Gewoon abattement

Dit wil zeggen dat de eerste € 15.000 van de heffingsgrondslag vrijgesteld is van registratierechten. Deze vrijstelling is zowel van toepassing bij aankopen aan 10% als bij aankopen aan 5% registratierechten.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • een natuurlijk persoon zijn (dus geen vennootschap);
  • het onroerend goed voor de geheelheid in volle eigendom aankopen (dit mag door meerdere personen samen);
  • geen van de kopers mag op de datum van de overeenkomst tot koop voor het geheel (volle) eigenaar zijn van een ander onroerend goed in België dat tot bewoning is bestemd;
  • de hoofdverblijfplaats vestigen in het onroerend goed: indien het een woning betreft, binnen de twee jaar na de aankoop; indien het een bouwgrond of een woning of appartement op plan betreft, binnen de vijf jaar na de aankoop.
 

De regels omtrent meeneembaarheid en abattement zijn complex ? raadpleeg uw notaris voor een correcte berekening.