Nieuws RSS - Notaris.be Nieuws RSS - Notaris.be http://www.notaris.be/nieuws-pers/rss Mon, 18 Jan 2021 01:09:17 +0100 <![CDATA[Waarom zijn erfovereenkomsten nuttig? Ontdek het in onze nieuwe tip! ]]> Een erfenis kan leiden tot veel conflicten en onbegrip tussen broers en zussen. Als er in het verleden schenkingen zijn gebeurd, is het bovendien niet altijd gemakkelijk om te begrijpen wat de effecten van deze schenkingen zijn op de erfenis. Niet alles wordt zomaar als een schenking beschouwd… Hoe komt het dat een schenking van een kind wél wordt aangerekend op zijn erfdeel, terwijl het feit dat een ouder jarenlang op de kinderen heeft gelet of mee heeft geholpen bij het opknappen van een huis niet als schenking wordt beschouwd en dus niet aangerekend wordt op een erfenis? Onze notaris legt het uit!

 

Bron:Fednot

]]>
http://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/waarom-zijn-erfovereenkomsten-nuttig-ontdek-het-in-onze-nieuwe-tip Mon, 11 Jan 2021 00:00:00 +0100
<![CDATA[Welke stappen moet je ondernemen wanneer je partner komt te overlijden? ]]>

Wanneer je partner sterft, staat de wereld voor je stil. Naast alle verdriet moet je ook nog eens een hoop administratie regelen. Niet simpel.

Ons handig overzicht van de te nemen stappen helpt je op weg.

 

Bron:Fednot

]]>
http://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/welke-stappen-moet-je-ondernemen-wanneer-je-partner-komt-te-overlijden Thu, 07 Jan 2021 00:00:00 +0100
<![CDATA[Vastgoed in 2020: minder transacties, prijsstijgingen in tweede jaarhelft]]>

De coronacrisis zorgde in het 2de trimester van 2020 voor een vertraging van de vastgoedmarkt in het ganse land. Eind 2020 was die achterstand niet ingehaald. Dat blijkt uit de Notarisbarometer van de Federatie van het Notariaat. In vergelijking met 2019 daalde het aantal transacties met -2,7% in België en -4,2% in Vlaanderen. In de tweede jaarhelft waren kopers opnieuw bijzonder actief op de vastgoedmarkt. De inhaalbeweging na de semi-lockdown leidde tot prijsstijgingen.

Vastgoedactiviteit 2020: -2,7% in België, -4,2% in Vlaanderen
In vergelijking met 2019 daalde de verkoop van vastgoed in ons land met -2,7%. In Vlaanderen daalde het aantal vastgoedtransacties met -4,2%, in Brussel met -4,8%. In Wallonië bleef het aantal transacties zo goed als stabiel: +0,8%.
De coronacrisis zorgde in het 2de trimester van 2020 voor een vertraging op de vastgoedmarkt. Sinds de zomer was er een inhaalbeweging, maar die was onvoldoende sterk om de coronadip volledig weg te werken.
Notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be: “Toch hield de vastgoedmarkt al bij al behoorlijk goed stand. In de tweede jaarhelft waren kopers opnieuw actief en had de coronacrisis geen negatief effect meer op het aantal transacties. De lage rentevoeten waren daarbij een essentiële factor. Belgen zien vastgoed sowieso als een veilige investering. Wellicht is een eigen thuis door de coronacrisis voor vele mensen  nog belangrijker geworden. Kopers kozen vaak voor woningen met een tuin, een balkon of wat extra ruimte om in alle rust van thuis uit te kunnen werken. Dit soort vastgoed was zeer gegeerd en zat in een hogere prijscategorie.”

Gemiddelde prijs van een woonhuis in België: 276.993 euro (+5,7% t.o.v. 2019)
Een woonhuis in ons land kostte in 2020 gemiddeld 276.993 euro, een prijsstijging van +5,7% in vergelijking met 2019. Gemiddeld moesten kopers 15.000 euro meer betalen in het afgelopen jaar. Rekening houdend met de inflatie bedroeg de reële prijsstijging 14.000 euro.

Gemiddelde prijs van een appartement: 244.112 euro (+6,8% t.o.v. 2019)
Een appartement in ons land kostte in 2020 gemiddeld 244.112 euro, een prijsstijging van +6,8% in vergelijking met 2019. Gemiddeld moesten kopers in het afgelopen jaar 16.000 euro meer betalen voor een appartement. Rekening houdend met de inflatie bedroeg de reële prijsstijging +6,4% (+15.000 euro).

Lees hier het volledige communiqué en ontdek onze Notarisbarometer.
 

Bron:Fednot

]]>
http://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/vastgoed-in-2020-minder-transacties-prijsstijgingen-in-tweede-jaarhelft Wed, 06 Jan 2021 00:00:00 +0100
<![CDATA[Wat is een schenking 'met voorbehoud van vruchtgebruik'? Ontdek onze nieuwe Notaristip!]]> Overweeg je in 2021 een schenking? Fijn! Maar wist je dat je op verschillende manieren kan schenken én dat je iets kan schenken zonder er het genot van te verliezen? Onze notaris legt je alles uit over de klassieker schenken ‘met voorbehoud van vruchtgebruik’.

Meer weten over schenken? Bekijk hier onze brochure!

Bron:Fednot

]]>
http://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/wat-is-een-schenking-met-voorbehoud-van-vruchtgebruik-ontdek-onze-nieuwe-notaristip Mon, 04 Jan 2021 00:00:00 +0100
<![CDATA[Successieplanning als je weinig familie hebt? Dit zijn de mogelijkheden in 2021!]]>

Mensen zonder partner, kinderen of andere dichte familie komen geregeld over de vloer bij de notaris met vragen over hun nalatenschap.  Vaak willen zij via een testament iets nalaten aan een petekind, een goede vriend of een goed doel. Voor overlijdens vanaf 1 juli 2021 veranderen sommige fiscale regels en dat kan bestaande regelingen volledig in de war sturen. Bijsturing is vaak nodig, want de nieuwe regels zullen ook van toepassing op bestaande testamenten.

Weinig familie

Heb je - bewust of onbewust - geen partner en kinderen? Vroeg of laat komen er vragen over je  vermogen naar boven. Want de wet bepaalt wie van je erft en in welke volgorde. Heb je weinig naaste familieleden dan is de kans groot dat je vermogen terechtkomt bij een ver familielid. Dit strookt niet altijd met je wensen. Misschien zie je je vermogen, of een deel ervan, liever terechtkomen bij een goede vriend, een petekind of een goed doel.

Geen fiscaal voordeel meer met duolegaten

Wie vandaag iets wil nalaten aan een goede vriend of een ver familielid, doet dit vaak met een duolegaat. Maar deze verliezen voor overlijdens vanaf 1 juli 2021 hun fiscaal nut (lees er hier meer over). Wie vandaag een goed doel heeft bevoordeeld via een testament, doet er goed aan om deze regeling te herbekijken met een notaris. En wat met “non-profit schenkingen”? Wie bij leven iets wil geven aan een goed doel, kan een schenking overwegen. Vandaag zijn zo’n schenkingen onderworpen aan een schenkbelasting van 5,5%.

Nultarieven voor “non-profit” schenkingen en legaten

Een testament opstellen in het voordeel van een goed doel blijft mogelijk, ook na 1 juli 2021. Sterker nog, de Vlaamse Regering wil een nultarief invoeren voor legaten aan goede doelen. Geen erfbelasting meer op non-profit legaten dus. Hetzelfde geldt voor wie bij leven een schenking wil doen aan goede doelen. Ook de schenkbelasting wordt vanaf 1 juli 2021 herleid tot nul.

De “vriendenerfenis”

Een goede vriend of nichtje aanduiden in een testament? Daar hangt vandaag een serieuze prijskaart aan vast. Afhankelijk van de omvang van het legaat, schommelt de erfbelasting voor de categorie “anderen” van 25% tot 55%. Kies je daarentegen om bij leven te schenken aan een goede vriend, dan is daar een vlak tarief van 7% aan schenkbelasting voor verschuldigd.

Om ook na de afschaffing van het duolegaat tegemoet te komen aan de noden van mensen met weinig naasten, introduceert de Vlaamse Regering vanaf 1 juli 2021 de “vriendenerfenis”. Tot een bedrag van 15.000 euro kan je een deel van je vermogen nalaten aan iemand naar keuze tegen een laag successietarief van 3%. Dat is hetzelfde tarief als dat van kinderen die erven.  

Of het in de toekomst meer aangewezen is om te schenken aan een goede vriend (tegen een vlak tarief van 7%) of gebruik te maken van een “vriendenerfenis”, hangt volledig af van de situatie. Schenken heeft andere gevolgen dan iets nalaten via een testament. Het fiscaal plaatje is niet het enige dat de notaris zal bekijken.

Deze tekst is gebaseerd op een ontwerp van decreet. Hoewel de grote krijtlijnen uitgeschreven zijn, kan de Vlaamse Regering nog steeds wijzigingen aanbrengen. Blijf via Notaris.be op de hoogte van de regelgeving.

Bron:Fednot

]]>
http://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/successieplanning-als-je-weinig-familie-hebt-dit-zijn-de-mogelijkheden-in-2021 Wed, 30 Dec 2020 00:00:00 +0100
<![CDATA[3 voordelen van successieplanning]]> Wordt 2021 hét jaar waar je stil staat bij de overdracht van je vermogen? Er zijn verschillende voordelen aan successieplanning. Spoiler alert: Het heeft niet enkel te maken met geld! Aan successieplanning doen kan dan wel fiscaal interessant zijn, centraal staat de bescherming van je naasten. Hoezo? Onze notaris legt het uit.

Bron:Fednot

]]>
http://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/3-voordelen-van-successieplanning Mon, 28 Dec 2020 00:00:00 +0100
<![CDATA[Wat verandert er in 2021 voor je portemonnee?]]>

2021 belooft een druk jaar te worden. Zeker voor successieplanners, investeerders en  verbouwers…. Op de vooravond van het nieuwe jaar blikt Notaris.be vooruit op enkele wetswijzingen die een impact zullen hebben op je portemonnee.

 

1. Het einde van het duolegaat

Het duolegaat levert in de loop van 2021 geen fiscaal voordeel meer op. Het systeem waarbij een persoon zijn vermogen nalaat aan een goed doel op voorwaarde dat dit goede doel een vooraf bepaalde som doorspeelt aan een ver familielid of een vriend én de daarop verschuldigde erfbelasting betaalt, zal  niet langer fiscaal lonen voor overlijdens vanaf 1 juli 2021. Heb je een testament opgesteld met duolegaat? Dan is een bezoek bij de notaris nodig voor 1 juli 2021 om een nieuwe regeling uit te werken. Je vindt er hier meer informatie over.

2. De vriendenerfenis doet zijn intrede

Hand in hand met de afschaffing van het duolegaat is de introductie van de vriendenerfenis. Wie een bedrag wil nalaten aan een ver familielid of een vriend, kan dat vanaf 1 juli 2021 tot een maximumbedrag van 15.000 euro doen tegen een tarief van 3 procent in plaats van de huidige 25 procent. Dat levert een belastingbesparing op van maximaal 3.300 euro.

3. De “kaasroute” is dicht

Sinds 15 december 2020 is de zogenaamde “kaasroute” afgesloten, maar de impact ervan zal toch wel het meest voelbaar zijn in 2021. De ‘’kaasroute” biedt geen oplossing meer om belastingvrij te schenken. Elke schenking voor een buitenlandse notaris moet sinds deze datum geregistreerd worden in België, wat aanleiding geeft tot het betalen van schenkingsrechten. Meer informatie? Lees hier ons artikel.

4. Nieuwe regels over goederen

2021 is het jaar van de vernieuwing van het goederenrecht. Belangrijke punten op het menu: gemoderniseerde regels die tegemoetkomen aan de noden van de vastgoedwereld en een verhoging van de maximale duur van het opstalrecht tot 99 jaar (in bepaalde situaties kan er zelfs gewerkt worden met een eeuwigdurend opstalrecht). Het opstalrecht wordt versterkt als een echt “bouwrecht” dat optimaal benut kan worden bij vastgoedprojecten. Maar de nieuwe regels anticiperen ook op conflictsituaties die bij goederen ontstaan: Zo worden nieuwe regels uitgewerkt over de verplichtingen van vruchtgebruikers (bv. huwelijkspartner van een overledene) en blote eigenaars (bv. de kinderen van de overledene). Ook burenrelaties krijgen een eigen regeling. Meer weten? Hou Notaris.be de komende maanden in de gaten!

