ook vaak verkiezen om naar ons kantoor te komen om hun dossier te bespreken.” 

Enkele uitzonderingen
Digitaal tekenen, kan niet altijd. Er zijn een paar uitzonderingen voorzien: zo moeten testamenten en gelijkaardige uiterste wilsbeschikkingen nog steeds met de hand worden ondertekend.
Notaris Katrin Roggeman: “Dat zijn echt wel zeer persoonlijke en vertrouwelijke akten, vandaar dat een manuele handtekening voorzien blijft.”

Je verplaatsen naar een notariskantoor is soms niet nodig
Er zijn ook al enkele akten waarvoor het niet meer nodig is om fysiek langs te gaan bij een notariskantoor. Dit geldt voor alle volmachten en de vennootschapsakten. De bespreking en ondertekening gebeurt via videoconferentie. Deze mogelijkheid bestaat sinds 2020 voor de volmachten, sinds 2021 voor de oprichtingsakten en sinds 2023 voor de overige vennootschapsakten.

Wat als je niet wil of kan digitaal ondertekenen?
Indien niet alle partijen elektronisch willen of kunnen tekenen, zal ofwel nog volledig op papier gewerkt worden. Ofwel zal de partij die niet elektronisch wil of kan tekenen, een volmacht kunnen geven aan een medewerker van zijn notaris om in zijn plaats elektronisch de digitale akte mee te tekenen.

Akte op papier? Of liever in je digitale kluis
Wie dat wenst, kan nog steeds een papieren kopie van zijn akte mee naar huis nemen.
Notaris Katrin Roggeman: “Maar het kan nog veel eenvoudiger en milieuvriendelijker. Iedereen kan achteraf zijn akte ook terugvinden op de site of de app van Izimi, de digitale kluis die het notariaat gratis aanbiedt aan elke Belgische burger. Zo’n kluis aanmaken, kan heel makkelijk op https://www.izimi.be/nl/.”

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/je-notariele-akte-digitaal-ondertekenen-het-kan-vanaf-8-april Fri, 05 Apr 2024 00:00:00 +0200
<![CDATA[De 5 valkuilen bij het invullen van een aangifte van nalatenschap]]>

Aan de hand van een aangifte van nalatenschap berekent de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) hoeveel erfbelasting je als erfgenaam moet betalen. Zo’n aangifte moet je in principe 4 maanden na het overlijden indienen. Dit lijkt lang, maar opgelet: bij het indienen van een aangifte van nalatenschap komt net iets meer kijken dan het louter invullen van gegevens. Tijdig een notariskantoor contacteren is belangrijk.

Risico 1: Zich mispakken aan de termijnen

In principe heb je vier maanden om een aangifte van nalatenschap in te dienen, gerekend vanaf de datum van het overlijden. Tijdens deze periode zal je informatie moeten verzamelen, zodat Vlabel (de Vlaamse Belastingdienst) zich een beeld kan vormen van de omvang van de nalatenschap.

Een overlijden is een zwaar emotioneel geladen gebeurtenis. Het is dan ook volledig normaal dat je op dat moment niet bezig wil zijn met administratieve zaken. “Nochtans is het belangrijk dat je tijdig een notariskantoor aanspreekt, zodat de nodige opzoekingen kunnen gebeuren.” legt notaris Helena Verwimp, woordvoerder van Notaris.be uit. Zo gaat het notariskantoor na welke rekeningen de overledene had. Dat nagaan kan via het CAP (Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten). Het CAP verzamelt de Belgische en buitenlandse rekeningen. Een bankenonderzoek via koepelorganisatie Febelfin is ook mogelijk. De notaris zal voor het invullen van de aangifte ook contact opnemen met verzekeraars om na te gaan of de overledene nog een levensverzekering had. Notarissen zijn wettelijk gemachtigd om die aanvragen te doen. Bij elke aanvraag moet je rekening houden met een verwerkingstermijn. Hoe sneller een notariskantoor de aanvragen kan doen, hoe beter.

Iedereen kan – zonder motivering (maar met een belastingverhoging) – aan Vlabel een uitstel vragen van twee maanden. Zit je met een complexe ‘nalatenschap’ (bv. door een conflict rond de erfenis), dan kan je een gemotiveerd uitstel vragen zonder belastingverhoging. Dit uitstel moet dan wel expliciet toegekend worden door Vlabel. 

