DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET

SMARTPHONE

Notaris

 

Nieuw in Kopen, huren & lenen

10 juli 2014

 

Kopen op plan… nog steeds een goed plan?

Na jaren sparen bent u eindelijk klaar om te investeren in een appartement. Uw droom? Een oud pand nieuw leven inblazen en er een modern appartement of loft in bouwen. Een beetje beangstigend een dergelijk project. U beslist om te kopen “op plan” en in zee te gaan met een bouwpromotor. Bovendien hebt u vaag iets gehoord van een fiscaal voordeel…

Mispak u niet. Vroeger werd er wel eens voorgesteld om gebruik te maken van een werkwijze waarbij de 21% BTW op de aankoop van nieuwe gebouwen kon vermeden worden. Concreet kwam het er op neer dat het contract werd opgesplitst in twee aparte handelingen waardoor je registratierechten betaalde op de aankoop van de grond en het oud gebouw en een voordeeltarief van 6% betaalde op de aannemingswerken. Een andere mogelijkheid bestond er in om twee verschillende contracten op te stellen. Een koopcontract met de verkoper en een contract met een aannemer.

De fiscus heeft die juridische werkwijze onderzocht. In hun beslissing van 13 mei 2014 besloten ze dat het in feite om de levering van “nieuwe gebouwen” gaat die gewoon aan het tarief van 21% belast moeten worden. Dit kan een ernstige invloed hebben voor uw portemonnee.

Een klein voorbeeld: Bij de aankoop en de renovatie kwam u aan een totale kost van 250.000. De opsplitsing ging als volgt:
- Aankoop grond- en oud gebouw: 150 000 met 10 % registratierechten (15 000)
- De renovatie: 100 000 met 6% BTW: (6000)
TOTALE FISCALE KOST: 21 000

En nu de nieuwe situatie:
- Aankoop grond – en oud gebouw + renovatie = 250 000 euro met 21% BTW
TOTALE FISCALE KOST: 52 500!

In principe werkt het nieuwe standpunt van de fiscus ook voor het verleden. Er zijn echter wel uitzonderingen om het te versoepelen. Het zal van geval tot geval afhangen…
Hoe dan ook is het raadzaam om deze nieuwe fiscale beslissing in het achterhoofd te houden indien u met een dergelijk project bezig bent. Vergeet ook niet dat deze verandering enkel gevolgen heeft voor mensen die kopen via een bouwpromotor. Indien u zelf een oude woning wilt renoveren geniet u nog steeds van de 6 % BTW.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

 

Notarisbarometer 2de trimester 2014

pm09 juli 2014

 

De ‘Notarisbarometer’ van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat peilt o.a. naar de activiteiten van de bevolking inzake vastgoed. In het 2de trimester 2014 waren er opvallend veel vastgoedtransacties. Vooral in april en juni was het druk op de markt, met respectievelijk +4% en +4,6% meer transacties dan in april en juni 2013.

In het afgelopen trimester bleef de gemiddelde prijs van een woonhuis in ons land vrij stabiel. In het 1ste trimester bedroeg de gemiddelde prijs 231.900 euro, in het 2de trimester ging het om 234.042 euro, wat neerkomt op een stijging van +0,9%.
Na de lichte terugval in het 1ste trimester 2014 (-1,5%) daalde de gemiddelde prijs van een Belgisch appartement ook in het 2de trimester, nl. met -1,3%: van 203.240 euro naar 200.533 euro.

Een betere kijk op de vastgoedmarkt
In de cijfers die de notarissen via de Notarisbarometer verspreiden, gaat het o.a. om de verkoop van vastgoed. De gegevens worden elektronisch verzameld op het ogenblik van de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst, 3 à 4 maanden voor de ondertekening van de akte. Hierdoor beschikken de notarissen over de meest recente gegevens inzake de Belgische vastgoedmarkt. 

Veel vastgoedtransacties
De vastgoedindex, die het aantal vastgoedtransacties in ons land in kaart brengt, klokt in het 2de trimester 2014 af op 105,3. In het 1ste trimester van dit jaar ging het om een index van 105,0.
In vergelijking met het 2de trimester 2013 zien we een stijging van +1,8% wat het aantal vastgoedtransacties betreft.
Vooral in april en juni 2014 waren er heel wat transacties, met stijgingen van respectievelijk +4% en +4,6% in vergelijking met dezelfde maanden in 2013. In mei 2014 was er sprake van een daling met -3,3% t.o.v. mei 2013.
In de eerste zes maanden van 2014 steeg de vastgoedactiviteit met +2,6% in vergelijking met de eerste zes maanden van 2013. 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat