Nieuws RSS - Notaris.be Nieuws RSS - Notaris.be https://www.notaris.be/nouveautes/rss Sat, 03 Dec 2022 03:31:28 +0100 <![CDATA[Waarvoor dient het ondernemingsnummer van je onderneming?]]>

Elke onderneming moet op facturen, akten, documenten, website een 'ondernemingsnummer' toevoegen. Wat is dat eigenlijk zo'n ondernemingsnummer en waarom is het zo belangrijk? Ontdek het in onze nieuwe FAQ!

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nouveautes/detail/waarvoor-dient-het-ondernemingsnummer-van-je-onderneming Fri, 02 Dec 2022 00:00:00 +0100
<![CDATA[De nieuwe NotaBene is er ! ]]>

De nieuwe editie van de NotaBene komt vers van de drukpers. Ontdek opnieuw mooie verhalen, tips en tricks en interviews. Deze keer vertelt Axel Daeseleire, die binnenkort te zien is in Erfgenaam Gezocht (VTM), ons meer over wat ondernemen, liefde en de dood voor hem betekent.

Dit en nog zoveel meer kan je vanaf nu ontdekken!

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nouveautes/detail/de-nieuwe-notabene-is-er Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 +0100
<![CDATA[Wat kan je als pleegouder regelen voor je pleegkind?]]> Het is de week van de pleegzorg. In Vlaanderen zetten bijna 7.000 pleeggezinnen zich elke dag in om kinderen en jongeren met een kwetsbare thuissituatie een veilige thuis te geven. Notarissen krijgen af en toe vragen van pleegouders: erft een pleegkind van mij? Kan ik iets regelen en… benadeel ik dan mijn biologische kinderen niet?

In tegenstelling tot adoptiekinderen, erven pleegkinderen niet automatisch van de pleegouders. Ze erven dus van hun ouders. De ouders behouden trouwens ook het ouderlijk gezag. Wie financieel iets wil regelen voor zijn pleegkind kan naar de notaris. Er zijn immers verschillende mogelijkheden om toch een financiële bescherming te voorzien.

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nouveautes/detail/wat-kan-je-als-pleegouder-regelen-voor-je-pleegkind Fri, 25 Nov 2022 00:00:00 +0100
<![CDATA[Nu al nadenken over je erfenis? Steeds meer Belgen doen het!]]> Ontdek onze Familiebarometer

Nadenken over je nalatenschap: er zijn leukere bezigheden. En toch treffen steeds meer mensen regelingen via bijvoorbeeld  een testament of een zorgvolmacht. Ze doen dit om hun vermogen volgens hun specifieke wensen over te dragen naar een volgende generatie, maar ook om bijvoorbeeld te anticiperen op mogelijke gezondheidsproblemen. Successieplanning gaat vaak over meer dan het regelen van geldzaken. Proactief je nalatenschap regelen, kan ook conflicten vermijden en voor gemoedsrust zorgen.

Aantal zorgvolmachten in de lift
In de eerste zes maanden van 2022 werden er in ons land ruim 41.000 zorgvolmachten afgesloten. In vergelijking met dezelfde periode in 2021 ging het om een stijging van +21,3%. Dat blijkt uit de Familiebarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot).
Zorgvolmachten waren vooral populair in het noorden van het land: in het 1ste semester van dit jaar werden er in Vlaanderen 36.840 zorgvolmachten afgesloten.
De zorgvolmacht werd in september 2014 in het leven geroepen. Sindsdien werden er in het totaal 320.461 zorgvolmachten geregistreerd in het centraal register dat beheerd wordt door Fednot.

Wie kiest voor een zorgvolmacht en waarom?
Doorgaans kiezen vooral 65-plussers voor een zorgvolmacht. In de eerste zes maanden van 2022 waren ze goed voor een aandeel van ongeveer 72%. Maar ook jongere mensen lagen wakker van hun gezondheid: 22,2% van zij die een zorgvolmacht afsloten, was 51 tot 65 jaar, 4,6% was 36 tot 50 jaar.
Met een zorgvolmacht kan je anticiperen op de situatie waarbij je zelf geen beslissingen kan nemen over je vermogen (door een ziekte, ouderdom, een ongeval…). Je geeft de bevoegdheid aan één of meerdere personen om specifieke of algemene handelingen te stellen over jouw vermogen. Zo kan je één of meerdere personen aanduiden om bv. je facturen te betalen, je bankrekeningen te beheren, je huurgelden en pensioenen te innen, je belastingaangifte op te maken of de belastingen te betalen.
In een zorgvolmacht kan je ook aangeven wanneer of onder welke voorwaarden de aangeduide personen jouw woning mogen verkopen of verhuren. In de praktijk wordt zo’n volmacht vaak toegekend aan de partner of aan één of meerdere kinderen. Dit alles gebeurt zonder de tussenkomst van de rechtbank.

Verklaring van voorkeur
In sommige gevallen duidt de vrederechter een bewindvoerder aan om personen te beschermen. Dit is het geval bij mensen die ofwel geen zorgvolmacht hebben opgesteld (waardoor er geen regeling werd voorzien), ofwel een zorgvolmacht hebben die onvoldoende bescherming biedt, waardoor de tussenkomst van het gerecht noodzakelijk is. De bewindvoerder kan dan, in jouw plaats, bepaalde handelingen stellen i.v.m. je goederen (de huur betalen, je pensioen innen,  …) of i.v.m. je persoon (bepalen waar je zal verblijven, ….). 
Als de vrederechter een bewindvoerder moet aanduiden, bepaalt hij meteen ook welke handelingen deze kan stellen. De vrederechter kan een familielid als bewindvoerder aanstellen, maar hij kan ook een advocaat aanduiden.
Wie liever een vertrouweling als bewindvoerder heeft, kan een zogenaamde verklaring van voorkeur opmaken zolang hij of zij nog gezond van geest is. Net zoals bij een zorgvolmacht, kan je in een verklaring van voorkeur meerdere personen in een bepaalde volgorde aanduiden. Dat is nuttig voor het geval de aangewezen vertrouwenspersoon mocht overlijden.
In de eerste 6 maanden van 2022 werden er 7.601 verklaringen van voorkeur geregistreerd. Dat zijn er 20,5% meer in vergelijking met dezelfde periode in 2021.
Wie zo’n verklaring afsloot, was in 70% van de gevallen ouder dan 65 jaar. 21,8% was 51 à 65 jaar oud, 6,3% was 36 à 50 jaar oud.

Erfovereenkomsten
In september 2018 trad het nieuwe erfrecht in werking. Een van de nieuwigheden was de erfovereenkomst waarmee je onder strikte voorwaarden afspraken kan maken over een toekomstige nalatenschap. Het geeft aan families meer mogelijkheden om hun nalatenschap in alle transparantie te regelen.
Een erfenis kan een familie dichter bij elkaar brengen, maar ook tot conflicten leiden tussen erfgenamen. Bijvoorbeeld wanneer een kind eerder al een schenking ontving en zijn broer of zus niet. Als ouders en kinderen in alle transparantie en onder begeleiding van een notaris een erfovereenkomst sluiten, kunnen ruzies  vermeden worden.
Sinds de nieuwe wetgeving werden 10.164 erfovereenkomsten afgesloten. In het eerste semester van 2022 werden er 1.822 erfovereenkomsten afgesloten, een flinke stijging in vergelijking met dezelfde periode in 2021.

Testamenten blijven populair
In de eerste zes maanden van 2022 werden er in ons land 35.092 testamenten geregistreerd, iets meer dan in dezelfde periode in 2021 (+1,3%). Ter vergelijking: in de eerste zes maanden van 2018 werd er 27.788 testamenten geregistreerd, in dezelfde periode in 2019 ging het om 33.102 testamenten. Door de lockdown als gevolg van corona waren er in 2020 minder testamenten: 28.152.  
Het gaat om testamenten opgemaakt voor de notaris (de zogenaamde ‘authentieke testamenten’) en data van eigenhandig geschreven testamenten die nadien ter registratie aan een notaris zijn aangeboden.
Steeds meer mensen willen binnen de wettelijke mogelijkheden de controle behouden over wat er met hun erfenis gebeurt. Een testament blijft hiervoor het instrument bij uitstek. Je huwelijkspartner of je kinderen hebben sowieso recht op een deel van je erfenis, die kan je niet onterven. Voor de rest ben je vrij om na te laten aan anderen. Heb je geen testament opgesteld, dan zal je erfenis worden verdeeld volgens de bestaande wetgeving.

Schenkingen
Ook schenkingen, zowel van roerende als onroerende goederen, blijven populair. In de eerste zes maanden van 2021 was er in ons land een recordaantal schenkingen: 21.495. In het eerst semester van dit jaar waren er nog iets meer: 21.791.
Op nationaal niveau bleef het aantal onroerende schenkingen in de eerste zes maanden van 2022 zo goed als stabiel: -0,2% in vergelijking met de eerste zes maanden van 2021. Het aantal schenkingen van roerende goederen zat in de lift: +5,8%.

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nouveautes/detail/nu-al-nadenken-over-je-erfenis-steeds-meer-belgen-doen-het Tue, 22 Nov 2022 00:00:00 +0100
<![CDATA[De nieuwe notaristips komen er aan! ]]> Onze notarissen geven je opnieuw een heleboel nuttige informatie en tips mee. In de gloednieuwe reeks bespreken we bijvoorbeeld hoe je aan een geslaagde huizenjacht begint, wat precies het verschil is tussen de zorgvolmacht en het bewind, waarom ondernemers dit jaar best hun statuten eens onder de loep nemen... en zoveel meer! 

Hou dus Notaris.be en onze kanalen op sociale media in de gaten! 

 

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nouveautes/detail/de-nieuwe-notaristips-komen-er-aan Tue, 22 Nov 2022 00:00:00 +0100
<![CDATA[Hervorming van het notariaat: wat verandert er vanaf 1 januari 2023?]]> Federatie van het Notariaat bezorgd over de financiële impact voor de notariskantoren

Vannacht werd de wet over het statuut van de notaris en de tuchtprocedure van het beroep goedgekeurd in het federaal parlement. Een verlaging van de erelonen staat in een Koninklijk Besluit dat samen met de wet in werking zal treden op 1 januari 2023. Een en ander is het gevolg van de politieke vraag om de kostprijs van de aankoop van een woning te verlagen. Deze en andere aanpassingen aan het ereloon van de notarissen zullen een aanzienlijke financiële impact hebben op de 1.126 notariskantoren van het land, klinkt het bij de Federatie van het Notariaat.

Vastgoedakten: welke korting vanaf 1 januari 2023?
Voor de aankoop en de financiering met een krediet voor een woning met een aankoopsom tot en met 850.000 euro komt er vanaf 1 januari 2023 een korting voor de kopers.
Wie een woning koopt die 100.000 tot 350.000 euro kost, zal gemiddeld 1.000 euro minder betalen voor de aankoop en de financiering van zijn woning. Het moet gaan om de enige woning die de koper bezit en hij moet er zelf in wonen.
Voor woningen tussen de 350.000 en 850.000 euro wordt de korting gradueel verlaagd.
De korting heeft drie bestanddelen: een vermindering van gemiddeld 10% op het ereloon van de notaris voor de koopakte, een vermindering van 20% op het ereloon van de notaris voor de kredietakte en een vast bedrag voor de dossierkosten die de notaris mag aanrekenen voor beide akten. Wat dit laatste betreft, gaat het om 750 euro voor de eerste akte (verkoop of krediet) en 550 euro voor de bijkomende akte (krediet, hypothecaire volmacht).
Deze kortingen gelden enkel als de koper een natuurlijk persoon is. Niet voor vennootschappen dus. De nieuwe tarieven gelden voor verkopen uit de hand, maar ook voor openbare verkopen. En ook voor kangoeroewoningen en co-housingpanden.

