De fiscale aftrek en de lening

Zowel de intresten, de kapitaalaflossingen als de eventuele schuldsaldopremies met betrekking tot een hypothecaire lening geven recht op een aftrek in de personenbelasting.

 

De aftrek geldt in principe alleen indien de volgende voorwaarden zijn vervuld:

  • de hypothecaire lening werd afgesloten bij een Europese instelling met een looptijd van minstens 10 jaar;
  • deze lening moet afgesloten zijn om een woning te verwerven
  •  op 31 december van het jaar waarin de leningsakte  werd verleden,moet deze woning de enige woning van de belastingplichtige zijn en de eigen woning van de belastingplichtige zijn die hij dus, in principe, zelf moet betrekken.