Notaris

Op zoek naar je ideale job? Bekijk onze vacatures!

16 april 2014

 

Werken in een notariskantoor? Dat is mensen adviseren op sleutelmomenten in hun leven!
Een voorsmaakje vindt u hier:

Ontdek onze vacatures: http://www.notaris.be/vacatures/
Meer video’s: http://www.notaris.be/videos

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

 

5 jaar Notarisbarometer

pm16 april 2014

 

De ‘Notarisbarometer’ van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat peilt o.a. naar de activiteiten van de bevolking inzake vastgoed. Eind 2013 was het druk op de Belgische vastgoedmarkt. Hetzelfde geldt voor het 1ste trimester 2014; er was slechts een lichte daling van -0,8%. De Notarisbarometer bestaat inmiddels 5 jaar. In die periode is het aantal vastgoedtransacties in ons land gestegen met +5,5%.

Een betere kijk op de vastgoedmarkt
In de cijfers die de notarissen via de Notarisbarometer verspreiden, gaat het o.a. om de verkoop van vastgoed. De gegevens worden elektronisch verzameld op het ogenblik van de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst, 3 à 4 maanden voor de ondertekening van de akte. Hierdoor beschikken de notarissen over de meest recente gegevens inzake de Belgische vastgoedmarkt.
Eind 2013 was het druk op de vastgoedmarkt, begin 2014 ook
In het 1ste trimester 2014 klokt de vastgoedindex af op 105. In het 4de trimester 2013 ging het om 105,9. Slechts een lichte daling dus wat het aantal vastgoedtransacties betreft. Meteen een teken dat de economische context positief is. In vergelijking met het 1ste trimester 2013 gaat het trouwens om een stijging van +3,6%. Vooral in maart was het druk: een stijging van +6,2% in vergelijking met maart 2013. Januari noteert een stijging van +1,3%; februari klokt af op +3,4%.

5 jaar vastgoedindex
Deze 20ste Notarisbarometer is meteen goed voor de 5de verjaardag van onze vastgoedindex die het aantal transacties in ons land aangeeft. Doorheen alle Notarisbarometers noteren we een duidelijke stijgende tendens, met enkel in 2013 een lichte vertraging. Op 5 jaar tijd is het aantal vastgoedtransacties in ons land gestegen met +5,5%.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

 

Nieuwigheden voor uw vermogensplanning in 2014

10 april 2014

 

Successierechten, schenkingsrechten en registratierechten, … het is niet gemakkelijk de bomen door het bos te zien wat de rechten op uw goederen betreft. Wij geven u alvast een overzicht van belangrijke wijzigingen die ingang hebben gevonden sinds januari 2014.

Vlaanderen
De benadeling van stief- en zorgkinderen bij schenkingen is nu verleden tijd. De stiefkinderen die al meer dan een jaar bij de schenker inwonen, kunnen nu ook genieten van de gunstige schenkingstarieven, net zoals de natuurlijke kinderen in rechte lijn.

Goed nieuws voor de liefhebbers van duolegaten. Overweegt u om te schenken of na te laten aan een VZW? Vanaf januari geldt er geen onderscheid meer tussen publieke en private VZW’s. Er geldt een schenkingstarief van 5,5% en een tarief van 8,5% voor successierechten.

U wilt goederen schenken aan uw (klein)kind? Weet dat u sinds dit jaar geen successierechten meer verschuldigd bent indien uw (klein)kind kinderloos voor u overlijdt. De goederen keren vrij van successierechten terug.

Indien u van plan bent om bouwgrond te schenken is het motto nog steeds “liever vroeg dan laat”. Het gunstig tarief geldt tot 31 december 2014.
 
Volledigheidshalve vermelden wij de wetswijziging in verband met levensverzekeringen. Bekijk hoe u de begunstigde van uw levensverzekering hebt aangeduid. De regels zijn veranderd en dit kan roet in het eten strooien voor uw wettelijke erfgenamen.

En voor de Brusselaars…
Net zoals in Vlaanderen moet de langstlevende echtgeno(o)t(e) geen successierechten meer betalen op de gezinswoning. Dit geldt ook voor de wettelijke samenwonende (indien dit geen bloedverwant is), maar niet voor de feitelijke samenwonende.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat