3 mei 2021

Licenciaat in het notariaat (M/V) of notarieel medewerker (M/V) bij voorkeur met ervaring

Voltijds

Functieomschrijving:

Notarissen Wittesaele&Verhamme te 8700 Tielt, tramstraat 22, zoeken voor onmiddellijke indiensttreding een licenciaat in het notariaat (M/V) of notarieel medewerker (M/V) bij voorkeur met ervaring.

C.V. Via mail naar isabel@wittesaeleverhamme.be

‘Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum bevatten, in onze databank 3 jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang (Bv: contacteren voor een nieuwe job). Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door info@privanot.be te contacteren. Wij zien erop toe dat al uw persoonsgegevens behandeld worden volgens de geldende Privacywetgeving.’

 Afdrukken