2 september 2021

Thomas Dusselier, notaris te Knokke-Heist zoekt voor onmiddellijke indiensttreding : Een notarieel bediende (m/v)

Voltijds

Functieomschrijving:

  • Onthaal van cliënten aan de balie
  • Voorafgaandelijke opzoekingen ter voorbereiding van de vastgoeddossiers
  • Post-akte verwerking onder meer het vervullen stipt opvolgen van alle taken na de ondertekening van de notariële akte
  • Dagelijkse elektronische registratie van de akten, etc.,
  • Meldingsformaliteiten m.b.t. vennootschappen en huwelijkscontracten
  • Klassement en archivering
  • Het opvolgen van de verkoopdossiers (tussenkomsten, het opmaken van eenvoudige akten)

Wij bieden:

Interesse ?

Mail je motivatiebrief en CV naar td@tdnotaris.be of kvp@tdnotaris.be of per post op het adres hieronder vermeld.”

Thomas Dusselier

Notaris

Natiënlaan 118/22

8300 Knokke-Heist

Tel : 050 63 20 20 “

Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum bevatten, in onze databank bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang (bv. contacteren voor een nieuwe job). Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door info@privanot.be te contacteren. Wij zien erop toe dat al uw persoonsgegevens behandeld worden volgens de geldende Privacywetgeving.

 Afdrukken