Nieuws RSS - Notaris.be Nieuws RSS - Notaris.be https://www.notaris.be/nouveautes/rss Thu, 21 Sep 2023 17:39:33 +0200 <![CDATA[Een huis kopen: met welke kosten moet je rekening houden?]]>

Wanneer je een woning koopt, moet je niet alleen rekening houden met de prijs van de woning, maar ook met de bijkomende kosten. In de volksmond is vaak sprake van de zogenaamde ‘notariskosten’. Een wat misleidende term, want voor het grootste deel gaat het om belastingen die de notaris doorstort naar de overheid. 

Koop je een gezinswoning, dan betaal je qua registratiebelasting 3% van de aankoopwaarde. Wie een grond koopt of een al een woning heeft, valt onder het standaardtarief van 12%. En wie zijn oog heeft laten vallen op een nieuwbouw betaalt geen registratiebelasting, maar wel 21% btw.

Daarnaast hou je rekening met andere kosten. Zo betaal je een ereloon aan de notaris voor het advies, de besprekingen, het ontwerp en het toelichten van de akte. De dienstverlening van de notaris reikt verder dan louter het opstellen van de akte. De tussenkomst van de notaris is een belangrijke buffer voor als er een kink in de kabel zou zijn. Wat als je bodem bijvoorbeeld vervuild blijkt te zijn? Of er een document ontbreekt, of de verkoper nog schulden had, of er een lekkende stookolietank is… Na het verrichten van de opzoekingen, zoekt de notaris actief mee naar oplossingen zodat jij het niet moet uitvechten voor de rechtbank.

Weet dat de administratieve kosten sinds de hervorming van het notariaat geplafonneerd zijn tot 750 euro. Voor een bijkomende kredietakte bedragen de administratieve kosten maximaal 550 euro. Over het krediet gesproken… ook hier hou je best rekening met de kosten.

Wil je zelf nagaan hoeveel de bijkomende kosten bedragen voor je aankoop én je krediet? Ontdek onze rekenmodules.

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nouveautes/detail/een-huis-kopen-met-welke-kosten-moet-je-rekening-houden Tue, 19 Sep 2023 00:00:00 +0200
<![CDATA[“Een nieuw samengesteld gezin kan pas slagen als er nog respect is voor het kerngezin”]]> (Plus)mama Marjolein en notaris Helena over het plusouderschap

‘Scheiden doet lijden’, luidt het gezegde. ‘Goede afspraken maken goeie vrienden’, klinkt dat andere spreekwoord – in dezelfde context vaak sleutel tot succes. Feit is dat een nieuw samengesteld gezin gepaard gaat met opnieuw naar evenwicht zoeken, bij alle partijen. (Plus)mama van vier Marjolein Sebille (36) vertelt over hoe zij die zoektocht in de praktijk omzet. Notaris en zelf ook plusmama Helena Verwimp (40) geeft tips over hoe je het best met de uitdagingen van zo’n situatie omgaat.

“Zowel mijn als Diederiks kinderen waren nog jong toen we een koppel werden, vijf jaar geleden”, steekt Marjolein van wal. “De eerste twee jaar behielden we elk nog ons eigen leven: we woonden apart en spraken af en toe af met de kinderen erbij. Voor hen waren die momenten samen vergelijkbaar met slaapfeestjes bij vrienden, waardoor ze snel een goeie band hadden.”

Geen extra ouder

Intussen wonen Marjolein, Diederik en de kinderen Maxim (7), Bob (9), Ellis (10) en Mia (11) onder één dak. Nieuwe situatie, nieuwe regels? “We zetten bewust elk onze eigen kinderen op de eerste plaats, dat was vanaf het begin duidelijk”, zegt Marjolein. “De kinderen gaan bijvoorbeeld nog altijd naar hun school van voor de breuk. Dat betekent dat we hen naar twee verschillende plekken moeten brengen, maar we vonden het belangrijk dat er voor hen niks veranderde door onze relatie. Ook de co-ouderschapsregeling van Diederik en mij is verschillend. Daardoor hebben we op sommige momenten geen, en op andere momenten twee of vier kinderen in huis.”

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nouveautes/detail/een-nieuw-samengesteld-gezin-kan-pas-slagen-als-er-nog-respect-is-voor-het-kerngezin Thu, 07 Sep 2023 00:00:00 +0200
<![CDATA[Samenwonen versus getrouwd zijn: wat als je samen een huis koopt?]]>

Af en toe hoor je wel eens dat een huis kopen wanneer je al getrouwd bent “voordeliger” zou zijn naar later toe. We kunnen alvast één misverstand uit de wereld helpen: een huis kopen kan je perfect veilig doen als samenwonenden. Maar het klopt wel dat de regels er wat anders uitzien. We bekijken de verschillende scenario’s.

Feitelijk samenwonen
Woon je feitelijk samen en koop je het huis in gelijke delen, dan ben je elk mede-eigenaar. Ga je uit elkaar, dan behouden jullie elk jullie deel. Komt één van jullie te overlijden en hebben jullie niets bijkomend geregeld, dan behoudt de overlevende uiteraard zijn deel van de woning, maar de andere helft gaat naar de erfgenamen van de overledene. Dit zijn in eerste instantie de kinderen (als er kinderen zijn), maar bij een kinderloos koppel gaat dit naar de ouders, broers of zussen van de overledene. De samenwonende partner erft wettelijk gezien niets. Dit is een gevaarlijke situatie, want het betekent dat de kans groot is dat de overlevende partner niet in zijn of haar woning kan blijven wonen.

Wettelijk samenwonen

Bij een wettelijke samenwoning geldt in principe dezelfde regel: elk behoudt zijn deel mede-eigendom. Het grote verschil is hier dat je als wettelijk samenwonende partner wél enige bescherming geniet. Het deel van de overleden partner gaat in blote eigendom naar zijn erfgenamen, maar als overlevende wettelijk samenwonende partner heb je wel het vruchtgebruik van de woning. Je kan dus heel je leven in de woning blijven, de erfgenamen moeten dat dulden.
 

Getrouwd
Gehuwden genieten van meer bescherming. Hadden jullie al een woning gekocht voor de datum van jullie huwelijk, dan zijn jullie mede-eigenaars. Wel zal de notaris in de aankoopakte kunnen voorzien dat het huis automatisch in jullie ‘gemeenschappelijk vermogen’ terechtkomt op datum van jullie huwelijk. Getrouwde koppels die een woning kopen tijdens hun huwelijk zijn meer dan gewoon mede-eigenaars. De woning komt automatisch in het ‘gemeenschappelijk vermogen’. Een soort van gemeenschappelijke pot, waarover je als gehuwde partner verschillende regelingen kan uitwerken. Gaat het bijvoorbeeld om een woning waar nog veel renovatiewerken aan zijn waar jij en je partner zullen toe bijdragen, dan kan zo’n gemeenschappelijk vermogen wel handig zijn. Het bespaart heel wat rekenwerk.