Risico 2: het “wettelijk vermoeden van eigendom”

Op een aangifte van nalatenschap kom je het begrip ‘wettelijk vermoeden van eigendom’ tegen. Vlabel heeft inzicht in de ontvangen tegoeden van de overledene. Als blijkt dat de overledene binnen een periode van drie jaar vóór zijn overlijden belangrijke geldsommen heeft ontvangen (bv. door een schenking/erfenis of door de verkoop van een goed), dan moeten de erfgenamen bewijzen wat er met die gelden is gebeurd. Werd het gebruikt voor een nieuwe aankoop? Werd het belegd of opnieuw geschonken? Erfgenamen moeten met andere woorden het financieel ‘spoor’ weergeven vanaf de ontvangst van de gelden door de overledene tot aan zijn overlijdensdag. “Daarvoor moeten we vaak in de rekeninguittreksels van de overledene duiken en vroegere aan-en verkoopakten opvragen” licht notaris Verwimp toe. “Het is niet altijd gemakkelijk voor erfgenamen, zeker niet wanneer neven of nichten erven, maar het komt ook voor dat de kinderen of de partner van de overledene niet op de hoogte zijn van financiële transacties. Zonder bewijs van hoe de gelden werden besteed worden de gelden geacht nog aanwezig te zijn in de nalatenschap en moeten de erfgenamen er bijgevolg erfbelasting op betalen. Doordat wij een attest of een akte van erfopvolging opstellen, kunnen wij gelukkig gemakkelijk inkijk vragen in de rekeningen van de overledene. De erfgenamen zelf kunnen dat niet zomaar,” vervolledigt notaris Verwimp “De kosten voor het opvragen van de rekeninguittreksels verschillen van bank tot bank.”

Risico 3: het belang van een levensverzekering onderschatten

Dankzij de opzoeking via het CAP, kan de notaris cruciale informatie terugvinden over de activa van de overledene. Sommige levensverzekeringen zijn echter niet in dit register opgenomen. “Dat kan een probleem zijn als erfgenamen absoluut geen vermoeden hebben dat er een levensverzekering aanwezig is. Als de overledene al zijn contracten en belangrijke papieren bijhield, helpt dat al aardig. Dan is het aan ons om de verzekeraars aan te schrijven. Mits het voorleggen van een attest van erfopvolging zal de verzekeraar de procedure kunnen starten”.

Ook tegoeden uit een levensverzekering moeten aangegeven worden in de aangifte van nalatenschap. "De erfgenamen moeten een formulier invullen, langsgaan bij de geneesheer van de overledene die de doodsoorzaak moet aangeven. Vervolgens moet de levensverzekeraar de aanvraag goedkeuren.” verduidelijkt de notaris.

Is een dossier nog lopende bij de verzekering terwijl de deadline voor de aangifte nadert? Dan vormt dat geen probleem. “Erfgenamen mogen dan niet vergeten een aanvullende aangifte in te dienen eenmaal ze de uitkering hebben ontvangen. Gebeurt dit niet, dan riskeren ze een belastingverhoging”.

Risico 4: facturen bijhouden

In een aangifte van nalatenschap vul je niet alleen de ‘activa’ in van de overledene (bv. de tegoeden op de rekeningen, de waarde van het onroerend goed…), maar je vult ook de schulden in. De schulden zullen afgetrokken worden van de activa, om zo tot een netto belastbaar vermogen te komen. Om de schulden van de overledene aan te geven heb je twee mogelijkheden.

  • Ofwel werk je met een vast forfait (voor 2024: 3.827,70 euro voor overledene getrouwd met gemeenschappelijk van goederen, 1.913,85 euro als de overledene niet getrouwd was of getrouwd zonder gemeenschappelijk stelsel ) voor de schulden. Er geldt ook een specifiek forfait voor de begrafeniskosten (7.655,40 euro).
  • Ofwel kies je om de werkelijke schulden aan te geven.

“De keuze om voor het ene dan wel het ander te gaan, hangt sterk af van de persoonlijke situatie,” legt notaris Verwimp uit.  “Als de werkelijke kosten hoger oplopen dan het forfait, zal het voor de berekening van de erfbelasting beter zijn om die werkelijke kosten aan te geven. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de overledene omvangrijke medische zorgen kreeg. De ziekenhuisfacturen kunnen dan hoog oplopen. Je moet dan wel alle facturen en bewijzen aan de aangifte van nalatenschap voegen. Het is dus belangrijk om alle facturen vanaf het overlijden bij te houden.”  

Risico 5: De woning tekortschatten

Je moet de woning van de overledene aangeven in de aangifte van nalatenschap. Maar aan welke waarde? Te hoog schatten heeft als gevolg dat je de belastbare grondslag te hoog ligt, waardoor je misschien te veel belastingen zal betalen. Anderzijds is te laag schatten ook uit den boze, want dan riskeer je een belastingverhoging wegens tekortschatting. Hoe pak je het dan aan?

“Je hebt verschillende mogelijkheden. Je kan zelf de woning schatten, een erkend schatter-expert aanspreken of een gratis schatting vragen aan Vlabel” legt notaris Verwimp uit. Zelf schatten is de  goedkoopste optie, maar Vlabel kan binnen de twee jaar wel nagaan of je niet te weinig hebt geschat. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit een verkoop. Het verschil tussen de door jou geschatte waarde en de verkoopprijs mag niet meer dan 10% bedragen.

