Coëfficiënten voor gronden

I. Antwerpen
1. Polders 7,82
2. Zandstreek 7,10
3. Kempen 10,11
II. Vlaams-Brabant
1. Zandstreek 6,47
2. Kempen 10,25
3. Zandleemstreek 5,94
4. Leemstreek 4,69
III. Limburg
1. Kempen 9,44
2. Zandleemstreek 6,11
3. Leemstreek 4,48
4. Grasstreek 4,49
IV. West-Vlaanderen
1. Duinen 4,81
2. Polders 4,72
3. Zandstreek 6,37
4. Zandleemstreek 5,18
5. Leemstreek 4,77
V. Oost-Vlaanderen
1. Polders 4,93
2. Zandleemstreek 5,08
3. Zandstreek 5,41
4. Leemstreek 4,93

Publicatie Belgisch Staatsblad van 13 december 2016
(3-jaarlijkse herziening)