Bijkomende regelingen
Voor samenwonende partners zal de notaris in de praktijk vaak aanraden om een bijkomende regeling te voorzien voor het geval één van jullie twee zou overlijden. Dat kan met een testament, of de notaris kan voorstellen om met een zogenaamd aanwasbeding te werken. Dat tweede is een extra overeenkomst waarbij bepaald wordt dat het deel van je overleden partner automatisch bij jou terechtkomt bij zijn overlijden, zonder dat het deel uitmaakt van zijn erfenis. Dit geeft veel zekerheid aan de overlevende partner, want de woning is dan volledig zijn of haar eigendom. Erfgenamen kunnen er niet aan raken. Er hangt echter wel een fiscaal prijskaartje aan vast: als overlevende partner betaal je belastingen op het deel dat je verkrijgt. Vandaar dat de notaris zo’n aanwasbeding vaak optioneel maken, in combinatie met een testament. Met een testament kan je ook volle eigendomsrechten over de woning toekennen aan de overlevende partner. Dit is een fiscaalvoordelige oplossing, want volgens de wet betaalt de samenwonende partner geen successierechten op de gezinswoning, indien je met je partner drie jaar ononderbroken samenwonende. Verlies je dus je partner, dan kan je kiezen op welke manier je het eigendomsrecht verkrijgt.

Huwelijkscontract
Bij gehuwden kan één en ander geregeld worden via een huwelijkscontract. Zo kan de overlevende huwelijkspartner kiezen om de woning in volle eigendom te erven, dankzij een ‘keuzebeding’. De partner kiest dan zelf wat hij in volle eigendom erft, en wat hij in slechts in ‘blote’ eigendom nalaat
aan de kinderen. Zo’n keuzebeding is dus handig voor koppels die van mening zijn dat de overlevende partner eerst moet erven, en de kinderen pas later aan de beurt zijn.

Spreek erover met je notaris
Zo zie je maar, voor elke samenlevingsvorm kan je een extra regeling uitwerken bij de notaris. Niemand denkt natuurlijk graag aan situaties waarbij het minder gaat zoals een breuk of een overlijden. Vooral niet op zo’n gelukkig moment als bij de aankoop van een huis. Toch moet je erbij stilstaan. Durf dus alle vragen te stellen aan de notaris en schuif een bijkomende regeling niet op de lange band. Het gaat vaak om een kleine juridische ingreep die een wereld van verschil kan maken.

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nouveautes/detail/samenwonen-versus-getrouwd-zijn-wat-als-je-samen-een-huis-koopt Wed, 06 Sep 2023 00:00:00 +0200
<![CDATA[Binnenkort op huizenjacht? Hier zijn de belangrijkste tips van de notaris!]]> De aankoop van je eerste woning is een belangrijk moment. Voor velen is het ook de grootste investering ooit. Net daarom zijn alle tips welkom. Notaris.be vroeg notarissen wat hun vijf belangrijkste tips zijn voor huizenjagers. Je vindt ze terug in onze nieuwe infofiche

Meer woontips? Ontdek onze podcast ‘Zeg es notaris’!

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nouveautes/detail/binnenkort-op-huizenjacht-hier-zijn-de-belangrijkste-tips-van-de-notaris Mon, 04 Sep 2023 00:00:00 +0200
<![CDATA[Aantal testamenten en zorgvolmachten in de lift]]>

Belgen stellen steeds meer testamenten en zorgvolmachten op. Dat blijkt uit cijfers van de Federatie van het Notariaat (Fednot). In de eerste zes maanden van 2023 registreerden de notariskantoren 38.735 testamenten, zo’n 10% meer dan in dezelfde periode in 2022. Het aantal zorgvolmachten steeg met bijna 27%.

Testamenten: +10,4% in vergelijking met het eerste semester 2022
In 2022 werden er in ons land 69.526 testamenten geregistreerd. Halfweg 2023 ging het om 38.735 testamenten. Ter vergelijking: in de eerste helft van 2022 werden er 35.092 testamenten geregistreerd.
Notaris Helena Verwimp, woordvoerster van Notaris.be: “Steeds meer mensen willen binnen de wettelijke mogelijkheden de controle behouden over wat er met hun erfenis gebeurt. Een testament blijft hiervoor het instrument bij uitstek. Je huwelijkspartner of je kinderen hebben sowieso recht op een deel van je erfenis, die kan je niet onterven. Voor de rest ben je vrij om na te laten aan anderen. Heb je geen testament opgesteld, dan zal je erfenis sowieso worden verdeeld volgens de bestaande wetgeving.”

Centraal register
De testamenten waarvan sprake in deze cijfers zijn ingeschreven in het Centraal Register voor Testamenten (CRT) dat beheerd wordt door Fednot. De testamenten zelf zitten niet in dit register. Wel data over de identiteit van de persoon die het testament heeft opgemaakt, wanneer dat is gebeurd en via welke notaris.
Notaris Helena Verwimp: “Ook de naam van het notariskantoor dat het testament bewaart, zit in het CRT. Zo kunnen nabestaanden na een overlijden vlot achterhalen of er een testament is en bij welke notaris ze het kunnen opvragen.”
Het CRT bevat data van testamenten opgemaakt voor de notaris (de zogenaamde ‘authentieke testamenten’). Daarnaast bevat het CRT ook data van eigenhandig geschreven testamenten die nadien ter registratie aan een notaris zijn aangeboden.

Zelf je testament opstellen?
Als je zelf een testament schrijft en het niet laat registreren via een notaris, bestaat de kans dat het nooit wordt teruggevonden en dus ook niet kan worden uitgevoerd.
Op eigen houtje een testament opstellen, vergroot bovendien de kans op formele of inhoudelijke fouten. Om geldig te zijn, moet je testament aan strikte voorwaarden voldoen. Bovendien kunnen erfgenamen de geestestoestand van de erflater achteraf ook veel minder in vraag stellen als het opstellen via een notaris gebeurt.
Notaris Helena Verwimp: “Opletten dus als je zelf een testament neerpent, want anders kunnen je nabestaanden de geldigheid betwisten. Dat kan uitmonden in aanslepende procedures. Laat daarom je eigenhandig testament sowieso eens checken door een notaris. Vraag hem of haar meteen ook om het document te bewaren en te registreren.”

Aantal zorgvolmachten stijgt fel: +26,6%
Vorig jaar werden er 84.551 zorgvolmachten afgesloten in ons land, waarvan bijna 75.000 in Vlaanderen. Op 30 juni 2023 stond de teller op 52.406 stuks. Ter vergelijking: een jaar eerder ging het om 41.405 zorgvolmachten.
Notaris Helena Verwimp: “We merken in onze kantoren dat mensen nog meer dan vroeger bezig zijn met hun gezondheid. Dankzij een zorgvolmacht kan je jezelf beschermen indien een ziekte of een ongeval ertoe leidt dat je niet meer in staat bent om zelf je vermogen te beheren.”
Je kan één of meerdere personen aanduiden om bv. je facturen te betalen, je bankrekeningen te beheren en je huurgelden en pensioenen te innen.
Het is ook een instrument voor zorgplanning. Zo kan je in een zorgvolmacht op voorhand aangeven in welk rust- of verzorgingstehuis je later wil verblijven.

Wat als je geen zorgvolmacht opstelt?
In een zorgvolmacht kan je ook aangeven wanneer of onder welke voorwaarden de aangeduide personen jouw woning mogen verkopen of verhuren. In de praktijk wordt zo’n volmacht vaak toegekend aan de partner of aan één of meerdere kinderen. Is er niets op voorhand geregeld met een zorgvolmacht, dan zal een bewindvoerder het vermogen beheren wanneer je niet meer in staat bent om je belangen te behartigen. De aanstelling gebeurt dan via de rechtbank.
 

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nouveautes/detail/aantal-testamenten-en-zorgvolmachten-in-de-lift Fri, 01 Sep 2023 00:00:00 +0200
<![CDATA[Landbouwbarometer: gemiddelde prijs van een Vlaamse landbouwgrond in de lift, percelen minder groot dan in 2022 ]]>

In de eerste helft van 2023 steeg de gemiddelde prijs per hectare van een landbouwgrond in Vlaanderen met +3% in vergelijking met het jaargemiddelde van 2022. De oppervlakte van landbouwgronden daalde gevoelig: -16,5% in vergelijking met 2022. Dat blijkt uit de nieuwe Landbouwbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot).

Een landbouwgrond in Vlaanderen kostte in de eerste jaarhelft van 2023 gemiddeld 66.288 euro per hectare. In vergelijking met het jaargemiddelde van 2022 ging het om een prijsstijging van +3%.   
In de periode 2018 -2023 steeg de gemiddelde prijs per hectare van een landbouwgrond in Vlaanderen met +22,5%.
Notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be: “De periode van de grote prijsstijgingen lijkt achter de rug. In sommige provincies daalde de prijs zelfs lichtjes.”

Landbouwgrond het duurst in West-Vlaanderen
De gemiddelde prijs per hectare zat in de eerste zes maanden van 2023 in de lift in Oost-Vlaanderen (+4,7%), Antwerpen (+6,2%) en Limburg (+7,7%). In West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant was er een prijsdaling: -1,2% en -2,7%.
Ondanks de prijsdaling blijft West-Vlaanderen de duurste provincie, met een gemiddelde prijs per hectare van 75.300 euro.
Limburg is de goedkoopste provincie met een gemiddelde prijs van 53.747 euro, meteen gevolgd door Vlaams-Brabant: 54.965 euro.

Grote lokale prijsverschillen
Landbouwgrond is een zeer specifieke markt met grote prijsverschillen per provincie en per gemeente. De gemiddelde prijs geeft een goed beeld van de algemene trend, maar zegt niet per se iets over een specifiek perceel.
Notaris Bart van Opstal: “Zo is niet verpachte grond veel meer waard dan pachtgrond waarvan de pacht nog lang loopt. Kopers doen voor een precieze prijsbepaling best een beroep op een lokale vastgoedspecialist. Zo kan bijvoorbeeld een notaris uit de regio een schatting maken van de prijs voor het specifieke type grond dat een koper op het oog heeft.”

Oppervlakte
In de eerste zes maanden van 2023 bedroeg de gemiddelde oppervlakte van een perceel landbouwgrond in Vlaanderen 0,9 hectare. In vergelijking met 2022 werden percelen gemiddeld een stuk kleiner: -16,5%.
De kleinste percelen lagen in Limburg (0,5 hectare) en Vlaams-Brabant (0,6 hectare). West-Vlaanderen was qua oppervlakte een atypische provincie: met een gemiddelde van 1,6 hectare waren landbouwgronden er een stuk groter dan in de rest van Vlaanderen. In de eerste zes maanden van 2023 werden West-Vlaamse percelen gemiddeld wel een stuk kleiner: -19,6%.

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nouveautes/detail/landbouwbarometer-gemiddelde-prijs-van-een-vlaamse-landbouwgrond-in-de-lift-percelen-minder-groot-dan-in-2022 Fri, 25 Aug 2023 00:00:00 +0200
<![CDATA[Ondernemerstip: de deadline voor de statutenwijziging komt er binnenkort aan!]]> Onderneem actie voor 1 januari 2024

Ondernemers moeten voor 1 januari 2024 hun statuten aanpassen aan de nieuwe vennootschapsregels. De verplichte statutenwijziging is het perfecte moment om een check up te doen en te kijken naar de toekomst van je onderneming.
Meer weten over wat dit voor jou als ondernemer kan betekenen? Ontdek onze videotip.

Op zoek naar meer ondernemerstips? Ontdek onze podcast!  

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nouveautes/detail/ondernemerstip-de-deadline-voor-de-statutenwijziging-komt-er-binnenkort-aan Wed, 23 Aug 2023 00:00:00 +0200
<![CDATA[Bouwgronden in Vlaanderen: minder transacties, prijzen in de lift]]>

In Vlaanderen werden er in de eerste helft van 2023 bijna 4% minder bouwgronden verkocht in vergelijking met dezelfde periode in 2022. De prijs per vierkante meter zat dan weer in de lift: +13,2%. 

Minder bouwgrond verkocht
In de eerste zes maanden van 2023 werden er in België 10% minder bouwgronden verkocht in vergelijking met de eerste helft van 2022. In Vlaanderen was de daling van het aantal transacties beperkter: -3,9%.
Notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be: “Bouwgrond wordt steeds schaarser en dus ook duurder. Op de nieuwbouwmarkt is het een stuk rustiger, waardoor er minder bouwgronden verkocht worden. Steeds meer mensen kiezen voor renovatie, maar ook voor sloop en heropbouw van oude woningen: na de sloop van een bestaande woning, wordt een nieuwbouw neergezet zonder dat er een bouwgrond moet worden gekocht.”

Prijzen per vierkante meter: Oost-Vlaanderen duurste provincie
In de eerste helft van dit jaar kostte een bouwgrond in Vlaanderen 429 euro per vierkante meter. In vergelijking met 2022 gaat het om een prijsstijging van +13,2%. De laatste vijf jaar steeg de prijs met maar liefst 56%.
Oost-Vlaanderen was de duurste Vlaamse provincie met een prijs van 554 euro per vierkante meter, gevolgd door West-Vlaanderen (499 euro). Limburg was de goedkoopste provincie met een prijs van 230 euro per vierkante meter.  

Mediaanprijzen: Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen het duurst
De mediaanprijs van een bouwgrond In Vlaanderen klokte in de eerste helft van 2023 af op  223.494 euro. Een perceel was het duurst in Vlaams-Brabant: de mediaanprijs bedroeg er 260.108 euro. Oost-
Vlaanderen was de tweede duurste provincie, met een mediaanprijs van 256.943 euro. Limburg was de goedkoopste provincie, met een mediaanprijs van 140.034 euro.

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nouveautes/detail/bouwgronden-in-vlaanderen-minder-transacties-prijzen-in-de-lift Fri, 18 Aug 2023 00:00:00 +0200
<![CDATA[Altijd 3% registratiebelasting bij het kopen van een gezinswoning? ]]> In Vlaanderen gelden verschillende registratietarieven. Wie een gezinswoning koopt, heeft - onder bepaalde voorwaarden - recht op het verlaagd registratietarief van 3%. Voor de aankoop van ander vastgoed geldt het standaardtarief van 12%.

Wie bijvoorbeeld een enige en eigen woning, geniet onder bepaalde voorwaarden van het tarief van 3%. Met andere woorden: niet iedereen die een woning koopt heeft zomaar recht op het laag tarief van 3%. We overlopen de voorwaarden:

  1. Je moet een natuurlijke persoon zijn. Dat betekent dat je bijvoorbeeld niet mag aankopen via vennootschap.
  2. Je verwerft de gehele woning in volle eigendom via een volledige of gedeeltelijke aankoop. Dat betekent dat enkel het vruchtgebruik of de blote eigendom verwerven van een woning niet voldoende is. Wel mag je de woning ook gedeeltelijk via een schenking hebben verkregen. Het verlaagd verkooprecht van 3% kan dan enkel gelden voor het deel dat je effectief aankocht.
  3. Het mag niet gaan over een woning in opbouw.
  4. Je hebt geen ander onroerend goed in eigendom: je mag op de datum van de notariële akte niet de volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond. Maar wat als je je nieuwe woning had gekocht voor de verkoop van je oude woning? Dan ben je eigenlijk eigenaar van twee woningen. Dit vormt geen probleem als je je in de akte verbindt om je oude woning binnen de twee jaar na de ondertekening van de akte te verkopen.

