4 maart 2021

Notarieel jurist

Voltijds

Functieomschrijving:

 • Wij zijn op zoek naar een notarieel jurist(e), bij voorkeur met ervaring, die zelf-standig dossiers wil beheren in verschillende vakgebieden, ook complexere materies, en dit voor spoedige indiensttreding met het oog op duurzame voltijdse samenwerking.
 • Naast het opstellen van notariële aktes of aangiftes van nalatenschap, ook verstrekken van juridisch advies in alle domeinen van het notariaat

Werkomgeving:

 • Jong kantoor bestaande uit één notaris en 3 medewerkers.
 • Aangename werkomgeving in een goed gelegen kantoor.
 • Moderne computer-infrastructuur (software NOTADOC).

Wij vragen:

 • Bachelor of master in de rechten / notariaat, bachelor rechtspraktijk of gelijkwaardig door ervaring
 • Zelfstandige en punctuele aanpak van dossiers
 • Kennis van het Nederlands, Frans en Engels
 • Bij voorkeur reeds ervaring in de vastgoedsector, het notariaat of een ander juridisch beroep
 • Woonachtig in Maaseik of omliggende gemeentes

Wij bieden:

 • Voltijds contract van onbepaalde duur met groeps- en hospitalisatie-verzekering
 • Afwisselende verantwoordelijke job, dit in rechtstreeks contact met het cliënteel
 • Permanente vorming en mogelijkheid tot bijscholing
 • Loon in verhouding tot capaciteiten, opleiding en ervaring + extralegalegale voordelen eigen aan het notariaat

Stuur uw CV met begeleidende brief en foto per email naar charly.vancauwelaert@ belnot.be

of per post naar notariaat Van Cauwelaert te 3680 Maaseik, Venlosesteenweg 17

Indien u solliciteert, zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identifi-catiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum bevatten, in onze databank bijgehouden worden om redenen van gerecht-vaardigd belang (bv. contacteren voor een nieuwe job). Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door uw mail te contacteren. Wij zien erop toe dat al uw persoonsgegevens behan-deld worden volgens de geldende Privacywetgeving.

 Afdrukken