Je kan een bindende schatting vragen aan een erkende schatter-expert. “De kosten zijn voor de erfgenamen, maar het voordeel is wel dat je teruggave aan Vlabel kan vragen als achteraf blijkt dat de verkoopwaarde van de woning substantieel lager is dan wat werd geschat”.

Een laatste optie is het schatten via Vlabel zelf. Vlabel stuurt dan een gemotiveerde schattingsverslag. “Hier zijn toch een paar voordelen aan. Het is gratis én bindend voor Vlabel. verkoop je achteraf de woning aan een hogere waarde, dan heeft dat geen gevolgen,” weet notaris Verwimp.

Er komt duidelijk en ander kijken bij een aangifte van nalatenschap. De notaris kan je van begin tot einde helpen. Je administratie en papieren bijhouden is belangrijk voor je (toekomstige) familieleden. Met Izimi kan je alles veilig bewaren en delen met je naasten. Neem een kijkje op www.izimi.be.

 

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/de-5-valkuilen-bij-het-invullen-van-een-aangifte-van-nalatenschap Thu, 04 Apr 2024 00:00:00 +0200
<![CDATA[Pleegzorg: hoe kan de notaris zorgouders helpen? ]]> Nieuwe podcastaflevering op Spotify

Vlaanderen telt zo’n 7.200 pleeggezinnen die een warm nest geven aan kinderen en volwassene met een beperking die het nodig hebben. Die zorg kan veel vormen aannemen. Soms willen de zorgouders ook financiële zaken regelen voor hun pleegkind, vooral bij langdurige pleegzorg. Notaris.be gaat in gesprek met Jan Brocatus, woordvoerder van pleegzorg Vlaanderen en notaris Anne-Sophie Willems. 

Bekijk de aflevering over pleegzorg op Spotify. 

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/pleegzorg-hoe-kan-de-notaris-zorgouders-helpen Tue, 02 Apr 2024 00:00:00 +0200
<![CDATA[De woning overnemen na een relatiebreuk: hoe werkt dat? ]]>

Uit elkaar gaan is een pijnlijke ervaring, doordrenkt met emoties en onzekerheid. Vragen zoals wie de woning mag overnemen, wie het krediet verder zal betalen en hoe de overnameprijs wordt bepaald, voegen nog meer stress toe aan een reeds complexe situatie.

Deze handige infofiche licht toe hoe de overnameprijs in zo'n situatie wordt bepaald. Zit je zelf in zo'n onzekere situatie? Aarzel niet om je te informeren bij een notariskantoor. 

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/de-woning-overnemen-na-een-relatiebreuk-hoe-werkt-dat Fri, 29 Mar 2024 00:00:00 +0100
<![CDATA[Nieuwe podcastafleveringen: “En wat met de kinderen?” beschikbaar op Spotify!]]>

Tijd om je koptelefoon weer op te zetten en je klaar te maken voor een spiksplinternieuwe reeks afleveringen van onze podcast “Zeg es notaris”. Deze reeks focust zich in het bijzonder op allerlei juridische vragen die kunnen rijzen over kinderen.  

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/nieuwe-podcastafleveringen-en-wat-met-de-kinderen-beschikbaar-op-spotify Thu, 28 Mar 2024 00:00:00 +0100
<![CDATA[Barbara Ceuleers pleit voor een versoepeling van de euthanasiewetgeving rond dementie]]>

Ze waren onafscheidelijk, Barbara Ceuleers (39) en haar vader Jan (85). Het is intussen meer dan twee jaar geleden dat ze afscheid van hem moest nemen. Vrijwillig, want Jan koos voor euthanasie. Tegelijk ook bijna noodgedwongen, want de diagnose dementie en zijn naderende wilsonbekwaamheid dwongen Jan keuzes te maken. Keuzes die dochter Barbara liever nog had uitgesteld. “Door de huidige wetgeving moest ik papa afgeven op een moment dat hij nog helder van geest was. Maar misschien hadden we samen nog maanden mooie momenten kunnen beleven.”

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/barbara-ceuleers-pleit-voor-een-versoepeling-van-de-euthanasiewetgeving-rond-dementie Wed, 20 Mar 2024 00:00:00 +0100
<![CDATA[Nieuwe Engelstalige infofiche over de samenlevingsvormen]]>

Do you live in Belgium and are you in love? Then you might be wondering if marriage might be for you? In Belgium, there are different forms of cohabitation (factual cohabitation, registered cohabitation and marriage), each with different legal consequences. To get you started, we have created a handy factsheet. Do not hesitate to ask a notary office for clarification. 

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/nieuwe-engelstalige-infofiche-over-de-samenlevingsvormen Tue, 19 Mar 2024 00:00:00 +0100