Renovatieabattement

In tegenstelling tot het gewone abattement of het verhoogde abattement heeft het renovatieabattement niet enkel tot doel om natuurlijke personen via fiscale maatregelen de mogelijkheid te geven om een eigen woning te verwerven. 

 

De maatregel die geldt vanaf 1 september 2009 heeft tot doel het (opnieuw) in gebruik nemen als woning van renoveerbare verwaarloosde, leegstaande, onbewoonbare,… panden. Een aantal grondvoorwaarden die noodzakelijkerwijze verbonden zijn aan de verkrijging van het gewone of het verhoogd abattement, zijn hier bijgevolg niet van toepassing.

De vermindering van 30.000 euro van de heffingsgrondslag voor de berekening van de registratierechten kan afzonderlijk gevraagd worden of gecumuleerd worden met het al dan niet verhoogd abattement.

De belangrijkste voorwaarden zijn :

  • Het goed moet gelegen zijn in Vlaanderen.
  • Er moet sprake zijn van een aankoop.
  • De aankoop moet een onroerend goed betreffen “om er een hoofdverblijfplaats te vestigen” .
  • Op het ogenblik van aankoop moet het goed zijn opgenomen in één of meer van volgende registers, inventarissen of lijsten (het leegstandsregister, de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten, de lijsten van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen en verwaarloosde gebouwen en/of woningen.
  • Het goed mag maximaal 4 opeenvolgende jaren vóór de aankoop gelijktijdig of consecutief in één of meerdere van die registers, inventarissen of lijsten opgenomen zijn.
  • Het goed moet gerenoveerd worden.
  • Het aangekochte goed moet bestemd worden als hoofdverblijfplaats binnen een termijn van 2 of 5 jaar na de datum van de registratie.