Als je aan al deze voorwaarden voldoet, zal de notaris in de akte vermelden dat je voldoet aan de voorwaarden en de toepassing vragen van het verlaagde tarief.

Wil je visueel overzicht van de voorwaarden? Bekijk onze infofiche!  

 

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nouveautes/detail/altijd-3-registratiebelasting-bij-het-kopen-van-een-gezinswoning Wed, 16 Aug 2023 00:00:00 +0200
<![CDATA[5 tips uit onze podcast over ondernemen]]>

De vierde podcastreeks van Zeg es notaris staat volledig in het teken van ondernemen. Notarissen, maar ook experten en ondernemers bespreken met onze host Mark Heyninck tal van relevante vragen die ondernemers en ondernemers in spe wakker houden. Notaris.be selecteerde de vijf interessantste tips uit de reeks!

 

1. ‘Denk aan de verklaring van onbeslagbaarheid van de gezinswoning’ (notaris Carol Bohyn, Aflevering 1. Tips voor starters)

“Ik denk dat je maar goed kan ondernemen als je dat met een gerust gemoed kan doen. Als je weet dat je bepaalde dingen toch onder controle zal hebben, als er iets fout gaat. Eén essentieel aspect is je woning. Een minder gekende akte, maar een zeer belangrijke, is de verklaring van onbeslagbaarheid van de gezinswoning. Die akte zorgt ervoor dat een eenmanszaak, maar ook een bestuurder van een vennootschap, de garantie krijgt dat zijn gezinswoning niet in beslag zal genomen worden als het financieel slecht gaat. Superbelangrijke akte, maar helaas niet altijd gekend bij ondernemers.”

2. ‘Zorg dat je bedrijf overzichtelijk is wanneer je aan de overdracht ervan wil nadenken’ (architect Filip Cnockaert, Aflevering 2. De opvolging van je bedrijf regelen)

“Wij hebben het Voka Familio traject gevolgd. Tijdens dit traject volg je een tiental sessies waarbij je - samen met je gezinsleden - een aantal issues binnen bedrijven bespreekt met experten. Uit wat bestaat een bedrijf? Wat is omzet? Hoe zit het met de personeelskosten? De uiteindelijke bedoeling is dat je als bedrijfsleider weet hoe een bedrijf in elkaar zit en waar je naartoe wilt. Hetgeen mij sterk is bijgebleven is dat je moet zorgen dat je bedrijf op orde staat wanneer je het wil overlaten. Zorg dat het duidelijk en overzichtelijk is. Bij ons was dat dus totaal niet het geval. Ik wist niet eens wat mijn omzet was. Het bedrijf was niet klaar om overgenomen te worden, dat heb ik nu door. Dus een duidelijke boodschap: zorg dat alles proper staat voor de overnemer.”

3. ‘Zelfs met een vennootschap is het belangrijk dat de ondernemer de muur tussen zijn bedrijfsvermogen en zijn privé-vermogen niet zelf gaat afbreken’ (Dyzo adviseur, Nadine Bollen, Aflevering 3. Wat als je bedrijf zich in moeilijkheden bevindt?)

“Bij een vennootschap is het vermogen van het bedrijf afgescheiden van het vermogen van de ondernemer zelf, maar je moet de muur tussen de twee wel zelf niet beginnen afbreken… We zien bijvoorbeeld regelmatig dat mensen de bankkaart gebruiken van de vennootschap om boodschappen te gaan doen… Die mensen zijn eigenlijk schulden ten opzichte van de vennootschap aan het opbouwen. Als het fout loopt, moeten ze die ooit wel terugbetalen. Nog iets anders: als kredieten worden aangegaan door het bedrijf, dan vraagt de bank waarborgen om dat krediet te kunnen dekken. Vaak tekenen mensen dan persoonlijk borg voor dat krediet. Als de vennootschap failliet gaat, zal de bank de borg gaan aanspreken om dat krediet verder af te betalen. In zo’n geval is je privé-vermogen dan toch niet zo beschermd. Wij zien dan af en toe wel eens dat niet alleen het bedrijf failliet gaat, maar de persoon zelf achter het bedrijf die financiële lasten ook niet kan dragen. Is er dan een privé-woning en geen verklaring van onbeslagbaarheid van de gezinswoning, dan kan er beslag genomen worden op de woning, met alle dramatische gevolgen van dien. De verklaring van onbeslagbaarheid is inderdaad veel te weinig gekend bij ondernemers.”

4. “De verplichte statutenwijziging die moet gebeuren voor 1 januari moet je niet alleen zien als een verplichting, maar ook als opportuniteit om je bedrijf van dichterbij te bekijken” (notaris Ingmar De Kegel, Aflevering 4. Het belang van goede statuten

“We kunnen van de nood een deugd maken. Met een statutenwijziging kan je je statuten actualiseren en aanpassen aan de wetgeving, maar je kan ook meer op maat gaan werken. Het is een verplichting, dat klopt. En wat verplicht is, dat doen we meestal niet zo graag (lacht), maar we kunnen het wel positief bekijken. Het biedt opportuniteiten, vooral als je naar de toekomst kijkt van het bedrijf. Hoe zit het met de overname? Of hoe zit het als je eventueel wil stoppen? Ook interessant voor de oude BVBA’s: de BV is kapitaalloos geworden. Bij een statutenwijziging kan je dat onbeschikbaar stukje kapitaal die geblokkeerd staat in je vennootschap, opnieuw vrijmaken en uitkeren aan de aandeelhouders. Nu, ook hier moet je goed aftoetsen of dat je dat wilt. Het ontvangen van geld uit je vennootschap is een voordeel, maar in sommige gevallen kan het juist beter zijn om wat kapitaal in je vennootschap te houden.”

5. “Maak gebruik van digitale tools die je als ondernemer helpen” (Jan Sap, CEO van Fednot en Patrick Deleu, raadslid van het ITAA,  Aflevering 5. Digitaal ondernemen)

“Het notariaat heeft de laatste jaren serieus ingezet op digitalisering. Zo hebben we vandaag Manage My Business waarbij ondernemers zelf online aan de slag kunnen gaan om hun vennootschap op te richten, hun statuten te wijzigen of hun bedrijf te ontbinden. Daarnaast heeft het notariaat ook een digitale kluis ontwikkeld voor de burger, Izimi. Dit is niet alleen interessant voor ondernemers, maar eigenlijk voor elke burger. Je kan Izimi gewoon downloaden op je smartphone en al je belangrijke documenten uploaden. Het idee is dat je al deze documenten enkel toegankelijk en zichtbaar zijn voor jou als individuele burger. Je kan deze documenten vervolgens in alle veiligheid delen met wie je wil. Bovendien voorziet Izimi ook in een toegang tot de notariële aktenbank (NABAN). Via Izimi kan je zo je eigen persoonlijke notariële akten raadplegen. Die kan je vervolgens ook uploaden in je digitale kluis. Zo ontsluit je al je persoonlijke documenten op één plaats.”