Grote financiële impact voor de notariskantoren
Jan Sap, directeur-generaal van Fednot: “De impact van deze nieuwe tarieven zal groot zijn voor het notariaat. Zeker omdat sinds de initiële goedkeuring door de regering in april de economische omstandigheden fors gewijzigd zijn. Wat de precieze gevolgen zullen zijn, zal Fednot van nabij opvolgen. In het bijzonder als het gaat om notarissen die net aan de slag zijn gegaan.”

Wat met de familiale akten?
Akten zoals de zorgvolmacht, de akte van erfopvolging en de aanvaarding van een erfenis onder voorrecht van boedelbeschrijving bestonden nog niet toen de wettelijke basis voor de erelonen van notarissen werd vastgelegd. Die basis dateert van 1950. In 1980 werden enkel wat details aangepast.
Voor deze akten komt er vanaf 1 januari 2023 een vast ereloon van 195 euro. Bij een akte van erfopvolging komt er 125 euro bij per onroerend goed in de erfenis. Bij een zorgvolmacht komt er 100 euro bij als er twee lastgevers zijn.
Bij globale erfovereenkomsten, dit zijn overeenkomsten tussen ouders en al hun erfgenamen in rechte lijn, en de regelingsakten voor een echtscheiding door onderlinge toestemming of scheiding
van tafel en bed zal het ereloon worden berekend in functie van het te verdelen vermogen.

Vennootschap oprichten wordt goedkoper
De kost voor de oprichting van een besloten vennootschap met standaardstatuten zal ongeveer 1.000 euro bedragen (op dit ogenblik gaat het om zo’n 1.500 euro), inclusief een vast ereloon (200 euro), een forfait voor de aktekosten (275 euro) en publicatiekosten en belastingen. Zowat de helft van wat de ondernemer betaalt aan de notaris, komt dus bij de overheid terecht. Het gaat om oprichtingen door natuurlijke personen met inbreng van geld, om starters een duwtje in de rug te geven.

Meer notarissen en meer doorgroeimogelijkheden
De afgelopen tijd werden er jaarlijks maximum 90 nieuwe kandidaat-notarissen benoemd in ons land. Vanaf 2023 zal het om minimum 120 nieuwkomers gaan. Hierdoor wordt het notariaat extra toegankelijk.
Ook de inhoud van het notarisexamen (dat intussen 20 jaar bestaat) wordt aangepast: deelnemers
krijgen vanaf 2024 vragen over drie algemene thema’s en een thema dat ze zelf mogen kiezen (familie, vastgoed of vennootschappen).
Wie slaagt in het examen, krijgt een extra optie om als notaris aan de slag te gaan: als “toegevoegd notaris”. Het gaat om een volwaardig notaris, met exact dezelfde bevoegdheden als een reguliere notaris. Een toegevoegd notaris zal in loondienst actief zijn in het kantoor. Hij is dus een werknemer van het kantoor die notaris kan zijn zonder bedrijfsrisico’s te nemen.

Vernieuwde tuchtprocedure
Op dit ogenblik lopen tuchtprocedures steeds op provincieniveau, via de Provinciale Kamers van notarissen. In de toekomst komt er een onafhankelijke tuchtraad op nationaal niveau, in samenwerking met de gerechtsdeurwaarders, met aan het hoofd een magistraat.

Voortzetting modernisering
Al deze elementen zorgen voor een verdere modernisering van het notariaat. De laatste grote hervorming kwam er zo’n 20 jaar geleden, met o.a. de invoering van het notarisexamen.
Notaris Katrin Roggeman, voorzitter van Fednot: “Intussen hebben we uiteraard niet stilgezeten. Het beroep heeft een ware transformatie ondergaan en heeft fors geïnvesteerd in digitalisering, met één einddoel: de cliënten nog beter bedienen. De politiek heeft tijdens de debatten de meerwaarde van de notaris opnieuw duidelijk erkend. Voor het notariaat betekent dit evenwel een zware inspanning die met de nodige ongerustheid gepaard gaat. Toch willen we dichtbij de burger blijven staan als vertrouwenspersoon bij uitstek.”   

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nouveautes/detail/hervorming-van-het-notariaat-wat-verandert-er-vanaf-1-januari-2023 Thu, 17 Nov 2022 00:00:00 +0100
<![CDATA[Luister of kijk naar Zeg es notaris, de podcast van Notaris.be!]]> Elke aflevering van onze podcast biedt je interessante weetjes, tips van experten en boeiende verhalen over alle sleutelmomenten in je leven waarbij de notaris je helpt. In de eerste editie van Zeg es notaris hebben we het over alleenstaanden.

Waarop moet je als alleenstaande letten als je een huis koopt? Wat als je alleenstaande wordt na een echtscheiding of een overlijden? En wat zijn je opties als het over je erfenis gaat?

Huizen zijn duur, maar toch slagen sommige jongeren er toch in om een woning kopen. Dat blijkt uit de Jongerenbarometer van Notaris.be.

Hoe kan dit? In de eerste aflevering van Zeg es notaris gaan we na hoe je als alleenstaande kan opboksen tegen de stijgende woonkosten.