5. Lagere kosten voor de afbraak en heropbouw van panden

Van plan om een pand af te breken en te herbouwen in 2021? Dan gelden voor jou mogelijk nieuwe belastingtarieven!

  • In Vlaanderen geldt een verlaagd tarief van 5% registratiebelasting voor de aankoop van een woning die energetisch gerenoveerd wordt. Dit tarief wordt vanaf 1 januari 2021 uitgebreid naar de aankoop van een pand dat gesloopt en herbouwd wordt. Wil je een handig overzicht van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor dit tarief? Raadpleeg onze infofiche!

  • Eenmaal aangekocht, geniet je van een verlaagd btw-tarief van 6% voor de sloop en heropbouw. Het verlaagd btw-tarief geldt vanaf 1 januari 2021 overal in België. Meer informatie over de voorwaarden vind je hier.

6. Geen strafpunten meer bij een conformiteitsonderzoek een woning in Vlaanderen

Met het conformiteitsattest kan je aantonen dat je woning aan de woningkwaliteitsnormen voldoet. Conform, gezond en veilig dus. Om na te gaan of je woning dat is, voert een woningcontroleur een onderzoek uit en stelt hij een technisch verslag op. Tot eind 2020 wordt dit verslag gekoppeld aan strafpunten. Vanaf 1 januari 2021 verdwijnt dit systeem. In de plaats worden de gebreken aan een woning onderverdeeld in drie categorieën, die elk gekoppeld worden aan specifieke gevolgen. Op de site van Wonen-Vlaanderen vind je hierover meer informatie. 

7. Strengere regels EPB en nieuwe premies in Vlaanderen

Wie bouwt of renoveert moet zich houden aan bepaalde EPB-eisen (Energieprestatie binnenklimaat). Deze worden in 2021 strenger. Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwbouwwoningen zo goed als energieneutraal gebouwd worden. Een zogenaamde “BEN-woning” heeft een E-peil van E30 of lager. Verbouwers die de investeringen uitvoeren en hun woning omvormen tot een BEN-woning worden beloond met financiële maatregelen.

Premies spelen een belangrijke rol voor verbouwers. In 2021 worden sommige premies afgeschaft. Anderen wijzigen dan weer, zoals de daksisolatiepremie. Je kan er hier meer over lezen. 

 

Bron:Fednot

]]>
http://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/wat-verandert-er-in-2021-voor-je-portemonnee Wed, 23 Dec 2020 00:00:00 +0100
<![CDATA[Wat is de invloed van een huwelijkscontract op het erfrecht? ]]> Een huwelijkscontract? Niet echt romantisch, maar wel nuttig! Met zo’n contract regel je de verdeling van het vermogen, de goederen en de schulden van jou en je partner. Bovendien kan je juridische bepalingen toevoegen die jullie extra beschermen bij een echtscheiding of een overlijden. Onze notaris licht toe.

Bron:Fednot

]]>
http://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/wat-is-de-invloed-van-een-huwelijkscontract-op-het-erfrecht Mon, 21 Dec 2020 00:00:00 +0100
<![CDATA[Geen belastingvrije schenkingen meer via Nederland: ‘Kaasroute’ sinds 15 december afgeschaft]]>

Sinds 15 december is de zogenaamde ‘kaasroute’ afgeschaft. Doe je een schenking voor een Nederlandse notaris, dan moet die geregistreerd worden in België. Hierdoor wordt deze schenking onderworpen aan de schenkingsrechten in het gewest van de fiscale woonplaats van de schenker. 

Kaasroute

De ‘kaasroute’ is een systeem waarbij Belgische schenkers een roerende schenking (bv. de schenking van geld of aandelen) doen voor een Nederlandse notaris. Heel vaak om te vermijden dat deze schenking in België wordt geregistreerd en belast. De schenking van een onroerend goed (bv. van een woning) moet altijd geregistreerd worden, ook wanneer deze schenking gebeurt voor een Nederlandse notaris. Daarop zijn altijd schenkingsrechten verschuldigd.

Geregistreerde schenking = veilige oplossing

Hoewel niet-geregistreerde roerende schenkingen vaak voorkomen, bijvoorbeeld een bankgift, is het belangrijk om stil te staan bij de risico’s van het niet registreren van een schenking.

Niet geregistreerde schenkingen zijn maar belastingvrij als de schenker na de schenking drie jaar blijft leven. Overlijdt de schenker binnen deze periode, dan wordt de waarde van de schenking fictief opgeteld bij de waarde van zijn nalatenschap. Op deze totale waarde betaalt de erfgenaam dan geen schenkingsrechten, maar wel de hogere tarieven in de successierechten.

Waarom kan het niet registreren van je schenking aanleiding geven tot een hogere belasting? Omdat de verschuldigde erfbelasting stijgt met de omvang van de nalatenschap. De schenkbelasting van 3% die verschuldigd is bij schenkingen van roerende goederen aan kinderen (erfgenamen in rechte lijn) is daarentegen een vlak tarief. Dat tarief blijft 3% , ongeacht de waarde van de schenking. Een schenking niet laten registreren, is daarom een mes dat aan twee kanten snijdt…

Advies is bij een schenking is cruciaal

Schenken is iets dat weloverwogen moet gebeuren, want een schenking heeft onherroepelijke gevolgen. ‘Gegeven is gegeven’. Wat je hebt geschonken, kan je niet terugnemen. Gelukkig bestaan er verschillende mogelijkheden om te schenken op maat van je persoonlijke situatie. Denk  aan een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik. Zo kan de schenker de vruchten blijven genieten van wat hij schonk, zoals de intresten van een som op een spaarrekening.  Ook kan de schenker de begunstigde verplichten hem een periodieke rente uit te betalen.

Schenken met een voorwaarde of een last in het voordeel van de schenker, betekent voor de schenker een extra bescherming. Maar wel op voorwaarde dat deze modaliteit nauwkeurig wordt bepaald en neergeschreven. Denk  aan een precieze beschrijving van de rente  aan de schenker. Onnauwkeurigheden bij het bepalen van de  lasten of het vastleggen van andere voorwaarden, kan nadien leiden tot onaangename verrassingen. Bij sommige schenkingen, bijvoorbeeld een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik, is een bezoek bij de notaris verplicht. Maar gelet op de onherroepelijke gevolgen van een schenking, laat je je best altijd begeleiden door een notaris voor je de stap zet.  

Schenking familiebedrijven en ‘doorgeefschenking’ nog steeds belastingvrij

Dat de ‘kaasroute’ vanaf 15 december wordt afgeschaft, doet niets af aan de mogelijkheid om aandelen in familiale ondernemingen belastingvrij te schenken. In Vlaanderen kunnen de aandelen in familiale ondernemingen – onder voorwaarden – geschonken worden aan de volgende generatie of een derde zonder dat daar schenkbelasting op verschuldigd is.

De maatregel verandert ook niets aan de belastingvrije ‘doorgeefschenking’, waarmee iemand een stuk erfenis belastingvrij kan doorschenken aan zijn eigen kinderen.

Meer informatie over schenkingen? Raadpleeg onze brochure of notaris.be voor meer informatie. Heb je een concrete vraag? Aarzel dan niet om een notariskantoor te contacteren.

Bron:Fednot

]]>
http://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/geen-belastingvrije-schenkingen-meer-via-nederland-kaasroute-sinds-15-december-afgeschaft Wed, 16 Dec 2020 00:00:00 +0100
<![CDATA[Ook in coronatijden blijft de Belg vastgoed schenken]]>

Tijdens de eerste coronagolf viel het aantal schenkingen van vastgoed fel terug. De laatste maanden is er een sterke inhaalbeweging: de Belg schenkt weer meer onroerende goederen, in welke regio hij ook woont. Het is een interessante vorm van successieplanning, zeker nu de schenkbelasting in alle regio’s een stuk lager ligt dan de erfbelasting. 

Een woning schenken aan je partner of kinderen kan vanaf een belastingtarief van 3%. Vlaanderen was in 2015 de eerste regio om de schenkbelasting op vastgoed te verlagen. Brussel en Wallonië kozen wat later voor eenzelfde aanpak. Sinds 2018 zijn de belastingtarieven dezelfde in alle regio’s. Tijdens de eerste coronagolf zakte het aantal schenkingen van vastgoed spectaculair. In april was de daling het meest opvallend: -56% in Vlaanderen en zelfs meer dan -70% in Brussel en Wallonië. Dat blijkt uit cijfers van de Federatie van het Notariaat (Fednot). Sinds juni zit het aantal schenkingen weer in de lift. Notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be: “ Vanaf juni is het aantal vastgoedschenkingen in België sterk gestegen in vergelijking met vorig jaar. Er is duidelijk sprake van een inhaalbeweging. Belgen zijn ook steeds meer in de weer met successieplanning. Ze willen weten wat er met hun bezittingen gebeurt op de dag dat ze er niet meer zullen zijn. De coronacrisis is zo confronterend dat ze hier meer over nadenken en tot actie overgaan. Bijvoorbeeld door al vastgoed te schenken aan de kinderen, een manier om hen financieel te steunen.”

Ontdek het volledig persbericht in de bijlage.

Bron:Fednot

]]>
http://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/ook-in-coronatijden-blijft-de-belg-vastgoed-schenken Tue, 15 Dec 2020 00:00:00 +0100
<![CDATA[De belangen van je kinderen uit een vorige relatie veiligstellen]]> Je hebt kinderen uit een vorige relatie, maar nu heb je zin om in het huwelijksbootje te stappen met je nieuwe partner? Mooi! Maar dan zit je waarschijnlijk met allerlei vragen... Heeft je huwelijk een invloed op wat je kinderen zullen erven? Worden ze hierdoor benadeeld? Wat gaat dan precies naar je partner? Het antwoord in een notendop door onze notaris!

 

Bron:Fednot

]]>
http://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/de-belangen-van-je-kinderen-uit-een-vorige-relatie-veiligstellen Mon, 14 Dec 2020 00:00:00 +0100
<![CDATA[Vermijd boetes door een nieuwe aangifte van nalatenschap in te dienen als dat moet]]> Na een overlijden moeten de erfgenamen een aangifte van nalatenschap indienen. Dit moet binnen de vier maanden te rekenen vanaf het overlijden. Maar het kan gebeuren dat er nadien een nieuwe aangifte moet worden ingediend, een verplichting die al eens aan de aandacht ontsnapt, met boetes tot gevolg. In Vlaanderen is het opletten geblazen met levensverzekeringen.

1. De oorspronkelijke aangifte van nalatenschap

Een overlijden brengt, naast het verdriet, ook een aantal verplichtingen met zich mee. Zo zijn de erfgenamen verplicht om “een aangifte van nalatenschap” in te dienen. Deze aangifte bevat, naast een overzicht van de erfgenamen, een opname van het vermogen van de overleden persoon of ‘de erflater’. Op basis daarvan kan de fiscus de successierechten berekenen. Is de erflater in België overleden, dan hebben de erfgenamen in principe 4 maanden de tijd om deze aangifte van nalatenschap in te dienen. Die termijn begint te lopen vanaf het overlijden. Zolang de termijn van 4 maanden niet is verstreken, kunnen de erfgenamen nog wijzigingen aan de aangifte van nalatenschap aanbrengen. Als de termijn van 4 maanden niet wordt nageleefd, volgen er boetes. De erfgenamen hebben er dus alle belang bij om deze termijn van 4 maanden niet uit het oog te verliezen.

2. Nieuwe gebeurtenissen, nieuwe aangifte

Nu is het best mogelijk dat de erfgenamen de aangifte van nalatenschap tijdig hebben ingediend, maar dat er nadien toch iets gebeurt waardoor een nieuwe aangifte nodig is en de fiscus de successierechten opnieuw moet berekenen. In het Vlaamse Gewest zijn de toepasselijke regels anders dan in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en in het Waalse Gewest. Welke regels van toepassing zijn, wordt bepaald door de plaats waar de erflater het langst heeft gewoond in de periode van 5 jaar voor het overlijden.

a. Algemeen voor de 3 gewesten

Er zijn verschillende situaties denkbaar waarbij er een verplichting geldt om een nieuwe aangifte van nalatenschap in te dienen. Bijvoorbeeld als het vermogen van de erflater nog stijgt na het overlijden (zoals na de oplossing van een conflict waarbij er de overleden persoon toch nog een geldsom te beurt valt). Of als er plots een testament opduikt waardoor het vermogen van de erflater op een andere manier moet verdeeld worden. Er geldt dan een nieuwe termijn van 4 maanden om de nieuwe aangifte van nalatenschap in te dienen. Deze termijn begint te lopen vanaf de nieuwe gebeurtenis.  Als de verplichte nieuwe aangifte niet of niet tijdig ingediend wordt, volgen er boetes. Dit geldt ook als de betrokkenen “te goeder trouw zijn” en niet wisten dat ze een nieuwe aangifte van nalatenschap moesten indienen.

b. Specifiek voor het Vlaamse Gewest: opgelet voor levensverzekeringen

In het Vlaamse Gewest kan ook de verplichting bestaan om een nieuwe aangifte in te dienen als een levensverzekering pas wordt afgekocht of uitgekeerd geruime tijd nadat de verzekeringsnemer is overleden. Of nog: als de verzekeringsnemer het verzekerde kapitaal pas ontvangt of opvraagt geruime tijd nadat de huwelijkspartner (tenzij de echtgenoten gehuwd zijn onder het stelsel van scheiding van goederen) is overleden en mits de polis mee met gelden van de overleden partner werd gefinancierd. Tussen het overlijden en de uitkering of de afkoop van het levensverzekeringscontract kunnen vaak jaren verstrijken. De verplichting om een nieuwe aangifte van nalatenschap in te dienen wordt dan ook vaak over het hoofd gezien, met boetes tot gevolg.

Ontdek hieronder het volledige perscommuniqué en voorbeelden uit de praktijk.

Bron:Fednot

]]>
http://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/vermijd-boetes-door-een-nieuwe-aangifte-van-nalatenschap-in-te-dienen-als-dat-moet Tue, 08 Dec 2020 00:00:00 +0100
<![CDATA[Welke erfgenamen zijn in ons erfrecht beschermd? Onze notaris legt het uit! ]]> Je kinderen, je partner, je vrienden... Iedereen heeft mensen die nauw aan het hart liggen. Maar wie van je erft, dat bepaalt de wet. Sommige erfgenamen genieten zelfs van een speciale bescherming. Onze notaris vertelt er alles over.

Bron:Fednot

]]>
http://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/welke-erfgenamen-zijn-in-ons-erfrecht-beschermd-onze-notaris-legt-het-uit Mon, 07 Dec 2020 00:00:00 +0100
<![CDATA[Schenken aan je kinderen? Deze extra’s geven je als schenker meer bescherming!]]>

Een deel van je vermogen schenken aan je kinderen is een ideale manier om hen fiscaalvriendelijk een duwtje in de rug te geven. Maar gegeven is gegeven! Om ‘veilig’ te schenken denk je daarom best niet alleen aan de toekomst van je kind… maar ook aan je eigen toekomst.

 

Schenken = verarming

Kies je om iets te schenken, dan verdwijnt deze schenking onherroepelijk uit je vermogen. Bij een schenking aan je kinderen kan je niet zomaar op je beslissing terugkomen. Ook niet als je de komende jaren financiële pech zou hebben. Schenken doe je dus niet hals over kop. Om extra bescherming in te bouwen kan de notaris je adviseren om voorwaarden of lasten te koppelen aan je schenking. Je kan deze voorwaarden zelfs optioneel houden, zodat je zelf kan kiezen of je ze al dan niet inroept. Maar zelfs bij schenkingen ‘op maat’ blijft de gouden regel: laat je adviseren zodat je de gevolgen van je schenking goed kan inschatten.

Wat als mijn kind voor mij komt te overlijden?

We wensen het uiteraard geen enkele ouder toe, maar het gebeurt jammer genoeg af en toe: een kind dat overlijdt voor zijn ouders. Los van het verdriet dat ermee gepaard gaat, stelt zich de vraag naar het lot van de geschonken goederen. De notaris kan voorstellen om een beding van terugkeer in de schenking in te lassen. Overlijdt het kind aan wie werd geschonken, dan recupereert de schenkende ouder zijn schenking belastingvrij. Heel vaak worden conventionele bedingen van terugkeer “optioneel” gemaakt. Dan kan de ouder zelf kiezen of hij het goed terugneemt of niet. Zo zou de ouder die de schenking heeft gedaan, kunnen kiezen om het geschonken goed toch niet terug te nemen, zodat zijn schoondochter en kleinkinderen verder van het goed kunnen genieten.

Wat als ik later belangrijke medische kosten moet betalen?

We worden allemaal langer oud en dat is maar goed ook. Maar het nadeel van de vergrijzing is dat veel ouderen niet meer kunnen voorzien in de kosten voor hun verzorging. Denk maar aan de situatie van een oudere persoon die naar een woonzorgcentrum moet verhuizen of een medische behandeling moet ondergaan. De kosten hiervan kunnen hoog oplopen. Bij het schenken aan kinderen staat men niet altijd bij stil. Notarissen raden schenkers daarom vaak aan te schenken met een last. Zo schenk je een deel van je vermogen, met de verplichting dat de begunstigde kinderen je maandelijks, trimestrieel of jaarlijks een rente betalen. De kinderen die een schenking krijgen, moeten op deze manier instaan voor de toekomstige zorgkosten van hun schenkende ouder(s). Laat je voor berekening van de rente zeker bijstaan door een notaris.

Wat als ik iets wil schenken, maar zelf nog wil genieten van het goed?

Zeer populair is de techniek van het schenken met voorbehoud van vruchtgebruik. Met zo’n schenking schenk je de financiële waarde van een goed aan je kinderen, maar je behoudt het recht om van het goed te genieten. Bij een woning betekent dit dat je in je woning mag blijven wonen of dat je je woning mag verhuren. Hoewel dit fiscaal interessant kan zijn voor de kinderen, zijn er toch een paar aandachtspunten.

Ook zo’n schenking is een verarming, zelfs al is het minder ‘voelbaar’ omdat de schenker nog van het geschonken goed kan genieten. Een woning geschonken met voorbehoud van vruchtgebruik kan niet zomaar verkocht worden zonder instemming van het begunstigde kind, die blote eigenaar is. Volgt er toch een verkoop, dan is het belangrijk om aan te stippen dat het grootste deel van de opbrengst naar de blote eigenaar gaat (het kind). Slechts een beperkt deel komt de vruchtgebruiker (ouders) toe. Schenken met vruchtgebruik heeft met andere woorden belangrijke voordelen, maar ook hier moet een berekening gebeuren om zeker te zijn dat je schenkt zonder je broek te scheuren.