“We hebben samen met de notarissen ook eStox ontwikkeld, het elektronisch effectenregister waarbij wat in de statuten staat over de stemrechten en de verschillende aandeelhouders wordt ingeschreven. eStox is bijzonder belangrijk geworden vandaag. Het is gedaan met papieren boeken. Iedereen weet waar hij de informatie moet terugvinden. Ook niet onbelangrijk: met eStox kan een onderneming automatisch voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen, zoals het houden van een UBO-register, net zoals de jaarlijkse bevestiging ervan. De digitale tools zijn een krachtig middel om het overzicht te houden.”

Beluister de podcast op Spotify. Liever met beeld? Dan kan je terecht op ons YouTube-kanaal.

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nouveautes/detail/5-tips-uit-onze-podcast-over-ondernemen Fri, 11 Aug 2023 00:00:00 +0200
<![CDATA[Wat is het verschil tussen wettelijk samenwonen en getrouwd zijn?]]>

Er zijn gelijkenissen tussen wettelijk samenwonen en een huwelijk, maar ook verschillen. Op het vlak van het erfrecht bijvoorbeeld. Hoe zit het met de gezinswoning? Wat met bijstand en bijdragen? En wat met jullie vermogens? Bekijk onze videotip!

Meer info in dit artikel en in deze infofiche.

 

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nouveautes/detail/wat-is-het-verschil-tussen-wettelijk-samenwonen-en-getrouwd-zijn Tue, 08 Aug 2023 00:00:00 +0200
<![CDATA[Het keuzebeding: de kers op de taart voor je huwelijkscontract]]>

Met een keuzebeding kunnen koppels - via een huwelijkscontract - afspraken maken over welke goederen de langstlevende uit het gemeenschappelijk vermogen kan houden. Vooral voor de gezinswoning kan dat best handig zijn. Zonder keuzebeding erft de langstlevende partner ‘slechts’ het vruchtgebruik over de nalatenschap, niet de volledige eigendom.

Trouwen met of zonder huwelijkscontract

Verschillende regels kunnen van toepassing zijn op getrouwde koppels. Zo heb je getrouwde partners die geen huwelijkscontract afsluiten. Ze zijn dan getrouwd onder het ‘wettelijk gemeenschapsstelsel’. Er bestaat in deze situatie een gemeenschappelijk vermogen en twee afzonderlijke vermogens van de partners. Er is niet altijd sprake van een gemeenschappelijk vermogen. Zo kunnen koppels ook kiezen om te trouwen met scheiding van goederen, waardoor ze elk hun eigen afzonderlijk vermogen hebben.

Invloed van het erfrecht

Liefde en erfrecht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om te weten of een huwelijkscontract voor jou nuttig is, moet je weten wat je van elkaar zou erven indien je niets voorziet. De overlevende huwelijkspartner erft volgens de wet het vruchtgebruik op de nalatenschap. Vruchtgebruik betekent dat de langstlevende het recht heeft om levenslang van de goederen te genieten: hij of zij kan blijven wonen in de gezinswoning, interesten innen van bepaalde rekeningen, gebruik maken van de goederen… De economische waarde van de goederen uit de nalatenschap, wat men de ‘blote eigendom’ noemt, gaat naar de kinderen. Zowel de kinderen, als de overlevende partner mogen niet zomaar zonder instemming van elkaar verkopen.

Uit de erfenis halen

Misschien heeft de overlevende partner er volledig vrede mee dat hij of zij slechts een beperkt recht verkrijgt op hun gemeenschappelijke goederen. Maar in veel gevallen willen partners juist wel volle eigendomsrechten op de goederen van hun gemeenschappelijk vermogen. Dat kan het geval zijn als de langstlevende zelf over de verkoop van de gezinswoning wil beslissen, als de banden met de (schoon)kinderen wat minder is of als er minderjarige erfgenamen zijn. Door bepaalde goederen in ‘volle’ eigendom te erven, kunnen bepaalde ongemakken vermeden worden.

Kiezen welke gemeenschappelijke goederen in volle eigendom naar de langstlevende gaan, kan door een optioneel keuzebeding te voorzien in je huwelijkscontract. Zo kan de langstlevende kiezen hoe de gemeenschappelijke goederen moeten worden verdeeld: wat neemt de langstlevende in volle eigendom en wat blijft in de nalatenschap (om verdeeld te worden volgens de wettelijke regels)? Op zich hebben de partners een grote vrijheid bij de regeling: ze kunnen afspreken dat slechts bepaalde goederen in volle eigendom toekomen aan de langstlevende, alle goederen, enkel de gezinswoning, een kunstcollectie, alleen het appartement aan zee… De omschrijving van het keuzebeding is maatwerk.

Het groot voordeel van dat beding is dat de langstlevende kan handelen in functie van de situatie zoals het bestaat op het moment van overlijden van de partner. Verschillende factoren spelen dan een rol: hoe is de relatie met de kinderen? Hoe is de financiële situatie? Wat zijn de plannen met de gezinswoning?

Oud huwelijkscontract? Doe een check-up!

Sommige oudere huwelijkscontracten bevatten nog een langst-leeft-al-heeft’-clausule. Zoals de naam het laat vermoeden, zorgt deze clausule ervoor dat de langstlevende al gemeenschappelijke goederen in volle eigendom ontvangt. Dit kan fiscaal echter duur uitkomen, waardoor er wellicht betere alternatieven zijn om te voorzien in het huwelijkscontract. De notaris kan je hierbij helpen.

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nouveautes/detail/het-keuzebeding-de-kers-op-de-taart-voor-je-huwelijkscontract Tue, 08 Aug 2023 00:00:00 +0200
<![CDATA[Waarom successieplanning niet altijd rond geld draait]]>

Nadenken over wat er met je centen en je goederen gebeurt na je dood. Je successie ‘plannen’ zoals dat heet. Niet de meest aangename bezigheid. “Successieplanning” wordt al te vaak in één adem genoemd met “belastingen besparen”. Nochtans is de fiscale kant maar één facet van successieplanning. Vaak kloppen mensen bij de notaris aan om hun naasten extra te beschermen.Niet enkel als je een groot vermogen hebt

Een vaak voorkomend misverstand is dat successieplanning enkel is weggelegd voor mensen met een groot vermogen. Wat meestal vergeten wordt, is dat je vermogen plannen, hoe groot of klein dit ook is, niet enkel gaat over de verdeling ervan. Ook “wie” een deel van je vermogen krijgt, is van belang. Voor de klassieke “kerngezinnen” (denk aan twee getrouwde ouders met kinderen) voorziet de wet een regeling die voor veel gezinnen voldoende bescherming biedt. Maar val je buiten deze situatie omdat je bijvoorbeeld vrijgezel bent, kinderloos door het leven gaat, of plusouder bent… , dan is het wat meer denkwerk. Misschien ben je je niet bewust van wie van je erft. Je informeren is cruciaal, zodat je kan ingrijpen indien nodig.

Je successie plannen bij de notaris laat in deze gevallen toe om de wettelijke volgorde te “doorbreken”. Dat kan door bijvoorbeeld een testament op te stellen. Zo kies je zelf, binnen de grenzen van wat wettelijk kan, wie een deel van jou zal erven. Dit geldt zowel voor mensen met een groot als een bescheiden vermogen, voor getrouwde mensen, als voor samenwoners of vrijgezellen.

