20 mei 2021

Medewerker voor het afhandelen van courante dossiers

Voltijds

Functieomschrijving:

  • Aankopen
  • Verkopen
  • Kredieten
  • Aangiften van nalatenschap

Werkomgeving:

Notarissen Fieuws, Goethals & Lesage te Brugge zoeken: Medewerker voor het afhandelen van courante dossiers

Wij bieden:

  • Loon: kan niet anders dan competitief zijn.
  • Wij willen professioneel zijn naar buiten toe, en informeel onder elkaar

Contacteer: charlotte.lesage@belnot.be of 050/33.65.36 (vragen naar een van de notarissen)

Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum bevatten, in onze databank 3 jaar  bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang (Bv: contacteren voor een nieuwe job). Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door info@privanot.be te contacteren. Wij zien erop toe dat al uw persoonsgegevens behandeld worden volgens de geldende Privacywetgeving.

 Afdrukken