Benieuwd naar welke voorwaarden je allemaal aan een schenking kan koppelen? Bekijk dan onze handige infofiche! Voor meer informatie over schenkingen kan je onze brochure raadplegen. Heb je specifieke vragen over een concrete situatie? Aarzel niet om advies te vragen aan een notaris.

 

Bron:Fednot

]]>
http://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/schenken-aan-je-kinderen-deze-extras-geven-je-als-schenker-meer-bescherming Wed, 02 Dec 2020 00:00:00 +0100
<![CDATA[Waarom heb je een notaris nodig bij de aankoop van een woning? Onze notaristip legt het uit!]]> Je woning kopen is een enorme investering. Daarom is het net zo belangrijk dat alles met kennis van zaken gebeurt én met de nodige juridische bescherming. De notaris speelt een sleutelrol bij het begeleiden en adviseren van de koper en verkoper… ook voor ze de akte ondertekenen! Maar wat doet de notaris eigenlijk precies bij een aankoop? Het antwoord in onze nieuwe notaristip!

 

Bron:Fednot

]]>
http://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/waarom-heb-je-een-notaris-nodig-bij-de-aankoop-van-een-woning-onze-notaristip-legt-het-uit Mon, 30 Nov 2020 00:00:00 +0100
<![CDATA[Notarissen lanceren IZIMI, een gratis digitale kluis voor het 100 % veilig beheer van al uw belangrijke documenten en bezittingen en voor de gemoedsrust van u en uw naasten.]]>

Het notariaat, gesteund door de Federatie van het Notariaat (Fednot), lanceert met IZIMI, een gratis digitale kluis voor elke burger waarin hij persoonlijke, gevoelige en belangrijke documenten veilig kan opbergen. IZIMI maakt het ook mogelijk om deze persoonlijke data op een extra veilige manier te delen met anderen zoals de partner, de kinderen of een notaris naar keuze. Wie dat wenst, zal via dit gratis platform automatisch op de hoogte worden gebracht van wetgevende evoluties die hem aanbelangen.

Met de lancering van IZIMI zetten de Belgische notarissen, na onder meer het online verkoopplatform Biddit, een nieuwe stap in de digitalisering en in het optimaliseren van de dienstverlening aan de burger.

IZIMI is in de eerste plaats een persoonlijke, digitale kluis waarin de burger centraal en overzichtelijk alle vertrouwelijke documenten kan bewaren over zichzelf en zijn bezittingen: paspoorten, diploma’s, documenten over de aankoop, de lening of de verzekering van de woning, een huwelijkscontract, waardepapieren, enzovoort…

Het platform is uitermate gebruiksvriendelijk. Wie zich aanmeldt, kan de persoonlijke documenten ordenen volgens een voorgesteld stramien. Wie zijn documenten op een andere manier wil ordenen, zal dat weldra ook volgens zijn eigen inzichten kunnen doen.

Omdat het platform wordt gelanceerd door het notariaat, en wordt beheerd door de overkoepelende Federatie van het Notariaat, biedt IZIMI extra troeven. U ontdekt ze allemaal in ons volledig perscommuniqué hieronder.

Bron:Fednot

]]>
http://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/notarissen-lanceren-izimi-een-gratis-digitale-kluis-voor-het-100-veilig-beheer-van-al-uw-belangrijke-documenten-en-bezittingen-e Sat, 28 Nov 2020 00:00:00 +0100
<![CDATA[Je meerderjarig zorgenkind beschermen? Spreek erover met de notaris!]]>

Ouders van kinderen met een fysieke of mentale beperking kampen met specifieke kopzorgen. ‘Wie ontfermt zich over ons kind als we er niet meer zijn?’, ‘Wat met zijn of haar erfenis?’, ‘Hoe zal het kind in zijn levensonderhoud voorzien’? Deze vragen dwingen de ouders om na te denken over hun toekomstige nalatenschap. Daarbij moeten ze vaak ook rekening houden met de belangen van de andere kinderen. Een notaris is geknipt om een oplossing uit te werken waarin iedereen zich kan vinden.

Meer nalaten aan een kwetsbaar kind

Ouders kunnen een zorgenkind meer nalaten dan het wettelijk minimum. Zo kunnen ze een financiële buffer opbouwen voor het geval dat hun meerderjarig kind niet in zijn levensonderhoud kan voorzien. Meer geven aan één kind, kan dat? Ja, zolang de andere kinderen hun ‘minimum’ erfdeel ontvangen (de erfrechtelijke reserve). Is het minimumdeel van de kinderen aangetast, dan kan er discussie ontstaan. Benadeelde kinderen kunnen hun deel ‘opeisen’.

Dit kan vermeden worden met een punctuele erfovereenkomst. Hiermee aanvaarden de broers en zussen van een kwetsbaar meerderjarig kind formeel dat hun minimaal erfdeel wordt aangetast, ten voordele van hun broer of zus met een beperking. Ouders zijn op deze manier minder beperkt indien ze een belangrijk deel willen schenken aan hun zorgenkind. Een gemoedsrust voor ouders, want het gaat om een regeling waar de broer(s) of zus(sen) achter staan.

In een erfovereenkomst kunnen de ouders met hun kinderen ook andere regelingen treffen. Zo kunnen deze overeenkomsten een oplossing bieden voor ouders die veel geïnvesteerd hebben in de zorg van hun zorgbehoevend kind.  Een familiepact zorgt voor evenwicht tussen alle kinderen. Bij zo’n overeenkomst regelen ouders, samen met hun kinderen, in alle openheid en met de nodige zekerheid, hun nalatenschap. Ouders bekijken de voordelen of de inspanningen die ze aan hun zorgenkind al hebben toegekend, in het licht van bepaalde (toekomstige) schenkingen aan de ander kinderen.

Een regeling uitwerken voor de erfenis van je kind

Mogelijk krijgt het zorgenkind nooit kinderen aan wie hij iets kan nalaten. Een testament opstellen of overgaan tot een schenking is voor een meerderjarige met een beperking ook niet vanzelfsprekend. Resultaat? De kans is reëel dat het vermogen, na het overlijden van het zorgenkind, terecht komt bij verre familieleden. Dat is vaak niet de wens van de ouders.