Onze host Mark Heyninck praat erover met notarissen Goedele Vandekerckhove en Ingmar De Kegel. 

Beluister alle afleveringen via Spotify Of via Apple Podcasts

Verkiest u geluid en beeld? Dan kan u terecht op ons YouTube-kanaal 

 

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nouveautes/detail/luister-of-kijk-naar-zeg-es-notaris-de-podcast-van-notaris-be Mon, 14 Nov 2022 00:00:00 +0100
<![CDATA[Wat is een verkoop op lijfrente?]]> Heb je al eens gehoord van een verkoop "op lijfrente"? Dat is een verkoop waarbij de koper het totaal aankoopbedrag niet in één keer betaalt aan de verkoper. De koper verbindt zich ertoe levenslang of voor een vastgestelde maximumtermijn aan de verkopers of aan de langstlevende van hen, maandelijks een geldsom te betalen. Dit bedrag kan al dan niet geïndexeerd worden. Zo'n verkoop komt niet overdreven veel voor, maar kan in specifieke situaties wel voordelen hebben. Onze notaristip legt het kort en bondig voor je uit. 

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nouveautes/detail/wat-is-een-verkoop-op-lijfrente-2 Mon, 07 Nov 2022 00:00:00 +0100
<![CDATA[Heb je een startkapitaal nodig om een BV op te richten? ]]>

Altijd al gedroomd van je eigen winkel? Je eigen IT bedrijf om handige app’s te ontwikkelen? Misschien heb je wel zin om de sprong te wagen en al je creatieve ideeën te vertalen in een bedrijf. Maar wat met de kosten… Hoe zit het met het startkapitaal?

Goed nieuws: een startkapitaal inbrengen is geen formele vereiste meer om je BV op te richten, maar… niet alles mag en kan zomaar! Je neemt best een accountant onder de arm die je kan helpen met het opstellen van een degelijk financieel plan. Want een toereikend startvermogen blijft van belang. Laat je dus tijdig adviseren. Wil je meer informatie? Check onze nieuwe FAQ! 

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nouveautes/detail/heb-je-een-startkapitaal-nodig-om-een-bv-op-te-richten Fri, 04 Nov 2022 00:00:00 +0100
<![CDATA[Beslissingen nemen over je levenseinde: alles op een rijtje]]> Iedereen sterft. Dat is zeker, maar niemand is zeker van het tijdstip of de manier waarop. Als patiënt worden we zo veel als mogelijk betrokken bij het bepalen van ons lot, maar niemand kan de toekomst voorspellen en niemand kan garanderen dat we steeds in staat zullen zijn om zelf beslissingen te nemen over ons levenseinde. Toch is hierop anticiperen mogelijk aan de hand van voorafgaande wilsverklaringen.

Wilsverklaringen zijn documenten waarin je zelf duidelijke richtlijnen geeft over een aspect van je levenseinde voor het geval er zich situaties voordoen waarbij je zelf je wensen niet meer kan uitdrukken. Deze documenten hebben met andere woorden pas uitwerking wanneer je door een ziekte, coma, verlamming, dementie… wilsonbekwaam wordt. Deze documenten hoef je niet zelf niet op te stellen. Op Leif.be kan je de wilsverklaringen met de nodige toelichting raadplegen, zodat je zelf aan de slag kan.

Er bestaan momenteel vijf verschillende wilsverklaringen:

  • De voorafgaande negatieve wilsverklaring waarbij je op voorhand nauwkeurig aangeeft dat je, ingeval van onherroepelijke wilsonbekwaamheid, alle of bepaalde onderzoeken en/of behandelingen niet wenst te krijgen. De arts is verplicht om je wensen hieromtrent te eerbiedigen. De verklaring is onbeperkt geldig. Naast jouw eigen exemplaar, voorzie je best een exemplaar voor je arts, je vertegenwoordiger of je familieleden. Deze wilsverklaring kan je niet laten registreren bij de gemeente.
  • De voorafgaande wilsverklaring euthanasie kan je enkel opstellen indien je euthanasie wenst in geval je in een onomkeerbare comateuze toestand zou verkeren. Je kan dus niet op voorhand aangeven dat je euthanasie wenst voor andere gevallen dan een coma. Twee getuigen moeten de wilsverklaring mee ondertekenen. Sinds 2 april 2020 is deze verklaring onbeperkt geldig. Wie voor deze datum een verklaring had opgesteld, valt onder de oude regelgeving. Een laatste herbevestiging zal nog nodig zijn. Je kan een vertrouwenspersoon aanstellen om de arts in te lichten over de euthanasieverklaring indien je als patiënt zelf niet meer in staat bent om dat zelf te doen. De arts is echter niet verplicht om jouw richtlijnen te volgen. Hij kan weigeren om euthanasie uit te voeren. In zo’n geval zal de door jou aangeduide vertrouwenspersoon beroep moeten doen op een andere arts. Deze wilsverklaring kan je kosteloos laten registreren bij de gemeente, maar het blijft van belang om je behandelende arts op de hoogte te brengen van het bestaan van zo’n wilsverklaring.

Opgelet! Verwar de ‘voorafgaande wilsverklaring euthanasie’ niet met een ‘euthanasieverzoek’ waarbij een patiënt die lijdt aan een ongeneeslijke en ondragelijke aandoening (fysiek en/of psychisch) om levensbeëindiging kan verzoeken. Het gaat om twee onderscheiden procedures en toepassingsgebieden.

  • De verklaring voor orgaandonatie is een document waarbij je een keuze voor orgaandonatie officieel bekendmaakt. Wist je trouwens dat Belgen het vaakst organen afstaan in de wereld? In België worden de organen van de overledene immers automatisch aangewend om iemands leven te redden, tenzij je dat schriftelijk en uitdrukkelijk hebt geweigerd. De verklaring is registreerbaar bij de gemeente.
  • De verklaring inzake de wijze van teraardebestelling gebruik je om je keuze rond je uitvaart bekend te maken. Zowel de artsen, familieleden als de begrafenisondernemer zijn verplicht om je wensen te eerbiedigen. De verklaring wordt best geregistreerd bij de gemeente zodat er efficiënt kan nagegaan worden wat de wensen waren van de overledene. De wensen rond de uitvaart bekend maken via een testament kan, maar is niet wenselijk. Vaak worden testamenten immers pas behandeld na de begrafenis van de overledene…
  • Iedereen kan kiezen om zijn lichaam aan de wetenschap te schenken. De lichaamsschenking aan de wetenschap is noodzakelijk voor de vorming van onze toekomstige artsen en voor onderzoek naar nieuwe technieken. Iedere wilsbekwame persoon kan hiervoor contact opnemen met een medische faculteit naar keuze. Deze zal je informeren over de te ondernemen stappen en zal je een document als voorbeeld ter beschikking stellen, om te kunnen overgaan tot schenking van het lichaam aan de wetenschap. Dit document dient handgeschreven, gedateerd en ondertekend te worden door de schenker. Het vermeldt ook de modaliteiten over wat er achteraf met het lichaam moet gebeuren (religieuze dienst, crematie…)

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nouveautes/detail/beslissingen-nemen-over-je-levenseinde-alles-op-een-rijtje Thu, 03 Nov 2022 00:00:00 +0100
<![CDATA[Hoeveel successierechten betalen mijn kinderen? ]]>

Successierechten betalen... klinkt niet als muziek in de oren. Elk gewest kent zijn eigen successierechten (in Vlaanderen erfbelasting genoemd). Hoe zit het eigenlijk met de erfbelasting voor kinderen in Vlaanderen? Zijn ze hoog of valt het toch best mee? Vind het antwoord in onze nieuwe FAQ

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nouveautes/detail/hoeveel-successierechten-betalen-mijn-kinderen Fri, 28 Oct 2022 00:00:00 +0200
<![CDATA[Extra jaar voor wie ingrijpend energetisch renoveert en zijn vorige woning nog niet heeft verkocht]]> Wie een gezinswoning koopt, geniet onder bepaalde voorwaarden van het verlaagd belastingtarief van 3%. Dit aantrekkelijk tarief is enkel van toepassing voor zover de koper geen andere eigendom heeft. Kopers die hun woning pas verkopen na de aankoop van de nieuwe, kunnen ook van de 3% genieten voor zover ze zich verbinden om de woning binnen de twee jaar te verkopen. Dit tarief zou verlengd worden naar 3 jaar en retroactief inwerking treden voor aankopen vanaf 1 januari 2022. De nieuwe regeling is opgenomen in een ontwerp van decreet.

Wie een woning koopt in Vlaanderen kan onder verschillende tarieven vallen. Het standaardtarief dat geldt voor de aankoop van een onroerend goed bedraagt 12%. Wie een gezinswoning koopt, kan onder bepaalde voorwaarden genieten van het verlaagd tarief van 3%. Ben je van plan om deze woning grondig energetisch te renoveren of je woning te slopen en herop te bouwen? Dan geniet je zelfs van een nog lager tarief van 1%.

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nouveautes/detail/extra-jaar-voor-wie-ingrijpend-energetisch-renoveert-en-zijn-vorige-woning-nog-niet-heeft-verkocht Thu, 27 Oct 2022 00:00:00 +0200
<![CDATA[Is het geld op jouw zichtrekening jouw eigendom?]]> Ontdek het antwoord in onze nieuwe Notaristip!

We gebruiken allemaal dagdagelijks onze zichtrekeningen. Maar hoe zit het eigenlijk als je getrouwd bent? Is wat op jouw zichtrekening staat altijd jouw 'eigen' vermogen of spelen er andere regels? Notaris Bohyn legt het ons uit in onze nieuwe Notaristip 

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nouveautes/detail/is-het-geld-op-jouw-zichtrekening-jouw-eigendom Mon, 24 Oct 2022 00:00:00 +0200
<![CDATA[Kan je een testament achteraf herroepen of wijzigen? ]]>

Een testament klinkt niet echt modern, maar het is wel bijzonder nuttig instrument in onze moderne samenleving. Vandaag blijven mensen vrijgezel, ze vormen een nieuw samengesteld gezin of ze beschouwen sommige niet-familieden juist wel als familie.

Met een testament kan je kiezen wat er met je vermogen gebeurt na je overlijden. Bijzonder aantrekkelijk aan het testament is dat je het kan aanpassen aan de omstandigheden van je leven. Een testament is altijd herroepbaar. Je kan je testament op elk moment wijzigen.  Wil je er meer over weten? Bekijk onze nieuwe FAQ!

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nouveautes/detail/kan-je-een-testament-achteraf-herroepen-of-wijzigen Fri, 21 Oct 2022 00:00:00 +0200
<![CDATA[Nieuwe infofiche over nieuw samengestelde gezinnen]]>

Erfrecht, plusouders en pluskinderen… niet altijd een eenvoudige zaak. Notariskantoren krijgen vaak vragen over de werking van het erfrecht bij nieuw samengestelde gezinnen. Hoe behoud je het financieel evenwicht tussen je kinderen (uit een vorige relatie) en je nieuwe partner? Er zijn verschillende mogelijkheden. Onze nieuwste infofiche legt het uit! 

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nouveautes/detail/nieuwe-infofiche-over-nieuw-samengestelde-gezinnen Wed, 19 Oct 2022 00:00:00 +0200
<![CDATA[Vastgoedbarometer: ondanks woelige tijden houdt de vastgoedmarkt voorlopig goed stand ]]> In het derde trimester daalde de vastgoedactiviteit in ons land met slechts -1,4% in vergelijking met dezelfde periode in 2021. Dat blijkt uit de Vastgoedbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot).
De prijs van een huis zat in de eerste 9 maanden van het jaar in de lift: +7,6% in vergelijking met het jaargemiddelde van 2021. De prijs van een appartement steeg minder snel: +3,4%. Opvallend: het percentage kopers dat 30 jaar of jonger was, nam dit jaar toe in vergelijking met 2021.

Vastgoedactiviteit in ons land: -1,4%
In het 3de trimester 2022 waren er in ons land -1,4% minder vastgoedtransactie in vergelijking met het 3de trimester in 2021. Vooral in juli 2022 was het minder druk op de Belgische vastgoedmarkt: -7,4% minder transacties dan in juli 2021. In augustus en september steeg de vastgoedactiviteit lichtjes in vergelijking dezelfde maanden in 2021: +2,4% en +0,4%.
De vastgoedactiviteit daalde het afgelopen trimester in de drie regio’s. De daling was het grootst in Brussel: -3,7% in vergelijking met het 3de trimester 2021. In Vlaanderen en Wallonië daalde het aantal transacties minder sterk: -1,5% en -1,0%.
Notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be: “Ondanks de stijgende rente en de zware energiekost houdt de vastgoedmarkt voorlopig goed stand. Jonge kopers waren het afgelopen trimester opvallend actief, deels uit vrees dat de rentevoeten nog zullen stijgen.”
Ook in de periode januari-september 2022 bleef de daling van het aantal transacties beperkt in vergelijking met dezelfde periode in 2021: -1,7% in België, -1,3% in Brussel, -1,5% in Vlaanderen en
-2,0% in Wallonië.

Vastgoedactiviteit in de Vlaamse provincies
Het aantal transacties daalde het afgelopen trimester het meest in de provincie Antwerpen in vergelijking met het 3de trimester 2021: -3,2%. Ook in Oost- en West-Vlaanderen daalde de vastgoedactiviteit: -1,3% en -2,1%. In Limburg (+0,1%) en Vlaams-Brabant (+0,6%) bleef de activiteit zo goed als stabiel in vergelijking met het 3de trimester 2021.
In de periode januari-september daalde het aantal transacties het meest in Vlaams-Brabant (-2,6%) en West-Vlaanderen (-3,5%). In Antwerpen (-1,5%) en Limburg (-0,6%) was de daling beperkt. In Oost-Vlaanderen steeg de vastgoedactiviteit in de eerste 9 maanden van 2022 lichtjes: +0,9%.

Gemiddelde leeftijd kopers
Wie dit jaar al vastgoed in ons land kocht, was gemiddeld 39,2 jaar oud. Ter vergelijking: in 2017 ging het om 39,6 jaar. In vergelijking met 2021 zat het percentage jonge kopers in de lift in de eerste 9 maanden van 2022: in
2021 was slechts 27,9% van de kopers 30 jaar of jonger, dit jaar ging het om 30,2% van de kopers. In Vlaanderen was het percentage jonge kopers dit jaar zelfs nog iets hoger: 32,2%. In 2021 ging het om 28,4%.
Dit jaar kochten jonge kopers vooral in Oost-Vlaanderen (het percentage jonge kopers bedroeg er 35%), Limburg (34,3%) en Antwerpen (33,8%).
Notaris Bart van Opstal: “Het percentage oudere kopers daalde in de eerste 9 maanden van 2022. Het lijkt er dus op dat investeerders wat minder actief zijn op de markt.”

Gemiddelde prijs van een huis in België: 317.426 euro (+7,6%)
Een huis in ons land werd in de eerste 9 maanden van 2022 gemiddeld +7,6% duurder in vergelijking met het jaargemiddelde van 2021. Rekening houdend met de inflatie (8,8%) daalde de reële prijs van een huis met -1,2%.  

Huizen in de regio’s
In Vlaanderen betaalden kopers in de eerste 9 maanden van 2022 gemiddeld 346.169 euro voor een huis. Het ging om een prijsstijging van +7,6% in vergelijking met het jaargemiddelde van 2021.
In Brussel moesten kopers gemiddeld 573.646 euro betalen voor een huis. Zonder rekening te houden met de inflatie, ging het om een prijsstijging van +6,2% in vergelijking met het jaargemiddelde van 2021.
In Wallonië bleef de prijs voor een huis het goedkoopst: 233.571 euro, +4,8% in vergelijking met het jaargemiddelde van 2021.
Opvallend: rekening houdend met de inflatie van 8,8%, daalde de reële prijs van een huis in alle regio’s:
-1,2% in Vlaanderen, -2,6% in Brussel en -4,0% in Wallonië.

Huizen in de Vlaamse provincies
Dezelfde trend in alle Vlaamse provincies: rekening houdend met de inflatie, daalde de reële prijs van een huis overal lichtjes: van -0,2% in Limburg tot -2,6% in West-Vlaanderen.
Vlaams-Brabant bleef de duurste provincie om een huis te kopen: de gemiddelde prijs bedroeg 401.612 euro in de eerste 9 maanden van het jaar.
Limburg bleef het goedkoopst: de gemiddelde prijs van een huis klokt af op 295.355 euro. In vergelijking met het jaargemiddelde van 2021 steeg de prijs er wel het meest: +8,6%, zonder rekening te houden met de inflatie.

Gemiddelde prijs van een appartement in België: 259.966 euro (+3,4%)
Een appartement in ons land kostte gemiddeld 259.966 euro: +3,4% in vergelijking met het jaargemiddelde van 2021. Rekening houdend met de inflatie, ging het om een reële prijsdaling van -5,4%.

Appartementen in de regio’s
In Vlaanderen klokte de gemiddelde prijs van een appartement af op 266.695 euro. Zonder rekening te houden met de inflatie, ging het om een prijsstijging van +3,1% in vergelijking met het jaargemiddelde van 2021.
In Brussel klokte de gemiddelde prijs van een appartement af op 281.570 euro (+4,0%).
In Wallonië ging het om 196.975 euro (+5,1%).

Appartementen in de Vlaamse provincies
Ook zonder rekening te houden met de inflatie daalde de prijs van een appartement in West-Vlaanderen
met -1,6%, naar een gemiddelde prijs van 284.346 euro. 
Vlaams-Brabant was met een gemiddelde prijs van 288.994 euro de duurste Vlaamse provincie in de eerste 9 maanden van 2022. De prijs van een appartement steeg er ook het meest in vergelijking met het jaargemiddelde van 2021: +8,9%.

Benieuwd naar de prijzen in jouw gemeente? Ontdek onze online Vastgoedbarometer!

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nouveautes/detail/vastgoedbarometer-ondanks-woelige-tijden-houdt-de-vastgoedmarkt-voorlopig-goed-stand Tue, 18 Oct 2022 00:00:00 +0200
<![CDATA[Twee notarissen bij een verkoop... betaal ik dan meer? ]]>

Nee! Zowel koper als verkoper zijn vrij om hun notaris te kiezen. Het feit dat er twee notarissen betrokken zijn bij een verkoop, heeft geen invloed op het verschuldigde ereloon. De notarissen krijgen dan gewoon elk de helft van het ereloon, jij voelt daar financieel niets van. 

Nog belangrijk om te weten: de notaris kiest zijn ereloon niet zelf. Het ligt wettelijk vast en bovendien werkt de notaris niet met een uurtarief. Twijfel dus niet om je notariskantoor te contacteren als je bijkomende vragen hebt. Wil je nog wat advies of heb je nog vragen voor het ondertekenen van de akte? Ook hiervoor zal de notaris je graag ontvangen. Zo is het gebruikelijk dat cliënten, naast de verkoop, hun familiale situatie bespreken met de notaris. Bijkomende regelingen zijn soms nodig om het lot van de woning volledig te regelen. Wil je er meer over weten? Bekijk dan onze nieuwe FAQ

Wil je zelf nagaan wat de verschillende kosten zijn bij een aankoop? Twijfel niet om onze rekenmodule uit te proberen! 

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nouveautes/detail/twee-notarissen-bij-een-verkoop-betaal-ik-dan-meer Fri, 07 Oct 2022 00:00:00 +0200
<![CDATA[Ardennenbarometer: minder vastgoedtransacties in de eerste helft van 2022]]> De Federatie van het Notariaat (Fednot) analyseerde de vastgoedactiviteit en de prijzen in een twintigtal Ardense gemeenten die bijzonder populair zijn bij kopers van tweede verblijven. Het gaat om een zeer heterogene markt, maar net zoals in de rest van Wallonië en België daalde het aantal transacties in de eerste helft van 2022. In sommige gemeenten waren Vlaamse kopers nog zeer actief, in het bijzonder in Rendeux, Gedinne en Vresse-sur-Semois. De mediaanprijs van een huis steeg in de ganse regio.


Ook in de Ardennen minder vastgoedtransacties
In de eerste helft van 2022 daalde het aantal vastgoedtransacties in de Ardense gemeenten met -11,7% in vergelijking met dezelfde periode in 2021. In Wallonië bedroeg de daling van de vastgoedactiviteit in het eerste semester -2,5%.
Frédéric Dumoulin, notaris in Durbuy: "De daling van de activiteit had te maken met een reeks macro-economische factoren. Kopers van vastgoed moesten rekening houden met de stijging van de rente en zware energiekosten. Bovendien was de inflatie hoog en de economische context onzeker. Hierdoor namen potentiële kopers meer dan voordien de tijd om voor- en nadelen af te wegen alvorens de sprong te wagen.”

Marktaandeel per gemeente: Vielsalm leidt de dans
In de eerste helft van 2022 waren de Ardense gemeenten goed voor een marktaandeel van 6,6% van de transacties in het Waals Gewest. Vooral Vielsalm was bijzonder populair bij kopers. De Luxemburgse gemeente was in de Ardennen goed voor een marktaandeel van bijna 10%, gevolgd door Durbuy (6,6%), Ciney (6,1%) en Beauraing (6,2%). Tellin had het kleinste marktaandeel: 1,6%.

Vastgoedactiviteit per gemeente
Qua aantal transacties waren er in de eerste zes maanden van 2022 veel verschillen tussen de gemeenten. Zo was er na de uitzonderlijk sterke stijging van het aantal transacties in de eerste helft van 2021 (+225,9%) in Gedinne een correctie in de eerste helft van 2022 (-58%). In Vielsalm en Houyet steeg het aantal transacties het meest: +46,7% en +42,7% in vergelijking met het 1ste semester 2021.
In 11 van de Ardense gemeenten daalde de vastgoedactiviteit met meer dan 10%.
Notaris Frédéric Dumoulin: "We zagen dezelfde trend als in de rest van het land. Na een uitzonderlijk druk jaar 2021, koelde de markt lichtjes af tot een normaal niveau. Toch bleven de Ardense gemeenten populair bij kopers van tweede verblijven. De streek heeft heel wat troeven op vlak van recreatie, zowel tijdens weekends als langere periodes én in alle seizoenen.”

Waar kochten Vlamingen het meest?
Het is geen geheim: de Ardennen zijn populair bij Vlaamse kopers. In de eerste helft van 2022 waren ze vooral actief in Rendeux (63%), Gedinne (41,2%), Vresse-sur-Semois (40%), Houffalize (33,3%) en Durbuy (32,4%). Het aandeel Vlaamse kopers was het laagst in Houyet (3,1%).

Wat brengt de toekomst?
Zullen de Ardense gemeenten hun populariteit behouden? In de periode 2017-2022 waren er alleszins wat verschuivingen: in Gedinne, Viroinval, Doische, Rendeux en Hastière zat het aantal Vlaamse kopers fel in de lift. Het tegenovergestelde scenario in Somme-Leuze, Bièvre, Vresse-sur-Semois, Tellin, Hotton, Gouvy, Vielsalm, Bouillon, La Roche-en-Ardenne en Houyet.

Mediaanprijs woning steeg in de Ardennen
In de eerste helft van 2022 steeg de mediaanprijs van een huis in de Ardennen met +5,9% tot 180.100 euro. Toch bleef de prijs een stuk lager dan in de rest van België: in Wallonië kostte een huis 199.000 euro,  in Vlaanderen 310.000 euro in Vlaanderen en in Brussel 480.000 euro.
Tussen de Ardense gemeenten waren de prijsverschillen groot: van 82.500 euro in Hastière tot 255.000 euro in Libin.
Rekening houdend met een inflatie van 7,7% daalde de reële prijs van een huis in de Ardennen met zo’n 3.000 euro in vergelijking met 2021.
Investeerders waren in de afgelopen jaren steeds actiever op de markt en dat had zijn effect op de prijzen. Zo steeg de mediaanprijs van een huis in de afgelopen vijf jaar met +28,6%. In die periode nam de waarde van een huis met zo’n 40.000 euro toe. Rekening houdend met de inflatie van 15,6% ging het om een reële stijging van 13%. Die stijging was groter dan in België (+11,7%) en Wallonië (+8,8%). In Vlaanderen bedroeg de reële stijging +13,6%.

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nouveautes/detail/ardennenbarometer-minder-vastgoedtransacties-in-de-eerste-helft-van-2022 Thu, 06 Oct 2022 00:00:00 +0200
<![CDATA[Energiecrisis: kan je verhuurder de huurprijs indexeren? ]]> Veel huurders kijken met gefronste wenkbrauwen naar de brief die aankondigt dat hun huurprijs wordt gewijzigd. Zomaar de huurprijs ‘indexeren’… kan dat wel zomaar? Zeker in deze kostelijke tijden is het nuttig om als huurder én verhuurder precies te weten wat kan en mag. Een woordje uitleg.

Elke verhuurder van een woning mag één keer per jaar zijn huurprijs indexeren. Indexeren is niet hetzelfde als willekeurig verhogen. Een indexering betekent dat de verhuurder de huurprijs aanpast in functie van de kosten van het levensonderhoud.

Bij de huidige huurovereenkomsten mag de huurindexering elk jaar op de verjaardag van de inwerkingtreding van het huurcontract geïndexeerd worden. Dat gebeurt – in tegenstelling tot wat wordt gedacht – dus niet altijd in januari. De verhuurder moet je dit schriftelijk vragen, het gebeurt niet automatisch. De verhuurder kan een indexering vragen, ook al staat er niets over bepaald in de huurovereenkomst. Alleen als de overeenkomst de indexering uitdrukkelijk uitsluit, kan het niet.

Hij mag je tot drie maanden terug in de tijd de indexering vragen.

Stel: je hebt een huurcontract dat gestart is op 1 september 2021.

  • De verhuurder mag ten vroegste een indexering toepassen op 1 september 2022;
  • Indien hij de indexering vraagt in november 2022, kan hij de indexering toepassen vanaf 1 september 2022 (de verjaardag van de huurovereenkomst)
  • Indien hij de indexering vraagt in januari 2023, kan hij de indexering slechts toepassen vanaf 1 oktober 2022 (slechts drie maanden terug in de tijd).

De verhuurder kan niet meer vragen dan wat de indexering toelaat. Hij kan wel kiezen om de indexering (gedeeltelijk) niet in te rekenen in de huurprijs.

Opgelet: de woninghuurwetgeving is met de jaren geëvolueerd. Zit je met een oude huurovereenkomst? Dan zijn er andere regels van toepassing. Informeer je hierover bij een notaris of een vastgoedmakelaar.

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nouveautes/detail/energiecrisis-kan-je-verhuurder-de-huurprijs-indexeren Wed, 05 Oct 2022 00:00:00 +0200
<![CDATA[Is een samenlevingsovereenkomst nuttig? ]]>

Heb je al eens nagedacht over een samenlevingsovereenkomst? Een samenlevingsovereenkomst is een mooi extraatje voor ongehuwde koppels die net wat meer willen regelen. En dat kan het verschil uitmaken. Want ongehuwde koppels genieten niet van dezelfde wettelijke omkadering als gehuwden. Met een samenlevingsovereenkomst leg je bijvoorbeeld vast wie wat bezit en wie wat betaalt. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar in een gezin met pluskinderen kan het behoordelijk ingewikkeld worden. Goede afspraken maken dan goede partners. Maar een samenlevingsovereenkomst is ook bijzonder nuttig om te anticiperen op een eventuele breuk. En niet te vergeten... een samenlevingsovereenkomst kan écht het verschil uitmaken als een wettelijke samenwonende  zijn partner verliest aan een beroepsziekte of een arbeidsongeval. 

Hoezo? Dat lees je allemaal in onze nieuwe FAQ

Bron:Fednot

]]>
https://www.notaris.be/nouveautes/detail/is-een-samenlevingsovereenkomst-nuttig Fri, 30 Sep 2022 00:00:00 +0200