16 april 2019

Jurist (e) of notarieel jurist (e) voor onmiddellijke indiensttreding

Voltijds

Functieomschrijving:

  • Rechtstreeks contact met cliënteel.
  • Het afhandelen van nalatenschappen, vennootschapsdossiers, gerechtelijke dossiers, en in het algemeen de moeilijkere dossiers.

Werkomgeving:

U bent werkzaam in een modern kantoor met een aangename werksfeer.

 

Solliciatie-adres:

Notaris Marc De Backer

Van Benedenlaan 67

2800 Mechelen

Marc.debacker@belnot.be

‘Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum bevatten, in onze databank gedurende een periode van één jaar  bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang (Bv: contacteren voor een nieuwe job). Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door mij te contacteren via marc.debacker@belnot.be . Wij zien erop toe dat al uw persoonsgegevens behandeld worden volgens de geldende Privacywetgeving.’

 Afdrukken