Werken met een ‘restlegaat’ biedt hier een oplossing. Hierbij beschikken de ouders twee maal over hun goederen: in eerste instantie komen de goederen toe aan het zorgenkind. Maar de ouders duiden ook aan wie het overblijvende gedeelte van het legaat ontvangt wanneer het zorgenkind er niet meer is. De aangeduide ‘tweede’ begunstigde kan een familielid zijn (bv. een broer of zus) maar het kan ook een instelling of organisatie zijn. Indien de tweede begunstigde een broer of zus is, zal deze laatste niet belast worden tegen het tarief ‘broers zussen’ (25% / 30% / 55%) maar wél tegen het lagere tarief ‘in rechte lijn’ (3%/9%/27%). Willen ouders liever schenken, dan kan dat met een ‘restschenking’. Hier gaat men op dezelfde manier te werk. Bij een restschenking is er schenkbelasting verschuldigd, geen erfbelasting.

De zorg en het beheer van het kind

Een ander aandachtspunt is het behartigen van de belangen van het zorgenkind. Zowel op vermogensrechtelijk vlak, als op persoonlijk vlak. Is het zorgenkind geestelijk bekwaam, maar fysiek beperkt (waardoor het zich bv. moeilijk kan verplaatsen)? Dan kan het opstellen van een zorgvolmacht een oplossing bieden. Met zo’n notariële akte geeft de meerderjarige zelf via een lastgeving bepaalde richtlijnen over het beheer van zijn vermogen.

Kan de meerderjarige zijn eigen belangen niet behartigen?  Dan biedt een bewindvoerder  mogelijk een uitweg. De bewindvoerder kan in opdracht van de vrederechter de uitgaven van het kind regelen, inkomsten ontvangen, contracten afsluiten, een aangepast verblijf mee helpen zoeken... De opdracht is aangepast aan de situatie van het kind. Indien communicatie met het zorgenkind moeizaam is, kan een vertrouwenspersoon zorgen voor een vlotte wisselwerking.

Is er sprake van een omvangrijk vermogen? Dan kunnen ouders een maatschap oprichten. Zo zetten ouders een deel van hun vermogen in om te voorzien in de zorg voor hun kind. Het vermogen wordt afgezonderd en bestaat dan uit aandelen. Deze aandelen kunnen ouders aan hun kinderen of aan het zorgenkind alleen schenken. Via de statuten van de maatschap stellen de ouders zichzelf aan als ‘zaakvoerder’ waardoor ze het vermogen beheren. Bovendien kunnen ouders via de statuten van de maatschap mensen aanduiden die de taken op zich nemen, als ze er niet meer zijn.

Voorzien in levensonderhoud van het kind

Ouders die vrezen dat hun kind zelf niet in zijn levensonderhoud kan voorzien,  kunnen een testament opstellen of een schenking doen in het voordeel van een derde. Daar koppelen ze vervolgens een ‘last’ aan. De last kan erin bestaan dat de aangeduide persoon een periodieke uitkering doet aan het kind, een lijfrente uitkeert, of de verplichting opneemt om het kind te onderhouden, te verzorgen, te huisvesten… Ouders kijken best na wat de impact is van zo’n schenking of legaat op de sociaalrechtelijke uitkeringen van het kind. Mogelijks wordt de rente gezien als een inkomstenbron. Voor de ouders wordt het dan afwegen...

De derde kan ook een fonds of een stichting zijn. Ook hier is de boodschap dat de ouders zich vooraf best informeren.

Hoe moet het verder met de toekomst van mijn zorgenkind eenmaal ik er niet meer ben? Een allesomvattend antwoord bestaat niet. Ontdek hier het verhaal van Hilde, Jan en hun zoon Simon: “Jan en Hilde bouwen een zorgwoning voor hun zoon met het syndroom van Down”.

 

Bron:Fednot

]]>
http://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/je-meerderjarig-zorgenkind-beschermen-spreek-erover-met-de-notaris Thu, 26 Nov 2020 00:00:00 +0100
<![CDATA[De notaris: de ‘juridische’ huisdokter voor je erfenis!]]>

Een familielid is net overleden. Op zo’n moeilijk moment heb je nood aan ondersteuning en een juridische gids. De notaris helpt je bij het nemen van de noodzakelijke stappen. Hij is een neutrale expert die erfgenamen begeleidt om tot een duurzame regeling te komen, zonder dat zij zich tot de rechtbank moeten wenden.

Erfenissen zijn complex

Wanneer iemand overlijdt, moeten zijn erfgenamen een zogenaamde aangifte van nalatenschap indienen. Deze fiscale verplichting laat de fiscus onder mee toe om aan de erfgenamen te vragen om de successierechten te betalen. Dit gaat gepaard met verschillende formaliteiten en strikte termijnen. Een vergissing of onnauwkeurigheid kan leiden tot zware financiële gevolgen voor een nietsvermoedende erfgenaam. De notaris en zijn team helpen je bij het voorbereiden en het opstellen van de aangifte van nalatenschap.

Voorgeschiedenis van de overleden persoon

Eerst en vooral zal de notaris en zijn team de juridische voorgeschiedenis bekijken van de overledene: Had de overledene een testament opgesteld? Is een huwelijkscontract aanwezig? Had hij of zij schenkingen gedaan? Zo kan de notaris met de nodige zekerheid bepalen wie recht heeft op een deel van de erfenis. Dit wordt neergeschreven in een attest of een akte van erfopvolging.

Als de overledene aan successieplanning had gedaan door bijvoorbeeld een testament of huwelijkscontract op te stellen, dan is de notaris de enige die zo’n document kan afleveren. Belangrijk, want zolang er geen duidelijkheid is over de identiteit van de rechtsopvolgers, moeten de rekeningen en kluizen van de overledene geblokkeerd worden bij de bank.

Om de rekeningen van de overledene te laten deblokkeren, moet de notaris een aantal bijkomende opzoekingen doen. Zo gaat hij na of er geen fiscale of sociale schulden zijn. Hij neemt contact op met de verschillende bank- en verzekeringsinstellingen om zicht te hebben op de saldo’s en de contracten van de overledene. Hij gaat ook na of er onroerende goederen op naam van de overledene staan.

Advies en expertise

Naast een informerende rol heeft de notaris een cruciale adviserende rol.

Erfgenamen weten niet altijd wat er precies in een erfenis zit. Een nalatenschap kan goederen en kapitaal bevatten… maar ook schulden. In zo’n geval kan iemand die zomaar de erfenis aanvaardt in financiële problemen geraken. Bovendien heeft de overledene misschien regelingen getroffen waar je als erfgenaam niet van op de hoogte was.