What’s in a word…

Successieplanning kan veel vormen aannemen: een testament opstellen, een schenking doen, een huwelijkscontract laten opstellen… Maar meer en meer gaat successieplanning ook gepaard met zorgplanning. Denk aan de zorgvolmacht waarbij je, naast instructies rond je vermogen, ook persoonlijke aangelegenheden kan regelen voor het geval het later niet meer lukt. Denk maar aan het kiezen van een rusthuis. Nieuw in het rijtje is het opstellen van een erfovereenkomst. Bij het opstellen van een erfovereenkomst neemt iemand een beslissing rond een schenking en de invloed ervan op zijn erfdeel (“punctuele erfovereenkomst”) of gaan ouders met hun erfgenamen op zoek naar een evenwicht op vlak van schenkingen en genoten voordelen (“familiepact”).

Bij de grote stappen in je leven

Iedere belangrijke stap die je neemt, zoals trouwen, een huis kopen, een bedrijf opstarten, aan kinderen beginnen… heeft bepaalde gevolgen op je vermogen en op de wijze waarop het verdeeld zal worden. Een gezamenlijke aankoop van een huis bijvoorbeeld, is méér dan een nieuwe woning delen. Het is een stukje vermogen en een financiële bescherming voor je partner. Het bedrijf dat je opstart heeft méér dan enkel patrimoniale gevolgen voor jou, het heeft mogelijk ook een invloed op het vermogen van je huwelijkspartner. Wettelijk samenwonen is méér dan het invullen van een gezamenlijk fiscale aangifte; je wordt elkaars erfgenaam. Bij overlijden van je partner, erf je het vruchtgebruik over de gezinswoning. Bij elk van deze stappen moet je een bepaalde reflex maken: wat betekent dit voor mijn vermogen en dat van mijn gezin? Ga ik hier mee akkoord of wil ik hier nog wat aan sleutelen?

Niet enkel een kwestie van geld

Successieplanning is enkel weggelegd voor de grote vermogens? Klopt niet helemaal. Zo kan een schenking ook nut hebben bij mensen die één gezinswoning hebben. Of een schenking voor je loont, zal de notaris met jou bekijken. De notaris kan je een vergelijking maken en kan je evengoed adviseren om juist niet te schenken.

Conclusie: successieplanning gaat niet alleen over de verdeling van je vermogen. In veel gevallen gaat het ook om het organiseren van een bescherming. Aarzel niet om informatie te vragen bij een notaris.

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nouveautes/detail/waarom-successieplanning-niet-altijd-rond-geld-draait Thu, 03 Aug 2023 00:00:00 +0200
<![CDATA[Podcast Zeg es notaris: 5 nieuwe afleveringen over ondernemen beschikbaar!]]> Ontdek de podcast op Spotify of YouTube

Voor praktische ondernemerstips moet je bij “Zeg es notaris” zijn, de podcast van Notaris.be.
Waarop moet je zeker letten als starter? Hoe kan je de nodige bescherming inbouwen voor jezelf en je gezin? Hoe de opvolging van je bedrijf regelen? Wat zijn je opties als het gaat om digitaal ondernemen? En waarom zijn statuten belangrijk? Dit en veel meer komt aan bod in vijf nieuwe afleveringen van onze podcast.

Luister nu via Spotify. Liever mét beeld? Dan kan je terecht op ons YouTube-kanaal.

 

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nouveautes/detail/podcast-zeg-es-notaris-5-nieuwe-afleveringen-over-ondernemen-beschikbaar Tue, 01 Aug 2023 00:00:00 +0200
<![CDATA[ De notaris: onmisbare vertrouwenspersoon bij erfenissen]]> Een familielid is net overleden. Op zo’n moeilijk moment heb je nood aan ondersteuning en een juridische gids. De notaris helpt je bij het nemen van de noodzakelijke stappen, van begin tot einde. Hij is een neutrale expert die erfgenamen begeleidt om tot een duurzame regeling te komen, zonder dat zij zich tot de rechtbank moeten wenden.

Wanneer iemand overlijdt, moeten zijn erfgenamen een zogenaamde aangifte van nalatenschap indienen. Deze fiscale verplichting geeft de fiscus een overzicht van de nalatenschap met oog op het innen van successierechten (of erfbelasting in Vlaanderen). Dit gaat gepaard met verschillende formaliteiten en strikte termijnen. Een vergissing of onnauwkeurigheid bij het invullen van dat document kan leiden tot zware financiële gevolgen voor een nietsvermoedende erfgenaam. De notaris en zijn team helpen je bij het voorbereiden en het opstellen van de aangifte van nalatenschap.

Tegelijkertijd kan de notaris voor de erfgenamen de akte van onroerende erfopvolging in orde brengen. Dit hebben de erfgenamen nodig om vastgoed uit de nalatenschap te kunnen verkopen. Informeer hier tijdig naar bij je notaris.

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nouveautes/detail/de-notaris-onmisbare-vertrouwenspersoon-bij-erfenissen Tue, 25 Jul 2023 00:00:00 +0200
<![CDATA[Vastgoedbarometer: minder transacties, tijd van forse prijsstijgingen achter de rug?]]> Ontdek ook de prijsevoluties in jouw gemeente!

In de eerste zes maanden van dit jaar was het minder druk op onze vastgoedmarkt. Vooral in Vlaanderen, met -5,9% minder transacties in vergelijking met de eerste jaarhelft van 2022. Dat blijkt uit de Vastgoedbarometer van de Federatie van het Notariaat. De gemiddelde prijs van een huis in België daalde lichtjes in vergelijking met 2022: -0,3% zonder rekening te houden met de inflatie. Die van een appartement steeg met +1,7%. Het aandeel jonge kopers, van 30 jaar of jonger, daalde in vergelijking met 2022. 

De prijsevoluties van alle gemeenten zijn beschikbaar op
Notaris.be/vastgoedprijzen.

Vastgoedactiviteit in België: -4,2%
In het 1ste semester van 2023 waren er -4,2% minder vastgoedtransacties in ons land in vergelijking met dezelfde periode in 2022.
Vooral in januari en februari 2023 was het minder druk op de Belgische vastgoedmarkt: -10,5% en
-10,4% in vergelijking met 2022. In maart en april was de daling van de vastgoedactiviteit beperkt: -1% en -2,7%. In mei was er nog een daling van -6%, maar in juni steeg de vastgoedactiviteit met +5,5%.

Meer transacties in het 2de trimester
In vergelijking met het 1ste trimester 2023 steeg de vastgoedactiviteit in het afgelopen trimester met +2,5%. In vergelijking met het 2de trimester 2022 was de daling beperkt: -1,1%.
In het afgelopen trimester werden er in ons land vooral minder huizen verkocht in vergelijking met het 2de trimester 2022: -4,2%. Op de appartementenmarkt was de daling beperkter: -1,4%. Het aantal verkochte gronden nam toe: +2,9%.

Vastgoedactiviteit in de regio’s: daling het grootst in Vlaanderen
In de eerste jaarhelft van 2023 daalde het aantal vastgoedtransacties in de drie regio’s in vergelijking met dezelfde periode in 2023: van -1,1% in Wallonië tot -5,9% in Vlaanderen. In Brussel bedroeg de daling -3,7%.
Net zoals in België, waren er in het 2de trimester 2023 meer transacties dan in het 1ste trimester van dit jaar: +1,9% in Wallonië, +2,2% in Vlaanderen en zelfs +8,5% in Brussel.
In juni 2023 steeg de vastgoedactiviteit in alle regio’s in vergelijking met juni 2022: +3,6% in Vlaanderen, +4,2% in Brussel en +9,2% in Wallonië.
Notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be: “We zien overal dezelfde trend: in het begin van het jaar was het duidelijk minder druk op de vastgoedmarkt. Het 2de trimester was een stuk beter dan het 1ste trimester, met als uitschieter de maand juni, waarin de vastgoedactiviteit zelfs steeg in vergelijking met juni 2022.” 

Vastgoedactiviteit in de Vlaamse provincies
In de eerste zes maanden van 2023 daalde de vastgoedactiviteit in alle Vlaamse provincies in vergelijking met dezelfde periode in 2022: van -1,7% in Limburg tot -8,6% in West-Vlaanderen.
Toch was er beterschap in het 2de trimester van 2023 in vergelijking met het 1ste trimester: de activiteit steeg in alle provincies, van +1,4% in Antwerpen tot +6,1% in West-Vlaanderen. Uitzondering was de provincie Limburg: de vastgoedactiviteit daalde er met -1,6%.
In juni 2023 steeg de activiteit in alle Vlaamse provincies: van +3,1% in West-Vlaanderen tot +6,6% in Oost-Vlaanderen. Uitzondering was Vlaams-Brabant: de activiteit daalde er met -2,5%.

Gemiddelde prijs van een huis in België: 320.937 euro (-0,3%)
In het 1ste semester 2023 kostte een huis in ons land gemiddeld 320.937 euro. In vergelijking met het jaargemiddelde van 2022 ging het om een daling van -0,3%.
Notaris Bart van Opstal: “Dat is opvallend, want de afgelopen jaren steeg de prijs van een huis constant. Ter vergelijking: in 2018 bedroeg de gemiddelde prijs van een huis in België 253.608 euro.”

Huizen in de regio’s
In Vlaanderen betaalden kopers in de eerste zes maanden van het jaar gemiddeld 356.863 euro voor een huis. In vergelijking met het jaargemiddelde van 2022 ging het om een stijging van +1,7% zonder rekening te houden met de inflatie.
In Wallonië daalde de gemiddelde prijs naar 236.148 euro (-1,4% in vergelijking met 2022). In Brussel was de daling groter: -4,1%, naar een gemiddelde prijs van 536.712 euro.

Huizen in de Vlaamse provincies
Zonder rekening te houden met de inflatie, steeg de prijs van een huis in alle Vlaamse provincies: van +1,2% in West-Vlaanderen, met een gemiddelde prijs van 321.433 euro, tot +4% in Limburg, met een gemiddelde prijs van 309.329 euro.
Enkel in Oost-Vlaanderen bleef de gemiddelde prijs stabiel: 337.925 euro.

Gemiddelde prijs van een appartement in België: 255.882 euro (+1,7%)
Een appartement in ons land kostte in de eerste zes maanden van 2023 gemiddeld 255.882 euro. Het ging om een prijsstijging van +1,7% in vergelijking met het jaargemiddelde van 2022, zonder rekening te houden met de inflatie. Kopers moesten gemiddeld zo’n 4.000 euro meer betalen voor een appartement in vergelijking met vorig jaar.
In de eerste zes maanden van dit jaar was een appartement ongeveer 65.000 euro goedkoper dan een huis. Ter vergelijking: in 2018 bedroeg het prijsverschil zo’n 42.000 euro.

Appartementen in de regio’s
In Vlaanderen klokte de gemiddelde prijs van een appartement af op 263.953 euro. De prijs steeg met
+2,5% in vergelijking met het jaargemiddelde van 2022, zonder rekening te houden met de inflatie. Kopers moesten gemiddeld zo’n 7.000 euro meer betalen voor een appartement in vergelijking met vorig jaar.
In Wallonië steeg de prijs met +2,4%, naar een gemiddelde prijs van 199.530 euro.
In Brussel kostte een appartement in het 1ste semester 2023 gemiddeld 273.208 euro, een daling van
-0,6% in vergelijking met het jaargemiddelde van 2022.

Appartementen in de Vlaamse provincies
In de eerste zes maanden van 2023 steeg de gemiddelde prijs van een appartement in alle Vlaamse provincies: van +1,9% in Antwerpen tot +6,3% in Limburg. Ondanks deze prijsstijging bleef Limburg de goedkoopste provincie, met een gemiddelde prijs van 245.890 euro.
Vlaams-Brabant was de duurste Vlaamse provincie om een appartement  te kopen, met een gemiddelde prijs van 283.140 euro.

Nieuwbouwappartementen versus bestaande appartementen
Van alle appartementen die in de eerste helft van 2023 werden verkocht, ging het om 15,1% nieuwbouwappartementen. Meteen goed voor het kleinste aandeel van de laatste vijf jaar. In 2018 bedroeg hun aandeel nog 21,6%.
Een nieuwbouwappartement in ons land kostte gemiddeld 314.479 euro. In vergelijking met het jaargemiddelde van 2022 ging het om een prijsstijging van +5,6%.
Een bestaand appartement kostte gemiddeld 246.579 euro: +1,7% in vergelijking met 2022.
Van 100 verkochte nieuwbouwappartementen werden er 74 verkocht in Vlaanderen, 20 in Wallonië en 6 in Brussel.
Voor bestaande appartementen ging het om 63 verkopen in Vlaanderen, 23 in Brussel en 14 in Wallonië.
In Vlaanderen kostte een nieuwbouwappartement gemiddeld 326.931 euro (+5,2% in vergelijking met 2022). In Brussel bedroeg de gemiddelde prijs 344.514 euro. In Wallonië ging het om 263.754 euro.

Aandeel jonge kopers wat kleiner dan in 2022
In het 1ste semester 2023 was een koper gemiddeld 40,2 jaar oud.
Het aandeel van kopers van 30 jaar of jonger werd kleiner in vergelijking met 2022. Hun aandeel bedroeg nu 27,3%, in 2022 ging het om 29,3%.
In Vlaanderen was het aandeel jonge kopers in de eerste jaarhelft van 2023 het grootst: 28,7%. In Brussel het kleinst: 20,5%.
Oost-Vlaanderen was de provincie met het grootste aandeel jonge kopers: 30,9%. Meteen gevolgd door Antwerpen (30,4%) en Limburg (29,8%). Hun aandeel was het kleinst in Vlaams-Brabant (24,1%) en Waals-Brabant (16,2%).

Wanneer we in deze Vastgoedbarometer ‘inflatie’ vermelden, gaat het om het verschil in percentage van de gemiddelde inflatie in 2022 en de gemiddelde inflatie in de eerste zes maanden van 2023.

Benieuwd naar de prijsevoluties per gemeente? Ontdek onze online tool.
 

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nouveautes/detail/vastgoedbarometer-minder-transacties-tijd-van-forse-prijsstijgingen-achter-de-rug Thu, 20 Jul 2023 00:00:00 +0200
<![CDATA[Hoe wordt het ereloon van de notaris berekend?]]> Ontdek onze videotip!

Als je een huis koopt, betaal je niet alleen de aankoopprijs. Het grootste deel van de bijkomende kosten zijn belastingen. Daarnaast is er ook een ereloon voor het notariskantoor. Hoe wordt dat precies berekend? Bekijk onze videotip! En ontdek onze rekenmodules.

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nouveautes/detail/hoe-wordt-het-ereloon-van-de-notaris-berekend Tue, 11 Jul 2023 00:00:00 +0200
<![CDATA[Ondernemersbarometer: aantal nieuwe vennootschappen in de lift, oprichters gemiddeld 6 jaar jonger]]> Verplichte aanpassing statuten: 37,6% van de ondernemers ondernam al actie

In de periode van 1 mei 2022 tot 30 april 2023 werden er in ons land 40.813 nieuwe vennootschappen opgericht. Het gaat om een stijging met +2,7% in vergelijking met een jaar eerder. De oprichters waren gemiddeld 6 jaar jonger. Dat blijkt uit de vierde Ondernemersbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot). De barometer geeft ook aan dat eind juni 37,6% van de vennootschappen hun statuten hebben aangepast. De deadline voor de verplichte aanpassing is 31 december 2023.

Aantal nieuwe vennootschappen stijgt jaar na jaar
Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking. Sinds dan gelden er nieuwe spelregels voor ondernemers en vrije beroepers die hun activiteiten via een vennootschap uitoefenen. Het doel van de wetgever: het ondernemerschap bevorderen. Met succes zo blijkt: in het eerste jaar (1 mei 2019 tot en met 30 april 2020) werden er 32.707 nieuwe vennootschappen opgericht. Een jaar later, in volle coronacrisis, ging het om 37.784 nieuwe oprichtingen. In de periode van 1 mei 2021 tot 30 april 2022 werden er in ons land 39.737 nieuwe vennootschappen opgericht. In de afgelopen periode waren er 40.813 oprichtingen.
Jan Sap, CEO van Fednot: “De nieuwe spelregels slaan aan omdat ze meer flexibiliteit bieden voor startende ondernemers. In het jaar voor de inwerkingtreding van het WVV waren er gemiddeld 2.111 oprichtingen per maand, intussen zijn het er 3.401.”

Meer oprichtingen in Vlaanderen en Wallonië
Vlaanderen was het afgelopen jaar goed voor 26.088 opgerichte vennootschappen, een stijging met  +3,4%. In Wallonië bedroeg de stijging +2,7% met in het totaal 9.253 oprichtingen. In Brussel was er een beperkte daling oprichtingen: -0,7%, goed voor 5.472 oprichtingen.
In Vlaanderen was Antwerpen de provincie met de meeste oprichtingen (7.494, +2,8%). De grootste stijging van het aantal oprichtingen viel in Vlaams-Brabant te noteren: +8,8%.

Bijna uitsluitend oprichtingen van BV’s
Zowat alle nieuwe vennootschappen die in de periode van 1 mei 2022 tot en met 30 april 2023 werden  opgericht waren Besloten Vennootschappen (97,4%). Door de nieuwe regelgeving is de BV, nog meer dan vroeger, dé standaard vennootschapsvorm voor ondernemers. Enkel grote en beursgenoteerde bedrijven kiezen voor een Naamloze Vennootschap.

Oprichter gemiddeld 6 jaar jonger dan vorig jaar
De oprichter van een vennootschap was gemiddeld 39 jaar. Dat is gemiddeld zo’n 6 jaar jonger in vergelijking met onze vorige Ondernemersbarometer. Nu was bijna 55% van de oprichters tussen 25 en 40 jaar oud. Het aandeel oprichters ouder dan 40 jaar bedroeg 39,8%.

Verplichte aanpassing statuten: bijna 65% van de vennootschappen moet nog actie ondernemen
Eind maart hadden 32,3% van de vennootschappen hun statuten aangepast aan de nieuwe regelgeving. Eind juni ging het om 37,6%.
Notaris Jelle Van Hove, woordvoerder van Notaris.be: “Ondernemers hebben er nochtans alle belang bij om actie te ondernemen. De nieuwe regelgeving biedt heel wat extra mogelijkheden die pas uitwerking hebben als de statuten zijn aangepast. Zo kan de zaakvoerder van een familiebedrijf zijn opvolging beter regelen. Hij kan ook al aandelen schenken aan zijn kinderen en tegelijkertijd het zeggenschap behouden. En besloten vennootschappen kunnen de toetreding en de uittreding van aandeelhouders veel vlotter laten verlopen. Deze statutenwijziging is bovendien het perfecte moment om samen met de notaris een juridische check up te doen en de onderneming toekomstbestendig te maken.”
 

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nouveautes/detail/ondernemersbarometer-aantal-nieuwe-vennootschappen-in-de-lift-oprichters-gemiddeld-6-jaar-jonger Wed, 05 Jul 2023 00:00:00 +0200
<![CDATA[ Successierechten en schenkingsrechten voor gezinnen: nieuwe regeling voor Brussel ]]> Een ontwerp van ordonnantie dat de Brusselse fiscaliteit wijzigt op vlak van successie-en schenkingsrechten, werd vorige vrijdag aangenomen door het Brusselse parlement. Dit ontwerp past de fiscaliteit aan aan de nieuwe gezinsstructuren. Het wil ook de overdrachten tussen verschillende generaties bevorderen. In Vlaanderen gelden al gelijkaardige regels.

De regels die bepalen wie van wie erft, zijn federaal. Maar de fiscale tarieven, gunstmaatregelen en vrijstellingen bepalen de Gewesten. Zo gelden in Vlaanderen bijzondere successie- en schenkingstarieven voor partners.

Ook Brussel voert binnenkort bijzondere regelingen in voor feitelijk samenwonende partners (wettelijk samenwonende partners genieten ook in Brussel en Wallonië al van het tarief partners).

 

 

Een overzicht een aantal belangrijke wijzigingen:

  • Feitelijk samenwonende partners die minstens 1 jaar samenwonen genieten van het verlaagd tarief dat geldt voor partners en rechte lijn (zoals kinderen);
  • Feitelijk samenwonende partners die minstens 3 jaar samenwonen genieten, van het verlaagd tarief voor het verkrijgen van de gezinswoning (hoofdverblijfplaats) en van het verlaagd tarief voor de vererving van familiale ondernemingen en vennootschappen.
  • Het toepassingsgebied van de vrijstelling van het successierecht op een groepsverzekering van de erflater met de wettelijk samenwonende als begunstigde zal uitgebreid worden;

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nouveautes/detail/successierechten-en-schenkingsrechten-voor-gezinnen-nieuwe-regeling-voor-brussel Mon, 03 Jul 2023 00:00:00 +0200
<![CDATA[Online deelnemen aan een openbare verkoop? 5 belangrijke vragen over Biddit]]> 1. Ik zie op Biddit ‘openbare verkopen’ en ‘verkopen uit de hand’?

Biddit is het online verkoopplatform van het notariaat. Op Biddit kan je twee soorten verkopen terugvinden: openbare verkopen en de onderhandse verkopen. Onderhandse verkopen zijn ‘traditionele’ verkopen waarbij je zelf met de verkoper tot een akkoord komt over het pand en de prijs. Ook hier kan je rechtstreeks online een bod uitbrengen. Dat bod komt automatisch bij de notaris terecht.

Panden die openbaar worden verkocht kan je herkennen aan de hand van de rode labels. De panden die onderhands worden verkocht, herken je aan de blauwe labels. Het is belangrijk om het verschil te kennen. Bij een openbare verkopen gelden immers specifieke regels. De procedure is korter waardoor je snel eigenaar wordt, maar hetzelfde geldt voor de betalingstermijnen van de koper…

Let wel, Biddit is dé vindplaats voor alle online (openbare) verkopen van notarissen, maar er bestaan ook nog ‘fysieke’ openbare verkopen. Gegevens over de fysieke openbare verkopen kan je bijvoorbeeld raadplegen in de Notariskrant.

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nouveautes/detail/online-deelnemen-aan-een-openbare-verkoop-5-belangrijke-vragen-over-biddit Fri, 30 Jun 2023 00:00:00 +0200