DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET

SMARTPHONE

 

Inbreng van de gezinswoning in de huwgemeenschap

17 december 2014

 

Video van de week

Stel: een man heeft 15 jaar geleden zelf een woning gekocht, maar hij woont er nu al een hele tijd met zijn vrouw en zijn kinderen uit een vorig huwelijk. Hoe kan de man zijn vrouw beschermen inzake de woning, zonder een conflict te veroorzaken met zijn kinderen?
U krijgt het antwoord in onze video van de week.

Alles over huwen en samenwonen: http://www.notaris.be/huwen-samenwonen/
Meer video's op: http://www.notaris.be/videos

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

 

Hoe jezelf en je vermogen beschermen wanneer je het niet (meer) alleen kan?

10 december 2014

 

Een mensenleven hangt aan elkaar van beslissingen. Sommige volwassenen kunnen die niet (meer) alleen nemen en moeten daarbij worden geholpen. De wetgever voorziet daarvoor nu één nieuw beschermingsstatuut.
Sinds 1 september 2014 is een nieuw beschermingsstatuut van kracht, gebaseerd op het oude statuut van het voorlopig bewind. De overige beschermingsstatuten (zoals o.a. de verlengde minderjarigheid) worden in het nieuwe statuut opgenomen. Ook de buitengerechtelijke bescherming door middel van een lastgeving krijgt een wettelijk kader.
Bovenal is het uitgangspunt veranderd: mensen, ook met een beperking, van welke aard ook, moeten hun leven kunnen blijven leiden. De nieuwe wet vertrekt daarom van hun mogelijkheden: wat kunnen ze nog zelf beslissen, bij welke beslissingen hebben ze hulp nodig en welke worden beter in hun plaats genomen?
U leest er alles over in een nieuwe praktische gids die in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting en FOD Justitie tot stand kwam.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat