DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET

SMARTPHONE

 

Erfrechten samenwonenden vs gehuwden bij overlijden van één van de partners

22 oktober 2014

 

Wat zijn de verschillen tussen samenwonen en gehuwd zijn? Erven samenwoners automatisch van elkaar? En wat als er kinderen zijn?
U krijgt het antwoord in onze video van de week.

Alles over erven en schenken: http://www.notaris.be/erven-schenken/
Meer video’s: http://www.notaris.be/videos

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

 

Bemiddeling: wat als niet iedereen overeenkomt?

14 oktober 2014

 

Op sommige belangrijke momenten in het leven, worden mensen genoodzaakt om zaken te regelen met personen waar ze niet (meer) mee overeenkomen. Zo bv. in een echtscheiding, of een verdeling van een nalatenschap. Dikwijls geraken die mensen er wel zelf uit, al dan niet met de hulp van een notaris of advocaat. Maar soms is het water echt te diep. Velen zien dan nog maar één mogelijkheid: naar een rechtbank stappen. De rechter moet de zaak dan maar beslechten. Toch is er een alternatief: bemiddeling!
Een bemiddelaar zal partijen in een conflict bijstaan zodat ze efficiënt en gelijkwaardig met elkaar onderhandelen en op zoek gaan naar oplossingen die voor alle betrokkenen aanvaardbaar zijn.


Maar wat houdt bemiddeling precies in? Wat zijn de stappen die moeten ondernomen worden en wat zijn de te voorziene gevolgen van deze keuze?
U leest er alles over in onze nieuwe brochure over bemiddeling. En bekijk ook zeker de bijhorende video’s!

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

 

Notarisbarometer 3de trimester 2014

10 oktober 2014

 

De ‘Notarisbarometer’ van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat peilt o.a. naar de activiteiten van de bevolking inzake vastgoed.

In het 3de trimester 2014 waren er opvallend veel vastgoedtransacties. Juli en augustus waren al druk, maar de echte opstoot kwam er in september. In vergelijking met september 2013 ging het in de afgelopen maand om een stijging van +13%. Hiermee is september 2014 meteen de recordmaand sinds de start van onze barometer.

In het afgelopen trimester bedroeg de gemiddelde prijs van een woonhuis in ons land 237.392 euro, wat neerkomt op een stijging van +1,4% in vergelijking met het 2de trimester 2014. Als we de gemiddelde prijs vergelijken met het 3de trimester 2013 gaat het om een stijging van +1,3%.
De Notarisbarometer geeft ook aan dat er in het afgelopen trimester heel wat huwelijkscontracten waren (+25,6% in vergelijking met hetzelfde trimester in 2013) én meer scheidingen (+13,1%).

Een betere kijk op de vastgoedmarkt
In de cijfers die de notarissen via de Notarisbarometer verspreiden, gaat het o.a. om de verkoop van vastgoed. De gegevens worden elektronisch verzameld op het ogenblik van de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst, 3 à 4 maanden voor de ondertekening van de akte. Hierdoor beschikken de notarissen over de meest recente gegevens inzake de Belgische vastgoedmarkt.

Veel vastgoedtransacties
Het aantal vastgoedtransacties in het 3de trimester kent een stijging van +5,5% ten opzichte van het 3de trimester 2013. Ook al is er sprake van een lichte daling van -0,6% vergeleken met het 2de trimester 2014, toch is een dergelijk niveau opmerkelijk voor een 3de trimester dat doorgaans een lichte terugval kent omwille van de zomervakantie.
Met een index van 104,7, zet de Belgische vastgoedactiviteit voor juli en augustus opnieuw een krachtig resultaat neer, met stijgingen van respectievelijk +0,8% en +3% ten opzichte van 2013. September kende echter een ware 'boom' van verkoopsovereenkomsten met een toename van +13% in vergelijking met september 2013 en +21% ten opzichte van de afgelopen maand augustus. Het gaat om een recordmaand sinds de invoering van onze vastgoedindex.
In de eerste negen maanden van het jaar steeg de vastgoedactiviteit met +2,5% in vergelijking met dezelfde periode in 2013.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat