Het bodemdecreet, het bodemattest

Naar aanleiding van de verkoop van een eigendom moet de verkoper in het Vlaamse Gewest per kadastraal perceel een bodemattest voorleggen aan de koper. De verkoopovereenkomst zal melding maken van het bodemattest en zijn inhoud.

Bodemonderzoek

Wanneer op een onroerend goed dat verkocht wordt een activiteit wordt of werd uitgeoefend of een inrichting gevestigd is of was die vermeld staat op een lijst vastgelegd door de Vlaamse Regering (de zogenaamde risico-activiteiten), dan zal de verkoper voor de verkoop in principe een oriënterend bodemonderzoek op zijn kosten moeten laten verrichten door een erkend bodemsaneringsdeskundige. Het deskundigenverslag zal opgezonden worden aan OVAM, die de gepaste maatregelen zal bevelen voor de verkoop(overdracht) kan plaatsvinden.

Bij overdracht van een onroerend goed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een bodemattest eveneens verplicht.
Wanneer een mogelijk verontreinigd terrein wordt verkocht zal vooraf in principe een verkennend bodemonderzoek op kosten van de verkoper moeten worden uitgevoerd.
Nadien zullen door BIM gepaste maatregelen worden bevolen voor de overdracht kan plaatsvinden.
 

Bij de notaris

  • U wenst een woning of een perceel bouwgrond te verkopen. Bent u dan verplicht om een bodemonderzoek te laten uitvoeren voor u tot de verkoop kan overgaan? De notaris legt uit.