Zijn er onroerende goederen in de erfenis, dan kan de notaris de erfgenamen begeleiden bij het schatten ervan en  bij het te koop stellen.

De notaris is vaak een vertrouwenspersoon van de familie. Hij kent het vermogen van de overledene en de eventuele stappen die de overledene heeft genomen om zijn successie te plannen. In die zin is de notaris een soort van ‘juridische’ huisdokter voor het vermogen van mensen: hij kent de voorgeschiedenis en de gevoeligheden van een dossier doorheen de jaren. En dat is nodig, want iedere nalatenschap is anders en vergt oplossingen op maat .

Het belang van een duurzame regeling

Notarissen spelen een bemiddelende rol, zonder dat zij partij mogen kiezen voor een erfgenaam. Een kwaliteit die niet onderschat mag worden wanneer verschillende erfgenamen oog in oog met elkaar komen te staan. Elk met hun eigen bagage en elk met hun eigen belangen.

Er ontstaat in deze situatie een ‘onverdeeldheid’. Dat betekent dat de erfgenamen mede-eigenaars worden van bepaalde goederen in de erfenis. In de meeste gevallen geen ideale situatie.

Daarom willen erfgenamen vaak overgaan tot een verdeling.Ook hier speelt de notaris een sleutelrol. Niet alleen omdat de procedure van ‘vereffening-verdeling’ verplicht via de notaris gebeurt omdat het een zekere expertise vergt, maar vooral omdat de notaris de neuzen in dezelfde richting kan krijgen. Door zijn bemiddelende rol kan de notaris de erfgenamen overtuigen om tot een duurzame oplossing te komen. Eenmaal er een oplossing is gevonden,  stelt de notaris een regeling op in een authentieke akte, zodat latere discussies uit de weg worden geruimd.

Onderling tot een regeling komen speelt ontegensprekelijk in het voordeel van de erfgenamen. Geraken de erfgenamen er niet uit, dan moeten ze een vereffening-verdeling vorderen bij de rechtbank. Dan zal een notaris ook overgaan tot een verdeling, maar deze procedure is duurder en tijdrovend.

Ben je zelf geconfronteerd met een overlijden en weet je niet welke stappen je eerst moet nemen? Ontdek ze hier .

Bron:Fednot

]]>
http://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/de-notaris-de-juridische-huisdokter-voor-je-erfenis Tue, 24 Nov 2020 00:00:00 +0100
<![CDATA[Wettelijk samenwonen of trouwen? Ontdek de verschillen in onze notaristip!]]> Wettelijk samenwonen, dat is toch ‘ongeveer’ hetzelfde als trouwen? Toch niet!

Er zijn belangrijke verschillen tussen deze samenlevingsvormen. En die komen helaas vaak naar boven wanneer het te laat is om nog iets te regelen. Denk maar aan een overlijden of een relatiebreuk.

Eén tip dus: informeer je op voorhand, en maak een bewuste keuze! Wil je extra informatie over de verschillen tussen samenwonen en huwen? in onze brochure vind je een volledige uitleg!

 

Bron:Fednot

]]>
http://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/wettelijk-samenwonen-of-trouwen-ontdek-de-verschillen-in-onze-notaristip Mon, 23 Nov 2020 00:00:00 +0100
<![CDATA[Je woning verkopen in coronatijden: wat met een ongeldig EPC?]]>

Sinds 30 oktober zijn de coronamaatregelen weer verstrengd. Dit heeft ook gevolgen voor het ogenblik waarop de verkoper van een woning het zogenaamde energieprestatiecertificaat (EPC) moet overdragen aan de koper. Tot 17 januari 2021 kan hij daarmee wachten tot op het ogenblik dat de koopakte voor de notaris wordt getekend. Hij moet het EPC niet al voorleggen van zodra hij de woning te koop stelt.  Voor verhuurders geldt deze coronaversoepeling niet. Zij moeten over een EPC beschikken vanaf het moment dat ze een woning te huur aanbieden.

 

Wat is een EPC?

Een EPC (energieprestatiecertificaat) is een document dat kopers en huurders informeert over de energiezuinigheid van een gebouw. Dankzij een label en een energiescore krijgen kopers en huurders in één oogopslag een beeld van de energetische toestand van de woning.

Omdat een EPC voor kopers en huurders een belangrijk gegeven is, moet zo’n attest altijd aanwezig zijn bij het te koop of te huur stellen van een woning. Zo weten potentiële kopers en huurders meteen hoe energiezuinig een woning is. Reden waarom de energiescore van een woning in normale tijden ook in de advertenties moet zijn vermeld.

Bij de verkoop van een woning draagt de verkoper het EPC over aan de koper. Bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst wordt een kopie van een geldig EPC aan de huurder ter beschikking gesteld.

Tijdelijke verschuiving van de verplichting bij verkoop

Omdat de huisbezichtigingen door de coronacrisis alleen nog kunnen doorgaan onder strikte voorwaarden en ommeer ademruimte te geven aan energiedeskundigen en verkopers, geldt een tijdelijke versoepeling van de EPC-verplichting. 

Net zoals bij de eerste coronagolf, wordt de verplichting om het EPC voor te leggen tijdelijk verschoven naar het moment van het verlijden van de akte. Het volstaat dus dat de verkoper het EPC aan de kopers overhandigt op het ogenblik dat de akte voor de notaris wordt getekend. Deze maatregel geldt voor de periode van 20 maart 2020 tot en met 17 januari 2021. Tijdens die periode is het toegelaten om in commerciële advertenties geen label, kengetal, adres of certificaatnummer te vermelden als er nog geen EPC beschikbaar is. 

Is bij het onderteken van de notariële akte nog geen EPC aanwezig, dan moet de notaris dit melden aan het Vlaamse Energieagentschap.

Maatregel geldt niet bij verhuur!

Bij de verhuur van een woning geldt de maatregel niet. Dat betekent concreet dat een verhuurder vandaag een EPC moet voorzien van zodra de woning te huur wordt aangeboden via advertenties, op een website of via een andere bekendmaking.

Bron:Fednot

]]>
http://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/je-woning-verkopen-in-coronatijden-wat-met-een-ongeldig-epc Thu, 19 Nov 2020 00:00:00 +0100