Opzegging van de pacht door de pachter

Ongeacht de duur en ondanks elke andersluidende overeenkomst, kan de pachter te allen tijde een einde maken aan de pacht, mits opzegging ten minste één jaar vooraf.

 

Het spreekt vanzelf dat, indien de beide partijen akkoord zijn, zij steeds een einde aan de lopende pacht kunnen maken. Dit akkoord moet vastgesteld worden bij notariële akte of bij een verklaring voor de vrederechter.