Verhoogd abattement

Indien de koper die van het gewone abattement kan genieten eveneens een financiering aangaat met hypothecaire inschrijving op het betreffende goed, wordt bijkomend een abattement toegekend van € 10.000 (indien de aankoop onderworpen is aan het gewone tarief van 10%) of van € 20.000 (indien de aankoop onderworpen is aan het verlaagd tarief van 5%). Dit betekent kortom een bijkomende vermindering van de registratierechten met € 1.000.

Dit bijkomend abattement wordt toegekend bovenop het gewone abattement van € 15.000 zodat het verhoogde abattement ofwel € 25.000 bedraagt ofwel € 35.000.

De voorwaarden van het gewone abattement (zie hierboven) blijven gelden, maar er moet ook een hypotheek worden gevestigd op het aangekochte goed. De hypothecaire inschrijving moet gebeuren binnen twee jaar na de datum van registratie van de aankoop of binnen vijf jaar indien de aankoop een bouwgrond of een woning of een appartement op plan betreft of een gebouw dat op het ogenblik van de aankoop nog niet als woning aangewend kan worden.

Het is wel niet vereist dat alle kopers een hypothecaire inschrijving nemen op het goed.

Bij de notaris

  • Als u een woning of een stuk bouwgrond koopt en u gaat daarvoor een hypothecaire lening aan, dan betaalt u sinds 1 januari 2009 1.000 euro minder registratierechten dan vroeger, dankzij het verhoogde abattement. De notaris legt uit aan welke voorwaarden u moet voldoen om hiervoor in aanmerking te komen.
 

De regels omtrent meeneembaarheid en abattement zijn complex ? raadpleeg uw notaris voor een correcte berekening.